Archiv – 2014/2015

Že pořádné fotografování není jen zmáčknutí tlačítka na přístroji či mobilním telefonu, mohli zjistit v závěru května žáci 8. tříd, když si fotografování se zrcadlovkou vyzkoušeli v ateliéru DDM v Olomouci. Za asistence lektora Ing. Vladimíra Janka si navzájem vytvořili své vlastní portréty, ke kterým si donesli i různé rekvizity. Ty doplňovaly jejich vlastní charakteristiku. Pro někoho to byly míče, kopačky, hračky nebo dokonce potřeby pro jízdu na koni. Inspiraci mohli najít v různých knihách z oblasti moderní fotografie. Dále se pracovalo s tématem siluety, která byla v 18. stol. takovou „předchůdkyní“ fotografie.
Mgr. Jana Horáková

V pátek 22. května 2015 jsme se vydali s žáky naší školy na odbornou exkurzi do Osvětimi. Zmíněnou exkurzi jsme naplánovali v souvislosti s letošním 70-ti letým výročím od ukončení druhé světové války.
Vzhledem k brzkému zahájení naší cesty jsme na místo dorazili již před osmou hodinou ranní. Naši prohlídku jsme zahájili nejstarší částí v Auschwitz. Při vstupu na nás zapůsobila atmosféra celého areálu, obehnaného ostnatým drátem. ARBEIT MACHT FREI – lež, která byla napsána na bráně koncentračního tábora, byla jen začátkem všech hrůz, se kterými jsme se zde seznámili. Celé místo se skládalo z bývalých vojenských kasáren, na jejichž rozvoji se podíleli vězni sami. Co na nás zapůsobilo asi nejvíce, byly věci obětí – kufry, vlasy, boty, brýle, dětské oblečení, hygienické potřeby apod. Místem největšího utrpení byl zajisté blok 11, a dále plynová komora, kterou jsme rovněž navštívili.
Po skončení prohlídky jsme se přesunuli autobusem do Birkenau – tedy do druhé části naší exkurze. Zvláštním dojmem působily koleje, po kterých přijížděly transporty z celé Evropy a které rozdělovaly tábor na dvě části. Tábor byl vskutku rozlehlý a téměř celý jsme ho prošli.
Role průvodců jsme se ujali my učitelé – tj. paní učitelka Guňková a pan učitel Provaz, neboť polská strana nám v daný den nedokázala průvodce poskytnout. Tato skutečnost se však ukázala být velkou výhodou, neboť výklad k daným místům jsme přizpůsobili věku a citlivosti našich žáků.
Závěr dané exkurze snad nejlépe vystihuje citát, který jsme shlédli při prohlídce Osvětimi:
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

PROHLÍDKA KRAKOVA
Dne 22. května jsme navštívili s žáky osmých a devátých tříd město Krakov, které se nachází v jižním Polsku. Návštěvou Krakova jsme chtěli oživit odbornou exkurzi do Osvětimi a Birkenau, a proto jsme podnikli malou zajížďku právě do Krakova. Krakov bývá považován za hlavní město polské kultury. V porovnání s Varšavou údajně navštěvuje Krakov mnohem více turistů (3-4 milióny). Staré město spolu s historickou zástavbou v centru města bylo dokonce již v roce 1978 zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
My jsme se žáky prošli Wawelské návrší s Katedrálou sv. Stanislava a sv. Václava, a také tzv. Krakovský rynek, kde měli žáci možnost projít si i samostatně trhy, které právě v ten den probíhaly.

Mgr. L.Guňková, Mgr. P. Provaz

no images were found

všechny fotografie zde

 

Ve čtvrtek 7. května jsme na pozvání pana senátora Ing. M. Tesaříka, vyrazili s žáky II. stupně na výlet do Prahy spojený s exkurzí v Senátu ČR. Výletu se zúčastnili žáci, kteří zdobili v prosinci vánoční stromeček ve vestibulu RCO Olomouc a doprovázel nás rovněž pan starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka. Ještě před samotnou exkurzí jsme společně s žáky shlédli významné pražské památky a místa. Prošli jsme kolem Národního divadla a navštívili Petřín. Odtud jsme vyrazili na Pražský hrad a po starých zámeckých schodech směrem k Senátu ČR. Zde měli žáci možnost shlédnout historickou část budovy a také si vyzkoušet, jaké to je sedět v senátorských lavicích nebo za řečnickým pultem. Následně jsme se ještě podívali do Valdštejnské zahrady a prošli se po Karlově mostu. Exkurze v Senátu ČR byla velmi pěkná a to i díky vřelému přijetí od pana senátora Ing. Tesaříka, kterému zároveň děkujeme za pozvání. Poděkovat bychom chtěli rovněž panu starostovi Ing. Pečinkovi za to, že nás po celý den doprovázel.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 7. května proběhla v tělocvičně naší školy besídka ke Dni Maminek, kterou si pro své maminky a rodiče připravili žáci I. stupně pod vedením svých učitelů. Všechny třídy I. stupně předvedly velice pěkná vystoupení, za která si vysloužily bouřlivý potlesk svých rodičů. Za organizaci celé akce patří velké díky všem paním učitelkám, které děti na vystoupení připravovaly a také dalším učitelům, kteří zajišťovali technické zázemí pro celou akci. Na závěr bychom chtěli popřát vše nejlepší maminkám k jejich svátku. Doufáme, že se všem přítomným vystoupení líbila a budeme se těšit na další společná setkání.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

Všem nadšeným čtenářům školního časopisu oznamujeme, že právě vychází III. díl. Za tvorbu si zaslouží poděkování celá redakční rada pod vedením paní učitelky Mgr. E. Hejtmánkové. Doufáme, že se Vám bude i toto číslo líbit, a najdete v něm spoustu zábavného čtení. Žáci budou mít k dispozici vždy po jednom výtisku ve třídě.

školní časopis 3. díl (ukázka časopisu zde)

Projektový den Finanční gramotnost, který se uskutečnil 30. 4. 2015, začal nakupováním na „losím“ jarmarku, který se u nás ve třídě koná zhruba co druhý měsíc. Děti, které vykonají v hodinách aktivitu navíc, si berou kartičku s obrázkem losa, která má hodnotu jedné koruny. Za kartičky si pak mohou nakoupit všelijaké drobnosti s odlišnou hodnotou. Po jarmarku následovala hra „Jak dědeček měnil, až vyměnil“, kdy měly děti za úkol směnit mezi sebou kartičky s obrázky tak, aby nakonec měly 1 cukr, 1 mouku, 1 mléko a 1 med. Děti byly velice šikovné! Na interaktivní tabuli jsme si ukázali ochranné prvky bankovek a následně děti ve skupinkách přiřazovaly k sobě kartičky, na kterých byla napsána hodnota bankovky, její osobnost a čím se osobnost proslavila. Následovala ukázka cizích měn, jež si děti donesly a vyrážení těchto mincí na papír. Dále jsme si vysvětlili, co je to kurz a děti správně odhadly nynější kurz eura. Na závěr si vypočítaly, kolik činí celková hodnota našich bankovek a mincí po jednom kusu. Věděli byste? Během celého projektu nás provázely pětiminutové ukázky různých oblastí finanční gramotnosti a plnění kvízů. Jako odměnu děti získaly papírový dětský peníz
Za 4.B p. uč. Mgr. A. Zaoralová
Správná odpověď: celková hodnota českých peněz je 8888 Kč.

no images were found

 všechny fotky najdete zde