Informace pro rodiče

Vážení rodiče žáků, kteří se hlásí na střední školy či víceletá gymnázia. V týdnu po jarních prázdninách budou u výchovného poradce předávány proti Vašemu podpisu zápisové lístky na SŠ a to v následujících termínech:
Pondělí – 7: 30 – 9: 00
Úterý – 7: 30 – 10: 00, 14: 45 – 15: 30
Čtvrtek – 13: 30 – 15: 30
Pátek – 7: 30 – 9: 00

Děkujeme za vyzvednutí.

Odkaz k ukázkovým testům k PZ 2019: 

testy z ČJ – čtyřleté obory

testy z Mat. – čtyřleté obory

testy z ČJ – osmileté obory 

testy z Mat. – osmileté obory

Vážení rodiče, rád bych Vás informoval o organizačních změnách v naší škole od II. pololetí tohoto školního roku. Od 1. 2. 2019 bude novou třídní učitelkou v I. A paní Mgr. J. Stenchláková. Vyučovací hodiny, které měla v II. -V. třídě převezme v měsíci únoru zastupující pedagog a od 4. 3. nastoupí nová paní učitelka, které již zůstane do konce školního roku. Žáci II. tříd začnou jezdit od 8. 2. ve čtvrtek na plavání. Změny v rozvrhu II. a III. tříd předají dětem jejich třídní učitelé. V první polovině měsíce února Vám rovněž zašleme přístupové údaje do nového informačního systému školy.  

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu nízkého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních (1. února 2019) a jarních prázdnin od 11. března do 15. března 2019 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že tento týden ve čtvrtek proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 14:30 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením pololetní klasifikace, které proběhne 22. ledna 2019. Od 16:00 hodin proběhne rovněž schůzka l LVZ a to v učebně HV v suternénu školy. 

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

Vážení rodiče, tento týden od úterý do čtvrtka od 12:30 do 14:00 hodin si můžete u paní učitelky Mgr. I.Sitkové vyzvednout keramické výrobky, které vyráběly vaše děti v rámci Dne otevřených dveří. Paní učitelku najdete buď v keramické dílně nebo naproti ve IV. B. Děkujeme za spolupráci.  

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany,Mateřská škola Dolany, Mateřská škola Dolany – Véska a Školní jídelna, oznamuje, že v době vánočních prázdnin (od 22. 12. do 2. 1. 2019) bude přerušen provoz všech  těchto součástí.  Opět v provozu budou všechny součásti naší školy od 3. ledna 2019. Děkujeme za pochopení. Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Noc s Andersenem – 29.3.

Vstup do IS pro rodiče

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _