Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce ve středu 17. dubna (7:30 – 15:00) bude omezen provoz obou našich mateřských škol a to pouze do 13:00 hodin. Podrobnější informace Vám předají vedoucí učitelky MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska proběhne 9. a 10. května 2019. Prosím věnujte zvýšenou pozornost všem informacím, které jsou zveřejněny na stránkách k zápisu do MŠ – klikni zde

Vážení rodiče, děkujeme Vám všem kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření jenž probíhalo v MŠ Dolany a MŠ Véska během měsíce ledna. Velice si ceníme vašich názorů a pohledu na činnost mateřských škol. Je naším cílem, aby děti byly spokojené, líbilo se jim v mateřské škole a zároveň jsme pro ně vytvářeli podnětné prostředí pro jejich další rozvoj. Váš názor a hodnocení je jistě jednou z věcí, které tomu mohou dopomoci. Vaše připomínky a náměty s Vámi rádi prodiskutujeme a to během společného setkání s vedením školy. O termínu Vás budeme informovat. S výsledky se můžete seznámit zde: 

vyhodnocený dotazník MŠ Dolany

Vyhodnocený dotazník MŠ Véska

Vážení rodiče, i v tomto školním roce máte možnost využít autobusové dopravy svých dětí do MŠ Véska a zpět. Nástupním místem zůstává zastávka Dolany, rest. Výstupním místem při dovozu dětí z Mateřské školy odpoledne je zastávka Dolany, škola. Tato změna je vynucena nabídkou možnosti prodloužení doby vyzvednutí Vašich dětí po příjezdu z MŠ Véska. Tuto variantu je však nutno předem písemně dohodnout s ředitelem školy. Více informací Vám předá vedoucí učitelka MŠ Véska M. Podivínská.

 

Vážení rodiče, jak již jistě víte vedoucí učitelka MŠ paní Coufalová ukončila pracovní smlouvu v naší organizaci k 1. 8. 2018. Za její dlouholetou obětavou pedagogickou práci jí patří veliké poděkování. Zároveň s tím jsme přistoupili k následujícím změnám:

Od 27. 8. 2018 bude funkci vedoucí učitelky MŠ Dolany vykonávat paní Mgr. J. Šubová a vedoucí učitelku Mateřské školy Dolany – Véska bude vykonávat paní M. Podivínská.  Kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu: j.subova@zsdolany.cz; m.podivinska@zsdolany.cz nebo na telefonních číslech mateřských škol od 27. 8. 2018. 

Nové e-maily do obou  mateřských škol:

Mateřská škola Dolany:  msdolany@zsdolany.cz 

Mateřská škola Dolany – Véska: msveska@zsdolany.cz 

Pedagogové v MŠ:

MŠ Véska  – M. Podivínská, D. Gregorová, M. Oklešťková

MŠ Dolany – Mgr. J. Šubová, Bc. M. Prosová, H. Kučerová, Mgr. V. Ševelová (zástup do 04/2019 za Mgr. E. Mazalovou).

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2018 dochází ke změně provozní doby v Mateřské škole Dolany – Véska a to od 6:30 do 15:45 hodin (16:30). V případech, kdy rodič nebude moci vyzvednout své dítě na autobusové zastávce Dolany, škola v 15:57 hodin, bude mít možnost si jej vyzvednout v Mateřské školy Dolany a to nejpozději do 16:30 hodin. Je však nutné tento pozdější termín vyzvednutí dětí dopředu dohodnout písemně s ředitelem školy.
Tímto se zároveň obracíme na rodiče dětí v Mateřské škole Dolany, zda vzhledem k změněným podmínkám, chtějí své děti od 1. 9. 2018 převést do Mateřské školy Dolany – Véska. Pokud ano, obraťte se přímo na ředitele školy (tel: 607 592 284) nebo na paní učitelku v mateřské škole nejpozději však do 12. 6. 2018.

Mgr. P. Pirliomov