Aktuálně ze ŠJ

Informace k placení stravného

Platby stravného :

Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné je možné platit :

Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky / s výjimkou  sporožirového účtu u České spořitelny/

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu

běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem

na adresu : jidelna@zsdolany.cz

Inkasním způsobem ze sporožirového účtu u České spořitelny /jsou to účty, které končí

před lomítkem číslicí „3“, např. 22546573/0800

Zde je zapotřebí ve spořitelně podepsat inkasní souhlas k účtu č. :

                                         100 022 581/0800

Opět nazadávejte žádný variabilní ani specifický symbol.

Platby probíhají stejně jako v odst. 1.

Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem

na adresu : jidelna@zsdolany.cz

3.Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný

jako u účtů.

Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného.

Ceny obědů :

 

Kategorie Cena oběda Kategorie Cena oběda
MŠ polodenní 31,-  Kč Žáci 6-10 22,- Kč
MŠ celodenní do 6 let 37,-  Kč Žáci 11-14 25,- Kč
MŠ 7-letí 40,-  Kč Žáci 15 let 30,- Kč

 

 

M.Bogdanová

ved.ŠJ

 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků v Základní škole Aloise Štěpánka ke stravování došlo k naplnění kapacity Školní jídelny. Vzhledem k tomuto stavu, jsme nuceni od 1. 9. 2015 snížit počet cizích strávníků. Při rozhodování o přijímání cizích strávníků budeme postupovat podle kritérií, která byla schválena Radou Obce dne 11. 6. 2014.

O tom, kdo se už nebude moci nadále stravovat ve školní jídelně, Vás bude informovat vedoucí ŠJ M. Bogdanová.

kritéria cizí strávníc

EDISON 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky