Aktuality

logo-72-hodin

V pátek 14. října se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin a to již po třetí. Jedná se o projekt, který má za úkol podporovat dobrovolnické aktivity. Převážná část našich žáků se pod vedením svých pedagogů vydala do blízkého okolí školy a přírody a věnovala se sběru odpadků, čištění lesa nebo sportovní areálu od věcí, které tam nepatří. Některé třídy vyrazily na sběr lesních plodů a ty pak předali v ZOO na Sv. Kopečku. Žáci deváté třídy si připravili zábavné dopoledne pro děti z mateřských škol v Dolanech a Vésce v tělocvičně naší školy, žáci VII. B vyrazili do olomouckého psího útulku v Neředíně. Nejvydařenější aktivitou pak bylo vystoupení žáků IV. A a VII. A pro seniory z Domova seniorů ve Chvalkovicích v Olomouci. Toto své představení ještě tento týden ve středu předvedou i seniorům v DPS Véska. Jak celý den probíhal se můžete přesvědčit i na fotogalerie níže. Závěrem lze říci, že zapojení do projektu splnilo svůj cíl, kterým je vést žáky k zájmu o své okolí, ochranu přírody a pomoci druhým.

no images were found

všechny fotografie zde

no images were found

všechny fotografie zde

no images were found

všechny fotografie zde

 

 

 

Školní kolo dalšího ročníku logické olympiády je za námi. Celkem se jej zúčastnilo 40 žáků z I. stupně (kategorie A) a 21 žáků z druhého stupně (kategorie B). Do krajského kola bohužel v tomto školním roce nepostoupil nikdo. Nejlepšími řešiteli byli následující žáci: Kategorie A (2. – 5. ročník ZŠ) – Kročil Danny, Staněk Vojtěch, Kloboučková Adéla; Kategorie B (II. stupeň) – Rožnovská Anna, Bryks Vojtěch, Richter Lukáš. Všem žákům děkujeme za účast, za organizaci paní učitelce A. Císařové. Soutěžící si mohou podrobné výsledky zjistit na webových stránkách soutěže – www.logickaolympiada.cz

lo

V posledních červencových dnech byla dokončena výstavba nové Mateřské školy v Dolanech, která se nachází v blízkém sousedství Základní školy. Veškeré zázemí bylo přestěhováno z půdní vestavby do nové budovy a tak již nic nebrání tomu, aby byl srpnový prázdninový provoz zahájen v nové budově. V současné době tak dochází k přestavbám v bývalých prostorách mateřské školy, kde vznikne zázemí pro dvě třídy základní školy, školní družinu a novou školní knihovnu.

15. srpna 2016 tak budou děti přihlášené k prázdninovému provozu MŠ docházet již do nové budovy. Vstup je od prostranství před školou. Důležitá změna je i v telefonním čísle. Nové číslo do Mateřské školy je 608 885 951 . Pevně věříme, že se dětem bude v nových prostorách líbit a že zde najdou klidné zázemí pro předškolní vzdělávání.

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Zde můžete zhlédnout několik fotografií z průběhu výstavby.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

V čtvrtek 30. 6. proběhlo ve sportovním areálu obce Dolany slavnostní zakončení školního roku 2015/2016. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Nezbývá než popřát všem žákům a jejich rodičům krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 5. 9. 2016 Slavnostním zahájením v 8:00 hodin. 1. a 2. 9. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz ŠD je z důvodu malého zájmu rodičů přerušen. Provoz Mateřské školy Dolany bude zahájen 15. srpna v nové budově.

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin – úřední hodiny v době prázdnin

no images were found

všechny fotografie najdete zde