Informace pro rodiče

Vážení rodiče, dovolujeme se Vás oslovit s dotazníkem ohledně hodnocení činnosti naší školy. Děkujeme za jeho vyplnění a za Váš čas, který jste odpovědím věnovali. O výsledku ankety Vás budeme následně informovat. Dotazník je dostupný v elektronickém systému edookit nebo si jej můžete vyzvednout u třídních učitelů v papírové podobě. Ke stažení je i zde. Rovněž se na Vás obracíme s volbou volitelného předmětu pro Vaše děti na příští školní rok. Opět najdete v elektronickém systému nebo na vyžádání u třídních učitelů v papírové podobě. 

dotazník pro rodiče

přehled VP 19_20

Vážení rodiče, dne 17. dubna ve středu bude od 7:30 do 15:00 hodin probíhat plánovaná odstávka elektrického proudu společnosti ČEZ a.s., která postihne i celou naší školu (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD). Z tohoto důvodu nebude Školní jídelna schopna pro žáky základní školy připravit oběd. Výuka bude upravena následovně:
Žáci budou mít projektový den na téma Den bez elektřiny a výuka bude ukončena na I. stupni v 11:10 hodin a na II. stupni v 11:45 hodin. Školní družina bude v provozu ráno a následně po skončení projektového dne pouze pro přihlášené žáky do 12:30 hodin. Všichni žáci základní školy budou mít hromadně odhlášený oběd. Ve čtvrtek pak začínají velikonoční prázdniny, všichni žáci mají oběd odhlášený.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na třídní schůzky, které se tentokrát výjimečně uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 16:30 hodin. Od 16:00 hodin se rovněž uskuteční setkání členů Rady SRPŠ a to v učebně Zeměpisu. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy. 

Vážení rodiče žáků, kteří se hlásí na střední školy či víceletá gymnázia. V týdnu po jarních prázdninách budou u výchovného poradce předávány proti Vašemu podpisu zápisové lístky na SŠ a to v následujících termínech:
Pondělí – 7: 30 – 9: 00
Úterý – 7: 30 – 10: 00, 14: 45 – 15: 30
Čtvrtek – 13: 30 – 15: 30
Pátek – 7: 30 – 9: 00

Děkujeme za vyzvednutí.

Odkaz k ukázkovým testům k PZ 2019: 

testy z ČJ – čtyřleté obory

testy z Mat. – čtyřleté obory

testy z ČJ – osmileté obory 

testy z Mat. – osmileté obory

Vážení rodiče, rád bych Vás informoval o organizačních změnách v naší škole od II. pololetí tohoto školního roku. Od 1. 2. 2019 bude novou třídní učitelkou v I. A paní Mgr. J. Stenchláková. Vyučovací hodiny, které měla v II. -V. třídě převezme v měsíci únoru zastupující pedagog a od 4. 3. nastoupí nová paní učitelka, které již zůstane do konce školního roku. Žáci II. tříd začnou jezdit od 8. 2. ve čtvrtek na plavání. Změny v rozvrhu II. a III. tříd předají dětem jejich třídní učitelé. V první polovině měsíce února Vám rovněž zašleme přístupové údaje do nového informačního systému školy.  

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu nízkého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních (1. února 2019) a jarních prázdnin od 11. března do 15. března 2019 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)