Archiv – 2014/2015

V úterý 30. 6. proběhlo na prostranství školy slavnostní zakončení školního roku 2014/2015. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a tři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Nezbývá než popřát všem žákům a jejich rodičům krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

Závěr školního roku patří již tradičně na naší škole sportovním aktivitám. Ve středu 24. června se uskutečnil sportovní den pro žáky I. stupně. Konal se ve sportovním areálu obce Dolany a pro děti si jej připravily paní učitelky ve spolupráci s panem D. Honem. Ten pro žáky připravil atletickou překážkovou dráhu, kterou žáci postupně po skupinkách zdolávali. Pro všechny zúčastněné byla na závěr připravena i malá odměna.V pátek 26. června si svůj sportovní den užili i žáci druhého stupně. V krásném počasí strávili dopoledne soutěžemi v týmových sportech. Postupně si tak mezi sebou zahráli turnaj ve fotbale, plážovém volejbale, přehazované a basketbalu. Nezbývá než doufat, že i přes prázdniny na sport žáci nezanevřou a přijdou si ve svém volném čase do areálu zasportovat.

no images were found

fotografie Sportovní den – I. stupeň – klikni zde

no images were found

fotografie Sportovní den – II.stupeň – klikni zde

Ve čtvrtek 25. června byl pro žáky naší školy připraven Branný den. Sešli jsme se všichni ráno ve škole a jako první si vyzkoušeli cvičný požární poplach. Nutno podotknout, že všichni žáci se pod vedením svých pedagogů evakuovali spořádaně a to ve velmi pěkném čase 2: 25 minut. Pak již všichni vyrazili k fotbalovému stadionu, kde byl připraven pro žáky branný závod. Na trati z Dolan do Toveře bylo připraveno celkem 9 stanovišť, na kterých museli žáci prokázat své branné dovednosti – opičí dráha, topografie, zdravověda, chůze poslepu, plížení a lezení po lanech, poznávání lesní zvěře a střelba ze vzduchové pistole. Za odměnu si na závěr mohli žáci opéct špekáček. Poděkování za organizaci si zaslouží nejen pedagogové, pan školník a žáci IX. třídy,kteří celou trať a stanoviště připravili, ale rovněž i pan starosta obce Tovéř Majer, který nám připravil pěkné zázemí na opékání a rovněž zajímavou trasu přes les nad oběma obcemi.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

Ředitelství Základní školy Aloise Štěpánka v Dolanech oznamuje, že slavnostní ukončení školního roku se uskuteční v úterý 30. června 2015 v 8,30 hodin na asfaltové ploše v areálu školy.
V případě nepříznivého počasí se slavnostní ukončení uskuteční v tělocvičně školy.

 

V sobotu 6. června proběhl v krásném sportovním areálu obce Dolany nultý ročník Meziobecní olympiády, ve které měli možnost změřit své síly a sportovní zdatnosti jednotlivci nebo družstva z obcí Dolany, Bělkovice-Lašťany, Tovéř a Samotišky. Tuto akci iniciovali starostové všech zúčastněných obcí, se záměrem podpořit nejen sportování dětí a mládeže, ale rovněž celých rodin. Na soutěžící, kteří v krásném slunečném počasí dorazili, čekalo několik soutěžních disciplín – běh, skok do dálky, hod do dálky a smíšené štafety. Vedle této hlavní atletické soutěže pak současně proběhla soutěž v plážovém volejbale a nohejbale. Pro vítěze byli připraveny krásné medaile a putovní pohár, který za celkové vítězství získali zástupci obce Tovéř. Ještě před samotným vyhlášením výsledků, pak i starostové všem ukázali, že se sportu nebojí a zasoutěžili si ve všech disciplínách také. Nejúspěšnější byl pan starosta obce Tovéř Miroslav Majer. Všichni sportovci, kteří si přišli zasoutěžit, určitě nelitovali své účasti a prožili ve sportovním areálu příjemné sportovní dopoledne. Nezbývá než si přát, aby se nás tu za rok sešlo mnohem víc.

no images were found

všechny fotografie zde

V pátek 29. května byl připraven pro žáky naší školy velmi zajímavý a zábavný program a to při příležitosti Mezinárodního dne dětí, který si připomínáme 1. června 2015.  Pan školník J. Látal za vydatné pomoci žáků devátých tříd, pedagogů a dobrovolníků  z SDH Dolany připravil pro žáky celkem 16 stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet své dovednosti ve střelbě, zručnosti a dalších zdatnostech. Na úvod jsme připravili pro žáky soutěž v přetahování lanem, potom se žáci v jednotlivých skupinkách rozprchli po stanovištích umístěných na přilehlé asfaltové ploše a ve sportovním areálu.  Po ukončení a vyhlášení vítězů následoval zápas v plážovém volejbale mezi žáky IX. třídy a učitelským sborem. I letos si učitelé udrželi neporazitelnost a zvítězili nad žáky 2:1 na sety. 

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

Noc s Andersenem – 29.3.

Vstup do IS pro rodiče

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _