Informace pro rodiče

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli pozvat na jednání SPRŠ, z.s. při ZŠ Dolany, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září od 16:00 hodin ve školní jídelně. V rámci jednání budete seznámeni s čerpáním rozpočtu v minulém školním roce, bude projednána výše příspěvku na tento školní rok, proběhne prezentace členů žákovského parlamentu a budete seznámeni s plánem akcí na tento školní rok. Následně od 16:30 hodin proběhnou společné třídní schůzky v kmenových třídách Vašich dětí.

Vážení rodiče, aktualizovali jsme pro Vás nabídku kroužků na letošní školní rok. Aktuální nabídku najdete zde –http://www.zsdolany.cz/krouzky/. Pravidla pro přihlašování jsou zde také napsané. Do kroužků externích organizací, s kterými spolupracujeme se přihlašujete dle informacích na letáku. Nabídku některých dalších kroužků budeme ještě aktualizovat.

Vážení rodiče, s novým školním rokem zavádíme jiný způsob přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně. Vše nyní vyřizujte přes informační systém školy. Rodičům všech nových žáků jsme zaslali na e-mail přístupové údaje. V Informačním systému školy tak nyní najdete – aktuální rozvrh, přihlášené a odhlášené obědy, všechny důležité zprávy ze školy. V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit – přes IS nebo na e-mail: skola@zsdolany.cz.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji čtvrtek 20. 6. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude přerušen. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:00 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov

Vážení rodiče, v příloze Vám přinášíme vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týkalo hodnocení kvality naší školy. Celkem se zapojilo mírně přes polovinu všech rodičů školy. Velmi vám děkujeme za čas, který jste vyplnění věnovali, a vážíme si vašeho názoru. 

Výsledky dotazníkového šetření