Aktuality

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku byl věnován jak jinak než odpočinku a to i na přání žákovského parlamentu, který chtěl zorganizovat pyžamový den. Vše se nakonec sešlo právě v den předávání vysvědčení. Žáci i pedagogové se tak sešli dnes ve škole v odpočinkovém oblečení, mnozí opravdu i v pyžamech či s polštářky nebo plyšáky, s kterými doma spí nebo odpočívají. O tom, že odpočinek je důležitou součástí našeho života, debatovali učitelé s žáky v první části celého dne, zejména se věnovali formám aktivního odpočinku. Všichni přítomní tak měli možnost se seznámit s tím, jak který spolužák doma relaxuje či nejraději odpočívá. Druhá část dne pak patřila fotosoutěži na téma: Nejlépe si odpočinu, když ……“ Jednotlivé fotografie tříd budou během příštího týdne vystaveny ve vestibulu a žáci budou moci hlasovat o nejlepší ztvárnění tématu odpočinku na fotografii. Celý odpočinkový den pak všichni zakončili předáním vysvědčení a úprkem na prodloužený odpočinkový víkend. My všem přejeme, aby jej využili aktivně a řádně si od svých školních povinností odpočinuli. Třeba jim i tento den byl dobrou inspirací. Hezké pololetní prázdniny.

   

6. 12. 2018 třída 8. A navštívila neziskovou organizaci D-centrum. Pro žáky byl připraven prožitkový program s názvem Neboj se promluvit se zaměřením na problematiku kyberšikany. Cílem programu bylo naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci žáků ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit sociální cítění a schopnost respektovat odlišnosti. Po krátkých úvodních hrách žáci sledovali divadlo fórum, divadelní představení lektorů obsahující příběh dívky, jež se stala obětí při zneužití zpráv spolužáky na internetu. Žáci měli možnost se aktivně do řešení daných situací zapojit, což činili poměrně aktivně, dobře spolupracovali, rádi vstupovali do rolí. V závěrečném hodnocení programu byl oceněn přehled žáků o dané problematice. Program probíhal v rámci projektu Nenávist na internet nepatří (podporovaný Olomouckým krajem v rámci prevence kriminality), a tak žáci – dobrovolníci dostali za úkol provést na škole kampaň, při které měli své spolužáky informovat o zhlédnutém programu a webových stránkách nebojsepromluvit.cz. Kampaň na škole proběhla ve třídách na 2. stupni druhý lednový týden. Na její přípravě se podílelo sedm žáků z 8. A. Při sestavování kampaně se kluci a děvčata nechali inspirovat divadlem fórum. Po krátké informaci o D-centru žákům ve třídách zprostředkovali tři kratičké dramatické ukázky vycházející ze zhlédnutého příběhu o dívce, jež se na vlastní kůži setkala s kyberšikanou. Pojmenovali ji Jarka. U žáků krátkými otázkami zjišťovali, zda souhlasí s Jarčiným chováním, jak by žáci sami takovou situaci řešili. V závěru kampaně žáky upozornili na možnost využití internetových stránek www.nebojsepromluvit.cz, stručně vysvětlili, co zde žáci mohou nalézt za informace. Své vystoupení zakončili darováním odznaků. Kampaň splnila svůj úkol. Celá akce proběhla spontánně, vstřícně, v některých aktivnějších třídách se žáci rádi zapojili a navrhovali různé způsoby řešení Jarčina problému. Aktivisté kampaně byli odměněni za svoji snahu jedničkou z Výchovy k občanství a tričky s logem projektu.

Mgr. I. Pohlová

V měsíci lednu jsme uspořádali celodružinovou soutěž s názvem Pexesiáda. Celkem se zapojilo 36 dětí. Proběhla ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo dne 17.1.2019, kdy mezi sebou soutěžily děti ve dvojicích v každém oddělení samostatně. Procvičily si nejen postřeh a paměť, ale i schopnost soustředit se. Hrála se pexesa všeho druhu s různými tématy – zvířata ze ZOO, vodní zvířata, postavy z pohádek, Ladovy ilustrace, dopravní značky a spousta dalších.
Vítězné dvojice z každého oddělení mezi sebou soupeřily ve druhém kole dne 21.1.2019. Asi po hodinovém pexesovém klání plném soutěživého ducha a napětí došlo k vyhlášení vítěze. Všichni hráči obdrželi diplom za účast a sladkou odměnu. Soutěž se vydařila, prohloubila kamarádské vztahy. Děti se rozcházely spokojeny a s otázkou, kdy budou hrát znovu.

všechny fotografie najdete zde

V pátek 18. ledna k nám do 2. A zavítala paní Pacovská s výukovým programem „Na ptačím krmítku.“ Poutavým způsobem dětem přiblížila život našich malých opeřenců, zejména v zimě, kdy mají málo potravy. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí i důležitých informací, například jak má vypadat správné ptačí krmítko a co vše do něj mohou ptáčkům nasypat, zahrály si ptačí pexeso, zazpívaly písničku. Na závěr děti vyrobily pro ptáčky něco dobrého k snědku. Možná jste nás v pondělí zahlédli při zavěšování ptačích dobrůtek na stromy.

Mgr. D. Krylová

Vážení rodiče,
pro předškolní děti pořádáme 6. února 2019 Školu na zkoušku. Děti tak mají možnost před zápisem do 1. třídy, který se bude konat 12. dubna. 2019, se seznámit se školním prostředím a pod vedením zkušené učitelky ZŠ okusit, jaké to je být opravdovým školákem. Škola na zkoušku bude realizována od 16:00 do 17:00 hodin v hlavní budově školy.Z provozních důvodů potřebujeme znát předběžný počet dětí, proto prosím o vyplnění přihlášky a její odevzdání ve vaší MŠ nebo do kanceláře školy do 23. 1. 2019. – přihláška zde – Přihláška škola na zkoušku – 6. 2. 2019

Veškeré aktuální informace k zápisu najdete zde – http://www.zsdolany.cz/zapis/ ‎ 

V rámci projektu recyklohraní pracují třídy na jednotlivých úkolech v průběhu celého školního roku. Druhý úkol do jehož řešení se pustili žáci IV. A měl název Vytvořte baterkožrouta – žáci měli za úkol vytvořit sběrnou nádobu na použité baterie. Jak se jim úkol dařil a co zajímavého vytvořili, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.