Informace pro rodiče

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z provozních důvodů bude od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Dnem 25. dubna 2018 ředitel školy vydává směrnici o úplatě ve školní družině na rok 2018/2019.

Směrnice úplata ŠD 2018_2019 web.

Vážení rodiče, v rámci třídních schůzek Vám budou předány následující informace:

  1. Přihlášky do Školní družiny – pro žáky současných prvních a druhých tříd (žákům třetích tříd, tedy budoucím čtvrťákům bude místo ve školní družině nabídnuto pouze v případě volné kapacity).
  2. Nabídka volitelných předmětů –  byla všem rodičům rozeslány prostřednictvím portálu škola na dlani. V případě, že zde nejste registrováni, vyžádejte si nabídku předmětů v papírové podobě u třídního učitele.
  3. Nové souhlasy se zpracováním osobních údajů – vzhledem k legislativním změnám ohledně zpracování osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme oslovit o udělení nového souhlasu – rozdají Vám třídní učitelé na třídních schůzkách. Stávající platná legislativa – 101_2000 Sb. ochrana osobních údajů                                        Rodiče, kteří se nemohou třídních schůzek zúčastnit, si informace vyžádají u třídních učitelů.

Vážení rodiče, dne 19. dubna se uskuteční třídní schůzky a to v době od 16:30 – do 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Ještě před společnou částí třídní schůzek v 16:30 hodin se uskuteční Schůze Rady SRPŠ (účastní se zástupci rodičů z jednotlivých tříd) – v 15:45 hodin v učebně Zeměpisu.

Vážení rodiče, opět se na Vás opět obracíme s návrhem na vybírání příspěvku SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. na druhé pololetí školního roku 2017/2018. Příspěvek je dobrovolný a bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů do 23. 3. 2018 a to ve výši 100,-Kč (odsouhlaseno na společné schůzi rodičů v září 2017). Souhlas stačí poskytnout elektronickou formou – prostřednictvím portálu škola na dlani nebo si můžete formulář vyžádat u třídního učitele. Jako doklad o převzetí příspěvky dostane Vaše dítě od třídního učitele po zaplacení částky doklad o zaplacení. Příspěvek je dobrovolný, v případě že máte na škole více dětí, je na Vás kolikrát příspěvek zaplatíte. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy), za SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. paní Richterová

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu nízkého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD (pouze tři přihlášení žáci) bude v průběhu pololetních (2. února 2018) a jarních prázdnin od 5. března do 9. března 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že tento týden ve čtvrtek proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 13:45 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením pololetní klasifikace, které proběhne 23. ledna 2018. Vzhledem k probíhajícímu LVZ nebudou přítomni Mgr. Gazdík, Mgr. Chromá. Dále pak z důvodu ošetřování člena rodiny nebude přítomna Mgr. E. Hejtmánková. Třídní učitelky prvních tříd najdete v budově ZUŠ Dolany, kde probíhá výuka.

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

EDISON 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky