Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče, i v tomto školním roce máte možnost využít autobusové dopravy svých dětí do MŠ Véska a zpět. Nástupním místem zůstává zastávka Dolany, rest. Výstupním místem při dovozu dětí z Mateřské školy odpoledne je zastávka Dolany, škola. Tato změna je vynucena nabídkou možnosti prodloužení doby vyzvednutí Vašich dětí po příjezdu z MŠ Véska. Tuto variantu je však nutno předem písemně dohodnout s ředitelem školy. Více informací Vám předá vedoucí učitelka MŠ Véska M. Podivínská.

 

Vážení rodiče, jak již jistě víte vedoucí učitelka MŠ paní Coufalová ukončila pracovní smlouvu v naší organizaci k 1. 8. 2018. Za její dlouholetou obětavou pedagogickou práci jí patří veliké poděkování. Zároveň s tím jsme přistoupili k následujícím změnám:

Od 27. 8. 2018 bude funkci vedoucí učitelky MŠ Dolany vykonávat paní Mgr. J. Šubová a vedoucí učitelku Mateřské školy Dolany – Véska bude vykonávat paní M. Podivínská.  Kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu: j.subova@zsdolany.cz; m.podivinska@zsdolany.cz nebo na telefonních číslech mateřských škol od 27. 8. 2018. 

Nové e-maily do obou  mateřských škol:

Mateřská škola Dolany:  msdolany@zsdolany.cz 

Mateřská škola Dolany – Véska: msveska@zsdolany.cz 

Pedagogové v MŠ:

MŠ Véska  – M. Podivínská, D. Gregorová, M. Oklešťková

MŠ Dolany – Mgr. J. Šubová, Bc. M. Prosová, H. Kučerová, Mgr. V. Ševelová (zástup do 04/2019 za Mgr. E. Mazalovou).

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2018 dochází ke změně provozní doby v Mateřské škole Dolany – Véska a to od 6:30 do 15:45 hodin (16:30). V případech, kdy rodič nebude moci vyzvednout své dítě na autobusové zastávce Dolany, škola v 15:57 hodin, bude mít možnost si jej vyzvednout v Mateřské školy Dolany a to nejpozději do 16:30 hodin. Je však nutné tento pozdější termín vyzvednutí dětí dopředu dohodnout písemně s ředitelem školy.
Tímto se zároveň obracíme na rodiče dětí v Mateřské škole Dolany, zda vzhledem k změněným podmínkám, chtějí své děti od 1. 9. 2018 převést do Mateřské školy Dolany – Véska. Pokud ano, obraťte se přímo na ředitele školy (tel: 607 592 284) nebo na paní učitelku v mateřské škole nejpozději však do 12. 6. 2018.

Mgr. P. Pirliomov

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2018/2019. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou 6. 6. od 16:00 hodin v MŠ Véska a v MŠ Dolany. Zákonní zástupci nepřijatých dětí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy a to v pondělí 28. května (7:30 – 16:00) nebo ve středu 30. května (7:30 – 16:00 hod.).  Celkem k zápisu přišlo 41 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání je 22.

seznam přijatých

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejímiž součástmi jsou MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska, oznamuje, že od 16. 7. 2018 do 12. 8. 2018 bude přerušen provoz výše uvedených MŠ.

V době od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany – Véska.
V době od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018 je zajištěn provoz v MŠ Dolany.

Od 27. 8. 2018 je normální provoz obou mateřských škol.

Výše úplaty v době prázdnin je upravena následovně: Dodatek ke směrnici 17_18

Výše úplaty pro školní rok 2018_2019 je stanovena následovně: Směrnice úplata MŠ 2018-2019 – web

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _