Informace pro rodiče

Vážení rodiče, od 3. 9. 2018 došlo ke změnám členů ve školské radě. Za odstoupivší Mgr. Hanu Staňkovou byla obcí jmenována paní Pavla Hnilicová a za paní učitelku Mgr. E. Doleželovou, která odešla z naší školy, byla zvolena pedagogy paní učitelka Mgr. L. Olšinová. Veškeré podrobnosti k činnosti školské rady najdete zde www.zsdolany.cz/skolska-rada-2017-2020/.

I v tomto školním roce se mohou nadaní žáci naší školy účastnit celé řady soutěží, tou první bude školní kolo logické olympiády. Ve škole se jej budou účastnit vybraní žáci III. – IX. tříd (výběr zjišťují tř. učitelé a vyučující matematiky), kteří budou řešit školní kolo ve škole na počítačích. Instrukce k registraci jim budou předány během příštího týdne. Možnost zapojit se mají i ostatní žáci a to libovolně z domova, kde mohou řešit i úvodní kolo (je stanovena rovněž kategorie pro žáky I. – II.tříd). Registraci je však nutné provést nejpozději do 30. září. Veškeré informace o soutěži a registraci najdete zde – www.logickaolympiada.cz. Registraci pak vyplníte na tomto odkazu –www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.

 

Vážení rodiče, zveme Vás na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 20. září od 16:30 hodin ve třídách Vašich dětí. Od 16:00 hodin zároveň proběhne společná schůze členů SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. ve školní jídelně. Na této schůzi budeme volit nového předsedu spolku (návrh – Jana Kašpárková) a ekonoma spolku (návrh – Eva Šubová). Těšíme se na Vaši účast.

Dnes jsme žákům prvního stupně rozdali odměny za sběr starého papíru v minulém závěru školního roku. Žákům II. stupně je rozdáme v pátek. I v letošním školním roce budeme ve sběru papíru pokračovat. Více informací je uvedeno na letáku níže. Děkujeme všem rodičům, kteří naši školu a své děti ve sběru starého papíru podporují.

Vážení rodiče, aktualizovali jsme nabídku kroužků na letošní školní rok. Pro své děti tak můžete opět vybírat z široké nabídky, letos jsme nově zařadili do nabídky kroužek JUDA pro žáky I. stupně. Veškeré informace najdete zde: www.zsdolany.cz/krouzky/

Vážení rodiče, v měsíci červnu (12. 6. – 14. 6) proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Se závěry z tohoto šetření se můžete seznámit v příloze. Na konci školního roku jsme rovněž realizovali dotazníkové šetření mezi rodiči prvních tříd na téma výuky matematiky. Výsledky této ankety najdete opět v příloze.

Inspekční zpráva 2018

ankety 1. třídy – matematika

Nové učebny ZŠ

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky