Environmentální výchova

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde

Po celý školní rok plnily některé třídy úkoly z projektu Recyklohraní. Nejlépe si vedly třídy II. A, IV. A a V. A. Na závěr čekal na děti úkol s názvem – Člověče nezlob se a recykluj! Děti měly za úkol vytvořit vlastní deskovou či karetní recyklační hru, kterou si i následně zahrály. O tom, jak se jim jejich úkol podařil, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách. Pro nejaktivnější třídy bude čekat na konci školního roku drobná odměna. 

Ve středu 17. 4. jsme si vyzkoušeli, jak se dá žít bez v dnešní době nezbytné a potřebné elektrické energie. Důvodem byla odstávka elektrické energie tento den v Dolanech. My jsme naštěstí hodnotili pouze strávený kratší čas v prostorách školy. Větší část dne byly děti již doma. Náš program se skládal ze tří částí:
1. rozhovor o době, kdy elektrospotřebiče nebyly a lidé používali jiné nástroje (přípravou byl pracovní list)
2. tvorba miniprojektů s těmito rozdíly
3. pohyb jako jedna z přirozených činností člověka (sportovní aktivity v tělocvičně)
Děti tento den v „tmavé“ škole hodnotily velmi dobře, kdy na základě závěrečného dotazníku označily ve škále bodů 1 – 10 téměř všichni „desítku“ jako nejlepší možnost.

Mgr. I. Daduová

I v tomto měsíci se třídy IV. A a II. A pustily do řešení dalšího úkolu v rámci projektu Recyklohraní. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. A co měli žáci za úkol tentokrát? Jednalo se o úlohu z oblasti tvořivého psaní s názvem S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra. Úkolem žáků bylo vymyslet a napsat zajímavý příběh starého vysloužilého elektra. O tom, jak se jim to ve finále podařilo se můžete přesvědčit v příspěvcích zde. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak jistě těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. 

recyklohraní II.A (3)

Recyklohraní – Rozhovor s televizí – K. Hájková (3)

Dnes během 2. vyučovací hodiny jsme žákům I. a II. stupně rozdali odměny za sběr starého papíru. Celkem jsme předali do tříd papírové pomůcky za 4 800 Kč. Výkresy A3 (1600 ks), sešity A5 (240 ks), xerografický papír (2500 ks) a papírové kapesníčky (30 balení). I v tomto školním roce platí, že žáci soutěží o nejlepší třídy ve sběru papíru, které budou na konci školního roku odměněny sladkým dortem. Nové papírové pomůcky rozdáme ještě v závěru školního roku. Děkujeme všem, kteří nosí do školy starý papír !!

V pátek 8. února žáci I. – III. tříd a děti z mateřských škol navštívili mobilní planetárium v tělocvičně školy, které k nám přivezl spolek s názvem Planetárium Morava. V kopuli, která v tělocvičně vyrostla, měli možnost shlédnout zajímavé a naučné filmy o vesmíru. Pro děti z mateřských škol byla připravena pohádka o hvězdné obloze, planetách, znameních zvěrokruhu a dalších zajímavých tématech o vesmíru. Děti ze školní družiny shlédly v současnosti nejúspěšnější film světových planetárií, skvěle dabovaný dvojicí Genzer a Suchánek. Příběh vyprávěl o setkání polárního medvěda a zcestovalého zvídavého tučňáka. Během pořadu tak děti zjišťovaly, co je to stav beztíže, jak se pohybuje Země a dozvěděly se mnoho zajímavého o planetě Saturn. Pořad byl doprovázen zajímavým výkladem pana lektora Mgr. Milana Fialy, kterého se děti měly možnost ptát na vše, co je o vesmíru zajímá.