Aktuality

Ve čtvrtek 4. října se pět žáků naší školy – tři z IX. B a dva z pátých tříd – zúčastnilo branného závodu „O putovní pohár primátora města Olomouce“, pořádaném olomouckou městskou policií na Svatém Kopečku. Branný závod prověřil jak fyzickou připravenost našich žáků, tak i jejich všeobecné znalosti, a to formou úkolů, které řešili na dvanácti stanovištích tříkilometrové trati. Témata úkolů byla rozmanitá, od topografie přes zdravovědu, stopy zvěře, botaniku a další. I když se naše družstvo neumístilo na vyšších pozicích, byli jsme vděční za pestře a účelně strávené dopoledne v příjemném prostředí Sv. Kopečku a navíc jsme stihli i prohlídku nově upraveného areálu ZOO. Velmi rádi i příští rok využijeme možnosti se soutěže opět zúčastnit.

Poslední zářijový den před prodlouženým víkendem věnovali žáci ve škole převážně aktivitám s třídním učitelem. Připomněli jsme si rovněž státní svátek Den české státnosti a to hlášením ve školním rozhlase. Některé třídy se pak věnovali plnění úkolů z projektu recyklohranní, někteří vyrazili na procházku a plnili úkoly z projektu Les ve škole. Žáci na druhém stupni vyráběli materiály (video a fotografie) pro mezinárodní projekt Erasmus + o naší škole a naší obci. Níže zveřejňujeme fotografie na téma naše škola a okolí. Byla ukončena rovněž i soutěž o novou znělku školního rozhlasu, kterou žáci poprvé uslyší v pondělí.

Hodnocení průběhu jednotlivých tříd najdete zde – Třídnické hodiny

všechny fotografie najdete zde

 

 

 

Adaptační kurz tříd 6. A, B a C se v letošním školním roce uskutečnil od 17. do 20. září. Proběhl v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy, v nádherné prostředí, jež je ze všech stran obklopeno lesy. Kurzu se zúčastnili všichni žáci šestých tříd. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – paní uč. J. Lindnerová, Z. Doleželová a pan uč. V. Langer. O celodenní program se starali školní metodici prevence I. Pohlová a A. Vyhnánková, která zároveň byla i zdravotníkem kurzu.
Pro děti byl připraven pestrý program, který byl zahájen seznamovací hrou ,, Chýše “ společnou pro všechny třídy. Děti tak měly možnost se blíže poznat a seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. V dalších dnech jednotlivé třídy pracovaly pod vedením svých třídních učitelů. V průběhu kurzu děti pracovaly i se školní psycholožkou, která měla pro třídy nachystané různé aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Třídy měly možnost projevit své stavitelské nadání a postavit si domečky i z přírodních materiálů. Ve středu po obědě všechny třídy vyrazily na turistický výlet na Rabštejn. Dvanácti kilometrovou trasu všichni úspěšně překonali. Většina žáků měla dost sil a nezalekla se ani výstupu na hradní zříceninu.
V závěru kurzu pak proběhlo vyhodnocení a každý žák získal diplom za účast na adaptačním kurzu.
Během celého pobytu nám přálo i počasí, zvláště výlet byl slunečný. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, mnozí unaveni, ale jistě spokojeni sami sebou a obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.
Mgr. I. Pohlová, Mgr. A. Vyhnánková

Na úvod školního roku si žáci VI. – IX. tříd vyzkoušeli, jak jsou na tom se svojí fyzickou kondicí po letních prázdninách. Středeční dopoledne tak strávili ve sportovním areálu, kde se pod dohledem svých třídních učitelů pustili do plnění disciplín olympijského víceboje. Vyzkoušeli si tak svoji rychlost v běhu na 60m, skok daleký s rozběhem, skákání přes švihadlo, kliky, dribling s basketbalovým míčem a další disciplíny. Organizace celého sportovního dopoledne zajišťovali vyučující tělesné výchovy Mgr. M. Gazdík a Mgr. P. Chromá.

všechny fotografie najdete zde

 

Dnes v 8:30 byl zahájen nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů v areálu školy. Po krátkém proslovu ředitele školy jsme mezi námi přivítali nové žáky, kteří k nám přišli do prvních tříd. Pan starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka a paní zástupkyně Mgr. J. Horáková předali prvňáčkům dárkové balíčky a pamětní listy. První krůčky našim nejmenším pak usnadňovali žáci IX. tříd. Na závěr jsme si popřáli pohodový nový školní rok a žáci prvních tříd se šli podívat s rodiči do svých nových tříd. Pevně věříme, že i tento školní rok bude pro nás pro všechny úspěšný a že si z něj budeme odnášet spousty nových vědomostí, dovedností i zážitků. V úterý mají žáci pouze třídnické hodiny. I. stupeň končí vyučování v 11:10 hodin, II. stupeň pak ve 12:05 hodin. Školní družina je v plném provozu, pro přivádění a odvádění žáků používejte do čtvrtečního rána hlavní vchod.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září od 8:30 hodin v areálu školy. Po ukončení půjdou žáci domů, výuka začne 4. září od 7:30 do 11:10 – I. stupeň a od 7:30 – 12:05 – II. stupeň. V dalších dnech již bude výuka probíhat podle rozvrhu. Žáci 1. tříd půjdou po ukončení se svými rodiči do 1. tříd v budově ZUŠ Dolany, kde proběhne slavnostní přivítání a budou rodičům sděleny další organizační informace. Pro žáky prvních tříd bude rovněž připraveno společné a individuální focení.

Provoz školní družiny bude zahájen 3. září od 9:30 – 13:30 hodin (žáci musejí mít přihlášený oběd), od 4. září již v normální provozní době.

Obědy budou 3. září vydávány již od 9:30 hodin.

 

Nové učebny ZŠ

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky