Informace pro rodiče

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že tento týden ve čtvrtek proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 14:30 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením pololetní klasifikace, které proběhne 22. ledna 2019. Od 16:00 hodin proběhne rovněž schůzka l LVZ a to v učebně HV v suternénu školy. 

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

Vážení rodiče, tento týden od úterý do čtvrtka od 12:30 do 14:00 hodin si můžete u paní učitelky Mgr. I.Sitkové vyzvednout keramické výrobky, které vyráběly vaše děti v rámci Dne otevřených dveří. Paní učitelku najdete buď v keramické dílně nebo naproti ve IV. B. Děkujeme za spolupráci.  

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany,Mateřská škola Dolany, Mateřská škola Dolany – Véska a Školní jídelna, oznamuje, že v době vánočních prázdnin (od 22. 12. do 2. 1. 2019) bude přerušen provoz všech  těchto součástí.  Opět v provozu budou všechny součásti naší školy od 3. ledna 2019. Děkujeme za pochopení. Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, podobně jako v minulých letech i letos Vám nabízíme k zakoupení školní kalendáře na rok 2019, tentokrát na téma „školní akce a projektové dny a další“. Kalendář si můžete objednat prostřednictvím třídních učitelů nebo přes e-mail – skola@zsdolany.cz . Cena kalendáře je 120 Kč. Kalendář je k nahlédnutí zde – Kalendář 2019

Vážení rodiče žáků, kteří se budou hlásit na střední školy. Na naších webových stránkách najdete veškeré aktualizované informace ohledně přijímacího řízení – klikni zde. K lepší přehlednosti o možnostech studia na středních školách můžete nahlédnout i do atlasu školství – Atlas školství-ol-2019-2020. Od února bude rovněž v případě zájmu žáků možnost otevřít kroužky Doučování z Čj nebo Doučování z M pro žáky IX. tříd. Pokud potřebujete informace k testům studijních předpokladů kontaktujte prosím paní psycholožku Mgr. Hebelkovou. Ohledně podávání přihlášek kontaktujte výchovného poradce Mgr. M. Gazdíka.  

Vážení rodiče, oznamujeme Vám tímto, že ve čtvrtek 15. listopadu se od 16:30 hodin konají třídní schůzky a pohovory o prospěchu. V 15:45 se uskuteční schůze Rady SRPŠ při ZŠ Dolany a to v učebně Zeměpisu. Od 16:00 hod. proběhne v  učebně HV (suterén) schůzka k Přijímacím zkouškám na střední školy. Všichni jste srdečně zváni. 

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)