Environmentální výchova

I v tomto měsíci se třídy IV. A a II. A pustily do řešení dalšího úkolu v rámci projektu Recyklohraní. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. A co měli žáci za úkol tentokrát? Jednalo se o úlohu z oblasti tvořivého psaní s názvem S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra. Úkolem žáků bylo vymyslet a napsat zajímavý příběh starého vysloužilého elektra. O tom, jak se jim to ve finále podařilo se můžete přesvědčit v příspěvcích zde. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak jistě těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. 

recyklohraní II.A (3)

Recyklohraní – Rozhovor s televizí – K. Hájková (3)

Ve čtvrtek 17. ledna shlédli žáci IX. tříd v bohuňovickém kině filmový dokument s názvem A PLASTIC OCEAN, který dokumentuje závažné dopady plastového odpadu na světové oceány. Ohlasy žáků na tento film si můžete přečíst zde: 17. ledna jsme byli v kině na filmu Plastic ocean. Film byl hlavně o tom, jaký má výroba plastu vliv na prostředí, ve kterém žijeme (hlavně na oceány). Z tohoto filmu jsem si hlavně odnesl to, že každý plast, který někam jen tak odhodíme, tu zůstane ještě mnoho let. Také to, že pokud bude lidstvo dále znečišťovat oceány, tak se z oceánů může stát jen další obrovská skládka…..Tento film se mi líbil ,ale nic moc nového jsem se nedozvěděl. Můj názor na to je, že by si lidé měli dávat pozor kam plasty ukládají, aby nebyli pořád směrovány do moře a neznečišťovali moře ještě více než jsouTenhle film mě velice bavil a zaujal, protože byl zajímavý a promyšlený. Dobře se na něj koukalo. Dozvěděla jsem se také hodně zajímavých věcí. Hlavně jsem si uvědomila, že situace v oceánech je velice špatná a smutná a to jen kvůli lidem, kteří nepřemýšlí, co se s plasty po vyhození děje. Lidé by se měli zamyslet nad tříděním odpadu a hlavně nad tím, jak se chovají k zemi a živočichům, co na ní žijí….. Ale asi by si měl každý na nějaký takový film podívat a popřemýšlet o tom. Byla to dobrá ukázka toho, že na většinu věcí na Zemi můžou lidé. A kdyby to bylo trošku lépe natočené a nebylo by tam tolik faktů, tak by to mohlo bavit i mladší….

I v letošním školním roce se učitelé spolu se svými žáky pustili do řešení úkolů z projektu Recyklohraní. Od měsíce září na ně čekal první úkol s názvem Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! Do řešení úkolu se pustili žáci II.A a V. A pod vedením svých třídních učitelů a vytvořili velice pěkné plakáty. Jeden z nich posloužil i jako upoutávka v obci Dolany v rámci svozu odpadů v měsíci říjnu. Jak se žákům dařilo tento úkol plnit, můžete nakonec posoudit i na přiložených fotografiích. 

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu 72 hodin, který je zaměřen na dobrovolnickou činnost a snahu vylepšit své okolí. Žáci se tak pustili nejen do úklidu okolních lesů Dolan a Bělkovic, ale vyráběli i pěkné budky či výzdobu z keramiky. Žáci z druhého stupně připravili zábavná dopoledne pro děti z mateřských škol – Dolany, Véska a Bělkovice – Lašťany. Pro děti si připravili celou řadu sportovních a poznávacích aktivit. Další podrobnosti k průběhu najdete zde v příloze: ohlasy – 72 hodin

všechny fotografie najdete zde

 

V rámci projektu Recyklohranní měli dnes žáci IV. – VIII. tříd možnost účastnit se vzdělávacího programu s názvem Recyklace hrou. Vyškolení lektoři se snažili s žáky najít odpověď na otázku: „Má recyklace smysl?“  Program trval jednu vyučovací hodiny, během které žáci pracovali ve skupinkách a vyzkoušeli si například, jak lze rozebrat skutečný počítač a proč elektrospotřebiče jako třeba mobilní telefon a jiné je nutné odevzdávat k recyklaci.

22. duben – Den Země je významným svátkem životního prostředí, který slaví miliony lidí. Na různých místech celého světa se konají pochody, soutěže, úklidové akce, besedy, koncerty, jarmarky … a to vše s cílem upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a přimět je chovat se k našemu životnímu prostředí zodpovědně. Během minulého týdne si žáci naší školy různými formami uvědomili tento významný den.
Žáci 7.C se svými vyučujícími přírodopisu a zeměpisu vydali do CHKO Litovelské Pomoraví. Exkurzi začali v objektu Sluňákova a využili krajinných prvků k různým aktivitám a seznámení se s podstatou této chráněné krajinné oblasti, kterou je meandrující tok řeky Moravy, periodické tůně a lužní les. Dále pokračovali naučnou stezkou a pozorovali zejména jarní květenu lužního lesa, také vyzkoušeli odchyt, pozorování a určování živočichů typických právě pro periodické tůně. Exkurzi přálo pěkné počasí a celá akce proběhla v milé atmosféře.
Mgr. E. Doleželová

1. A se vydala na procházku vnímat přírodu všemi smysly. Zaměřili jsme se na pozorování detailů, kterých si mnohdy ani nevšimneme. Pozorovali jsme oblohu, co se děje v trávě, poslouchali zvuky v okolí, povídali jsme si o tom, co vytvořila příroda a co vyrobil člověk, malovali přírodninami, a vše jsme si zaznamenávali na kartičky. Po návratu do třídy jsme si sdělovali dojmy a zážitky z jednotlivých aktivit.
Mgr. D. Krylová

Žáci 8.A třídy si během výchovy k občanství připomenuli jak je důležité chránit naši Zemi před odpadky a odpady, které mnohdy končí jinde než by měli. V další části hodiny žáci pracovali s materiály z programu Les ve škole, kde proběhla diskuze na téma Naše škola, Naše obec a les. Žáci vyjadřovali své názory jak se jim libí přírodní okolí naší školy a následně poskytovali návrhy k možnému zlepšení.
Mgr. J. Lindnerová

Třídy 6.A a 7.B se vydaly do areálu Sluňákova v Horce nad Moravou, kde na ně čekal velice zajímavý program s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?. Žáci procházeli stanoviště, na kterých zážitkovou formou získávali nejen informace o Velikonočním ostrově, ale také na příkladu kolapsu civilizace na tomto ostrově pochopili složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Navíc si žáci užili spoustu zábavy a načerpali nové nevšední zážitky.
Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde