Aktuality

Naše škola se v letošním roce opět přidala k dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na různých místech celé ČR. Hlavním úklidovým dnem byla vyhlášena sobota 7.4., my jsme se s žáky přidali v pátek nebo následně v pondělí. Žákům a dětem, kteří se aktivně zapojili, patří velká pochvala. Jistě si uvědomují, že by nám všem bylo daleko lépe, kdyby prostředí kolem nás bylo čisté a hezké. Pomozte nám i Vy, udržet naše společné prostředí čisté.

Mgr. E. Doleželová

Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v učebně českého jazyka školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Školní soutěži předcházela třídní kola, která probíhala v závěru měsíce března a na počátku dubna. Reprezentanti těchto třídních kol si tedy mohli poměřit své recitační umění s žáky jiných tříd. Soutěžilo se ve dvou kategorií. První tvořili přednášející 6. a 7. ročníků, druhou kategorii žáci 8. a 9. tříd. K přednesu si učinkující nachystali umělecký text dle vlastního výběru. Někteří při hledání vhodného textu využili čítanky, jiní sáhli po textech z knih z vlastní nebo školní knihovny. Nejčastěji zaznívaly verše básníků J. Seiferta, J. Žáčka, K. J. Erbena nebo V. Hraběte. V první kategorii se utkalo celkem 17 soutěžících. Na 1. místě se umístila Vendula Finková ze 7. A, druhé místo obsadila Vendula Jarošová rovněž ze 7. A a třetí cenu získala Kristýna Tomanová ze 6. A. Porota také udělila cenu Marii Andrlové za přesvědčivý přednes básně K. J. Erbena Vodník. Ve druhé kategorii byla konkurence o něco slabší, své recitační nadání mezi sebou poměřovalo 10 žáků. Na prvním místě se s přehledem umístila Adéla Krejzarová z 9. A, druhé místo získala Eliška Hurytová z 8. B a třetí cenu obdržela Veronika Prnková z 9. B. Oceněné žákyně si kromě diplomu odnesli i sladkou odměnu. Potěšilo nás, že přestože se na recitačních soutěžích setkáváme především s dívkami, do letošního školního kola se přihlásili i čtyři chlapci soutěžící v první kategorii. Vítězům blahopřejeme!

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

V pátek 6. dubna navštívili školní družinu žáci sedmého ročníku, kteří si tento školní rok vybrali jako volitelný předmět Dramatickou výchovu. Rozhodli se zpestřit dětem pobyt v družině a připravili si pro své mladší spolužáky maňáskové představení. Pod vedením paní učitelky I. Pohlové si sami vyrobili maňáskové postavičky a vymysleli vlastní divadelní vystoupení s názvem Konkurz na herce. Každý maňásek měl za úkol se představit a předvést dětem, co umí, co dělá nejraději. Na závěr nechyběla písnička , kterou si všichni společně zazpívali. Většina z účinkujících žáků si tak poprvé zkusila, jaké to je vystoupit před dětským publikem a komunikovat s ním. Největší odměnou byl pro herce potlesk vděčných posluchačů.

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

 

 

V pátek 6. dubna proběhl na naší škole v odpoledních hodinách zápis do 1. tříd. Celkem se jej zúčastnilo 45 dětí, na které čekaly paní učitelky z I. stupně a také žáci V. a VII. tříd, kteří si pro budoucí školáky připravili pohádkovou třídu. Zápis proběhl v pohodové a poklidné atmosféře, o čemž se můžete přesvědčit i na fotografiích. Po absolvování zápisu, který měl především motivační charakter, si mohly děti užít spoustu zábavy v pohádkové třídě – tance, malování, atd…  Veškeré aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na zde. V příštím školním roce tak otevřeme opět dvě první třídy. Třídními učitelkami budoucích prvňáčků s největší pravděpodobností budou paní učitelky – Olšinová a Tylšarová. Výuka bude opět probíhat na budově ZUŠ Dolany. Pro ty, kteří dorazit nemohli, je připraven náhradní zápis a to ve čtvrtek 12. dubna od 13:00 do 15:00 hodin. Prosíme, aby se případní zájemci hlásili předem na e-mailu školy: skola@zsdolany.cz, v případě že dorazíte k náhradnímu zápisu se obracejte na paní účetní S. Horkou.

všechny fotografie najdete zde

Dnes 28. března, v den narození J. A. Komenského, se v České republice slaví Den učitelů. I my na naší škole jsme si tento den připomněli. Na ráno si žáci VII. B připravili hlášení ve školním rozhlase, ve kterém všechny podrobně obeznámili se životem J. A. Komenského a jeho významem pro české školství. Po celý den pak žáci II. stupně vyučovali své mladší spolužáky v II. – V. třídách. Vyzkoušeli si tak, jaké je to být učitelem a připravili si velmi pěkné a zábavné vyučovací hodiny pro své spolužáky z prvního stupně. Třeba se z některých z nich v budoucnu stanou také učitelé. Během tohoto týdne proběhla mezi žáky V. – IX. tříd anketa o nejoblíbenějšího učitele naší školy, kterou vyhrál pan učitel Mgr. P. Provaz. Za organizaci celé ankety patří poděkování žákům VII. A třídy.  Zároveň přeji všem pedagogům naší školy mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě a děkuji jim  za jejich práci, která je v mnoha ohledech náročná a obětavá.

všechny fotografie najdete zde

 

V pátek 23.3.2018 v 18 h. začala v naší škole další Noc s Andersenem, která je zde už pár let tradicí. Tentokrát se večerního setkání s dětskou literaturou ve všech možných podobách setkali jak ti nejmenší prvňáčci díky paní Mgr. Lence Kurialové, tak i žáci 4. ročníku pod vedením třídních učitelek (Mgr. Andrea Vyhnánková a Mgr. Marie Štouračová) společně s paní učitelkou Mgr. Klárou Hánkovou. Pozadu nezůstali ani žáci starší – 6. tříd – a zúčastnili se společně s paní zástupkyní Mgr. Janou Horákovou a panem učitelem Mgr. Pavlem Provazem. Ty nejmenší čekala inspirace Povídáním o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka (napsána v roce 1928), ti starší mohli proniknout do tajů kreslených příběhů Rychlých šípů, které začaly vycházet v roce 1938. Program byl pestrý – četlo se, vyprávělo, kreslilo, malovalo, soutěžilo, hrálo, zpívalo…Došlo i na filmové ukázky. A potom na konec i na přespání v jednotlivých učebnách, což je pro mnohé žáky samo o sobě velké dobrodružství. Malé občerstvení ve formě várnic s čajem, které nám připravily paní kuchařky ze ŠJ, přišlo určitě vhod. Rozmanitý program i velmi příjemnou a přátelskou atmosféru jsme si všichni opravdu užili. Velké poděkování tak patří všem, kteří letošní Noc s Andersenem připravili a úspěšně zrealizovali.
Mgr. Jana Horáková

všechny fotografie najdete zde

EDISON 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky