archiv 2016/2017

Vážení rodiče, v příloze najdete přehled realizovaných volitelných předmětů na příští školní rok, které byly stanoveny na základě odevzdaných přihlášek. V případě, že Vámi zvolený předmět není realizován, bylo vaše dítě zařazeno do předmětu, které jste označili číslem dva. V VII. ročníku bude realizována jako druhý cizí jazyk pouze němčina. Do francouzského jazyka byl přihlášen nízký počet zájemců. Ti, kteří se přihlásili do FJ, budou moci v příštím školním roce navštěvovat kroužek francouzštiny. V případě, že jste přihlášku neodevzdali, bylo Vaše dítě přiřazeno dle rozhodnutí ředitele školy.

přehled VP 17_18

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. D. Krylová (celkem 24 dětí, 17 dívek a 7 chlapců), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. J. Hausnerová (celkem 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy jsou vyvěšeny v MŠ Dolany, MŠ Véska a MŠ Tovéř. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 8. června 2017 od 16:00 hodin ve Školní jídelně. Účast všech rodičů nutná, v případě že se nemůžete dostavit, obracejte se na ředitele školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

V úterý 9. května 2017 jsme se vydali s žáky naší školy na odbornou exkurzi do Polska. Navštívili jsme Krakov a koncentrační tábory Osvětim (Auschwitz) a Březinka (Birkenau). Školní exkurzi jsme zahájili prohlídkou Krakova, sídla polských králů. Město nás přivítalo poněkud zimním počasím, ale malebnost města a množství historických památek nám prohlídku bohatě vynahradili. Následovala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. Prohlídku jsme zahájili nejstarší částí – Auschwitz I.. Při vstupu na nás zapůsobila atmosféra celého areálu, obehnaného ostnatým drátem. ARBEIT MACHT FREI – lež, která byla napsána na bráně koncentračního tábora, byla jen začátkem všech hrůz, se kterými jsme se zde seznámili. Celé místo se skládalo z bývalých vojenských kasáren, na jejichž rozvoji se podíleli vězni sami. Co na nás zapůsobilo asi nejvíce, byly věci obětí – kufry, vlasy, boty, brýle, dětské oblečení, hygienické potřeby apod. Místem největšího utrpení byl zajisté trestný blok 11, a dále plynová komora, kterou jsme rovněž navštívili. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli autobusem do Auschwitz II. – Birkenau – tedy do druhé části naší exkurze. Zvláštním dojmem působily koleje, po kterých přijížděly transporty z celé Evropy a které rozdělovaly tábor na dvě části – ženskou a mužskou – a které vedly až k osudným plynovým komorám, v nichž našli smrt statisíce lidí z celé Evropy. Odhaduje se, že v obou táborech bylo zavražděno až 1,1 milionu lidí – zejména Židů, dále Romů, sovětských válečných zajatců, politických vězňů a dalších. To vše ze zvůle nacistického režimu, který se tak snažil „vyčistit“ Evropu od všech, kteří nesplňovali jejich představu o „vyvolené panské rase“. Zvláště v dnešní vyhrocené době je víc než přínosné připomínkou těchto hrůz posilovat vědomí o tom, kam až mohou člověka zavést choroby zvané moc, nenávist či strach…
Mgr. L. Guňková, Mgr. P. Provaz

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

V těchto dnech spatřilo světlo světa druhé číslo školního časopisu s názvem Letem školním světem, který připravují žáci II. stupně pod vedením paní učitelky Mgr. E. Hejtmánkové. I tentokrát se podařilo sestavit velice zajímavé číslo s reportážemi z různých akcí, které ve škole proběhly, najdete zde také zajímavé práce žáků z projektového dne, rozhovory s pedagogy naší školy a mnoho dalšího zajímavého. Do tříd budou časopisy rozdány vždy po jednom výtisku. Přejeme všem zábavné a zajímavé čtení.

Školní časopis II. díl 2016_2017

Vážení rodiče, děkujeme všem v Vás, kteří jste přišli volit své zástupce do Školské rady. Účast byla pěkná a to 48,3 %. Odevzdáno bylo celkem 286 hlasovacích lístků. Děkuji rovněž všem rodičům, kteří se rozhodli kandidovat ve volbách, za jejich ochotu, zájem a vstřícnost. Nejvíce hlasů ve volbách získali: Jiří Foukal, Mgr. Lenka Kuriálová a Bc. Andrea Frömelová. Podrobnější výsledky najdete v příloze. Složení nové školské rady pak najdete ve zprávě volební komise.

výsledky voleb rodiče – web

zpráva volební komise

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

K zápisu do prvních tříd dorazilo (a to i v náhradním termínu) celkem 58 dětí. Z toho přijato do prvního ročníku je 47 dětí. Ostatní děti mají zažádáno o odklad nebo budou plnit povinnou školní docházku na jiné základní škole. Seznam všech přijatých najdete zde v příloze. V případě zájmu si můžete Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v ředitelně školy a to v týdnu od 24. 4. – 28. 4. 2017. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Ostatní případy budou řešeny individuálně.

seznam přijatých 2017