Aktuality

Žáci 6.A a 6.B navštívili dne 4.6.2019 ZOO Lešná, která právem patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům v České republice. Viděli jsme zblízka celou řadu zajímavých zvířat, spoustu informací jsme se dozvěděli přímo od chovatelů. Děti nešetřily zvídavými dotazy. Na chvíli jsme si od zvířat odpočinuli na místním zámku, na kterém jsme pomocí indicií luštili šifru. Po krmení rejnoků a s příchodem bouřkových mraků nadešel čas návratu domů…

Mgr. Doleželová Z. 

Žáci 5. B se dne 3.6.2019 vydali pěšky do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. V zoo na ně čekal program s průvodcem, při němž měli možnost pochovat si živého hada. Také se dozvěděli spoustu zajímavých informací o některých zvířatech. Ovšem největší úspěch měla návštěva výběhu s kozami a králíky. Počasí nám přálo a dětem se výlet moc líbil. Mgr. J. Orletová

Děti se na výlet moc těšily. Radovaly se, že pojedeme do Prahy a budeme cestovat vlakem. Doprava do Prahy i zpět proběhla bez komplikací.První bod programu byla plavba lodí po Vltavě. Poté jsme šli pěšky ke Strahovskému klášteru. Cestou jsme se zastavili před Pražským hradem. Děti se mohly vyfotit s hradní stráží.Ve Strahovském klášteře nás čekal průvodce bratr Ambrož. Z klášterní zahrady jsme mohli vidět Prahu jako na dlani. Následovala prohlídka strahovské knihovny (historické knihy, globusy aj.). Dostali jsme se do míst, která běžný turista vidí jen zdálky. Návštěvu kláštera jsme zakončili v kostele ukázkou varhan. Zahrát si mohly i děti. Potom jsme pěšky vyrazili směrem do centra. Přešli jsme Karlův most, kde si děti nakoupily suvenýry. Přes Václavské náměstí jsme došli k hlavnímu nádraží a vydali jsme se domů. Celý den nám počasí přálo. Děti byly spokojené. Výlet všichni zúčastnění hodnotili pozitivně.

Mgr. M. Štouračová

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme v pátek 31. května pro žáky naší školy připravili zajímavé a zábavné dopoledne ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci IX. ročníku ve spolupráci s třídními učiteli  připravili pro své spolužáky 18 zajímavých stanovišť, na kterých si žáci mohli vyzkoušet nejrůznější dovednosti od zručnosti, přes obratnost až po bystrost myšlení. Žáci si tak vyzkoušeli své sportovní dovednosti v hodu granátem nebo slalomu s míčem. Připraveny byly také oblíbené stanoviště jako například – skákání v pytli, vodní pumpa a lovení ryb. Na závěr celého dopoledne pak proběhl tradiční turnaj v plážovém volejbale mezi žáky IX. tříd a týmem učitelů. Překvapení pro děti měly připravené také paní kuchařky. Kromě pěkné výzdoby školní jídelny upekly žákům oblíbenou pizzu, která všem jistě chutnala.

všechny fotografie najdete zde

V průběhu měsíce května měli žáci možnost účastnit se projektového vyučování, které pro ně připravili jejich pedagogové. Témata byla vybrána samotnými učiteli a byla velmi rozmanitá a zajímavá.

Žáci VII. A třídy se tak věnovali tématu prevence závislosti na mobilních telefonech, počítačových hrách, internetu a negativních dopadů digitálních technologií na zdraví.Žáci se po zhlédnutí videa Plný signál seznámili s novými fakty, výzkumy a statistikami, aby nahlédli do problematiky hrozby digitální doby. Některé poznatky vedli k vášnivé diskusi a zamyšlení. Následně se rozdělili do skupinek a začali společně pracovat na výrobě plakátů na vybrané téma. Poté jej představili spolužákům a následně vyvěsili na chodbu v prvním patře naší školy.  (Mgr. P. Chromá)

Žáci VI. B se v rámci projektového dne zaměřili na etiketu. Žáci si ve skupinkách nachystali ukázky slušného a neslušného chování v restauraci, v divadle a na koncertě, ve škole, na návštěvě, v dopravním prostředku…Na závěr jsme si vše shrnuli pomocí kvízu a pustili si pořad mistra etikety Ladislava Špačka. Poznatky jsme brzy využili při návštěvě Moravského divadla v Olomouci. (Mgr. Z. Doleželová)

Žáci III. A si vyzkoušeli výuku v přírodě – inspirováni projektem Učíme se venku (více o aktivitách najdete zde). III. A se tak učila venku matematiku pomocí kamínků / + – x : porovnávání /, zjišťovala těžiště na větvičkách, určovala slovní druky a ve výtvarné výchově ji zaujala frotáž kůry stromů. (Mgr. B. Sedlářová)

Ve dnech 14. května a 24. května se žáci IX.A a IX.B zúčastnili exkurze v továrně Miele v Uničově, kde měli možnost seznámit se s výrobou praček, sušiček a myček na nádobí zmíněné firmy. Miele rovněž pořádá zajímavé pracovní příležitosti pro studenty středních technických škol v rámci uskutečnění praxe studentů.

V týdnu od 6. do 12. května se vybraní žáci II. stupně a pedagogové školy zúčastnili druhého setkání partnerských škol z ČR, Itálie a Portugalska, které se konalo v Baixa de Banheiro nedaleko Lisabonu. Pro všechny byl připraven bohatý program, během kterého se měli všichni přítomní možnost seznámit s kulturou, tradicemi a zajímavostmi regionu partnerské školy. Po úvodním přivítání ve škole přijal všechny zúčastněné starosta města Moita na místní radnici a následovala exkurze po zajímavostech tohoto města. Další den byla připravena exkurze do hlavního města Lisabonu, kde jsme navštívili celou řadu kulturních zajímavostí. V dalších dnech pak žáci pracovali na úkolech projektu – učili se společnému tanci, společně si zahráli národní hry v tělocvičně školy. Žáci a učitelé rovněž navštívili vyučování. V pátek proběhli v dopoledních hodinách prezentace turistického průvodce ČR a Portugalska. Na závěr pak proběhl ve škole „festival“, na kterém vystoupili žáci portugalské školy a všichni pedagogové a žáci partnerských škol si společně zatančili. V sobotu ve večerních hodinách proběhlo závěrečné zhodnocení a všichni přítomní vyslechli koncert tradičního lisabonského hudebního stylu Fado – zpěv s kytarovým doprovodem, který ztělesňuje dlouhou tradici portugalské lidové hudby a poezie. Žáci naší školy měli možnost seznámit se s životem v Portugalsku i díky pobytu v portugalských rodinách. Pedagogové školy pak navštívili nejzápadnější bod Evropy – Cabo de Roca. Všem zúčastněním se dostalo v Portugalsku velmi vřelého a milého přijetí a odvezli si odtud celou řadu pěkných a milých vzpomínek. Děkujeme partnerské škole Escola D. Joao za perfektní organizaci. 

všechny fotografie najdete zde