Environmentální výchova

22. duben – Den Země je významným svátkem životního prostředí, který slaví miliony lidí. Na různých místech celého světa se konají pochody, soutěže, úklidové akce, besedy, koncerty, jarmarky … a to vše s cílem upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a přimět je chovat se k našemu životnímu prostředí zodpovědně. Během minulého týdne si žáci naší školy různými formami uvědomili tento významný den.
Žáci 7.C se svými vyučujícími přírodopisu a zeměpisu vydali do CHKO Litovelské Pomoraví. Exkurzi začali v objektu Sluňákova a využili krajinných prvků k různým aktivitám a seznámení se s podstatou této chráněné krajinné oblasti, kterou je meandrující tok řeky Moravy, periodické tůně a lužní les. Dále pokračovali naučnou stezkou a pozorovali zejména jarní květenu lužního lesa, také vyzkoušeli odchyt, pozorování a určování živočichů typických právě pro periodické tůně. Exkurzi přálo pěkné počasí a celá akce proběhla v milé atmosféře.
Mgr. E. Doleželová

1. A se vydala na procházku vnímat přírodu všemi smysly. Zaměřili jsme se na pozorování detailů, kterých si mnohdy ani nevšimneme. Pozorovali jsme oblohu, co se děje v trávě, poslouchali zvuky v okolí, povídali jsme si o tom, co vytvořila příroda a co vyrobil člověk, malovali přírodninami, a vše jsme si zaznamenávali na kartičky. Po návratu do třídy jsme si sdělovali dojmy a zážitky z jednotlivých aktivit.
Mgr. D. Krylová

Žáci 8.A třídy si během výchovy k občanství připomenuli jak je důležité chránit naši Zemi před odpadky a odpady, které mnohdy končí jinde než by měli. V další části hodiny žáci pracovali s materiály z programu Les ve škole, kde proběhla diskuze na téma Naše škola, Naše obec a les. Žáci vyjadřovali své názory jak se jim libí přírodní okolí naší školy a následně poskytovali návrhy k možnému zlepšení.
Mgr. J. Lindnerová

Třídy 6.A a 7.B se vydaly do areálu Sluňákova v Horce nad Moravou, kde na ně čekal velice zajímavý program s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?. Žáci procházeli stanoviště, na kterých zážitkovou formou získávali nejen informace o Velikonočním ostrově, ale také na příkladu kolapsu civilizace na tomto ostrově pochopili složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Navíc si žáci užili spoustu zábavy a načerpali nové nevšední zážitky.
Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde

Naše škola se v letošním roce opět přidala k dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na různých místech celé ČR. Hlavním úklidovým dnem byla vyhlášena sobota 7.4., my jsme se s žáky přidali v pátek nebo následně v pondělí. Žákům a dětem, kteří se aktivně zapojili, patří velká pochvala. Jistě si uvědomují, že by nám všem bylo daleko lépe, kdyby prostředí kolem nás bylo čisté a hezké. Pomozte nám i Vy, udržet naše společné prostředí čisté.

Mgr. E. Doleželová

V rámci dne s třídním učitelem ve čtvrtek 1. února zrealizovala třída 8. A tematický den s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí? Příklad kolapsu civilizace na tomto ostrově pomohl žákům pochopit složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Celý den byl poskládán z nejrůznějších aktivit – hledačky, práce s mapou, skupinová práce, čtení s porozuměním, fantazijní tvorba, prezentace zjištěných informací, naslouchání a hry. Přestože se žáci zabývali vážným tématem, myslím, že díky skvěle vymyšlenému programu autorky Mgr. Heleny Nováčkové, si den užili a byl jim obohacením v nejrůznějších oblastech.
Mgr. Eva Doleželová

Pár úryvků z reflexe žáků:
… tento projekt byl velice zajímavý a doufám, že si z něj něco odnesu … bylo to zajímavé a celkem zábavné, podle mě je Velikonoční ostrov hodně zajímavé téma, dříve jsem o něm vůbec nic nevěděl … dnešní program se mi líbil, docela zábavným způsobem jsem se dozvěděla spoustu věcí o Velikonočním ostrově a různé věci o tom, jak naši planetu ničí lidé … přednáška byla zajímavá, ale zároveň trochu smutná … na to že to byla školní aktivita, to bylo docela zábavné … přišlo mi to o Velikonočním ostrově velice zajímavé, jak se tam dostala civilizace a jak zanikla nebo třeba, kolik postavili těch obřích soch a jak byl ostrov po příchodu civilizace zničen … bylo to moc pěkné, díky! …

všechny fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 14.12.2017 se vydaly třídy 2.A a 2.B do Sluňákova na programy Zimní přírodou a Vypečená houska.
V programu Zimní přírodou se žáci 2.B dozvěděli formou her a aktivit, jak se příroda chystá k zimnímu spánku, kam zmizí rostliny nebo třeba kteří ptáci odlétají a které naopak můžeme pozorovat venku u krmítek. Každý žák si odnesl jednoduché ptačí krmítko, na jehož výrobu stačil obyčejný kelímek, různé druhy semínek a rozpuštěné sádlo, kterým se semínka zalila. Po zatuhnutí se takto vzniklý ptačí zob z kelímku vyjme a zavěsí třeba na větev stromu, kde jej ptáčci snadno najdou. Na závěr jsme vyrazili ven do okolí Sluňákova hledat stopy zvířat přímo v zimní přírodě. Děti tak zjistily, že i v zimě má zdánlivě spící příroda co nabídnout, když budou dobrými pozorovateli.

Třída 2.A se vypravila do Sluňákova, aby se zúčastnila programu Vypečená houska. Děti se seznámily s houskou zblízka. Poznávaly hlavní druhy obilí, a také jednotlivé činnosti, které vedou až k upečení pečiva. Vyzkoušely si, jak se mlátilo cepy, namlely si mouku, uhnětly těsto a každý si upekl svoji housku, na které si posléze pochutnal.

Mgr. K. Vylíčilová a Mgr. K. Hánková

 

S žáky Přírodopisného semináře 8. ročníku a Ekologické výchovy 7. ročníku jsme 13.11. zažili zajímavý den. Vydali jsme se do Horky nad Moravou, kde jsme měli v ekologickém centru objednaný výukový program. Den nám začal trochu napínavě, protože jsme kvůli nepříznivé dopravní situaci nestihli v Olomouci další dva navazující spoje. Po vyřešení problémů jsme se se zpožděním, ale přece, dopravili na Sluňákov. Milé paní lektorky provedli žáky programem Biomasa u vás doma. Žáci se dozvěděli důležité informace, vyzkoušeli praktické úkoly a experimenty.

Video z tohoto programu můžete zhlédnout zde 

 

 

 

 

Pro žáky Přírodopisného semináře program pokračoval ještě odpoledne popularizační přednáškou na téma obojživelníci. Společně jsme se přesunuli na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého na ulici Šlechtitelů. Zde se žákům věnoval Mgr. Lukáš Weber se svým kolegou. Žáky zaujal přednáškou, ve které je seznámil se zástupci obojživelníků, jejich významem a způsoby ochrany. Následně se žáci přesunuli do laboratoře, kde pro ně byla nachystaná hra s několika úkoly, při které měli možnost vidět živé druhy žab a čolků, jejich larvy nebo obsah žaludku. Soutěž pan magistr vyhodnotil a nejlepší soutěžící si odnesli krásné ceny jako např. knihu Válka s mloky. Kdo měl zájem, mohl si též některé se zástupců pohladit nebo vzít do svých dlaní.

Video z tohoto programu můžete zhlédnout zde

 

 

 

 

Mgr. E. Doleželová

Již po třetí se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Cílem projektu je vytvořit a realizovat aktivity, které pomohou druhým, přírodě, či našemu okolí. Žáci naší školy tak během dnešního dne realizovali následující aktivity: úklid okolí školy, úklid lesa a okolí fotbalového hřiště, návštěva zvířecího útulku v Olomouci, výměna písku na hřištích v MŠ Dolany a MŠ Véska, návštěva seniorů v DPS Véska, výroba keramických ozdob pro seniory a realizace zábavného dopoledne pro děti z obou našich mateřských škol. Všem z nich a jejich vyučujícím patří poděkování za úspěšnou realizaci, která se snad u všech zapojených i dostavilo a to v podobě mnoha úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Cíl dnešního dne – ukázat dětem, že je dobré pomáhat ostatním a že z toho může mít člověk i dobrý pocit, tak byl splněn.

Postřehy jednotlivých vyučujících najdete zde – ohlasy – projekt 72 hodin

Video-prezentace z dopolední akce v DPS Véska –klikni zde

všechny fotografie najdete zde

Fotografie z ekologického programu pro MŠ Véska, který připravila paní učitelka Mgr. E. Doleželová s žáky VIII. A třídy najdete zde:

všechny fotografie najdete zde