Aktuality

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 12. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, musí doložit žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 30. 6. 2019. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnila pro přihlášené žáky z 1. až 5. tříd soutěž v recitaci. Setkala se s velkým zájmem soutěžících i diváků. Porota složená z vyučujících 1. stupně ocenila u dětí jejich odvahu, nasazení i originalitu výběru básně i jejího přednesu. Vystoupení byla hodnocena ve dvou kategoriích : mladší pro 1. a 2. třídy a starší pro 3.,4. a 5. třídy. V mladší kategorii byly: na 1. místě K. Stenchláková z 1.B, na 2.místě H. Vysloužilová ze 2.B a na 3.místě L.Nováková z 1.B a B.Tichá z 2.A. Ve starší kategorii zvítězily se stejným počtem bodů dvě žačky – B.Dlabajová ze 3.B a A.Povýšilová ze 3.A, druzí byli H.Březovská a H. Hradil, oba ze 3.A a třetí místo obsadili A.Kameníčková ze 4.A a Š. Mlčoch ze 4.B. Celou soutěž výborně moderovala Adélka Povýšilová. Všem dětem patří dík nejen za účast, ale i za vytvoření skvělé atmosféry soutěže.

Mgr. J. Hausnerová

I v letošním roce se mohli žáci zúčastnit Noci s Andersenem, který pro ně připravily paní učitelky. Ve škole se sešlo okolo 80 žáků a děti si užily pohádkovou noc i v mateřské škole. A co bylo na programu?  Žáci byl rozděleni celkem do 5 skupinek, z nichž každá měla svůj program. Tak například žáci VI. a VII. tříd po skupinách postupně obešly tři stanoviště. Pekly dánskou „buchtu snů“, seznámily se zábavnou formou s Dánskem a H. Ch. Andersenem, hádaly pohádky dle krátké audio ukázky, vyrobily plakát s otisky dlaní, který si nalepí na památku do třídy, pracovaly s citáty o knihách… Ve večerních hodinách následovalo promítání pohádky Lotrando a Zubejda, hraní deskových her. Skupina dětí, která nejlépe spolupracovala při plnění úkolů, si odnesla knižní odměnu. Žáci I. a V. třídy pak měli možnost setkat se i se samotným Andersenem. Žáci z VI. a IV. tříd si v podvečer opekli na dvoře špekáčky a povídali si o svých oblíbených knížkách, hráli hry a před spaním si přečetli i jednu z  Andersenových pohádek před spaním. Na památku žáci rovněž vyráběli trička či polštářky. Všem vyučujícím náleží veliké poděkování za organizaci a společně se už teď můžeme těšit na další ročník. 

všechny fotografie najdete zde

V pátek 22.3. proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Zúčastnilo se jí 161 žáků 2. – 5. tříd.
Nejlepší soutěžící v kategorii Cvrček (2., 3. tř.) jsou: Klára Svozilíková z 2.B (90b. z 90 možných), Rychtecký Jan ze 3.A (80b.) a Petřík Tomáš ze 3.A (75b.)
V kategorii Klokánek (4., 5. tř.) jsou nejlepší: Žamberová Daniela z 5.A (108b. ze 120 možných), Válek Dan z 5.A (103b.) a Rychtecký Martin 5.B (98b.)

I v tomto měsíci se třídy IV. A a II. A pustily do řešení dalšího úkolu v rámci projektu Recyklohraní. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. A co měli žáci za úkol tentokrát? Jednalo se o úlohu z oblasti tvořivého psaní s názvem S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra. Úkolem žáků bylo vymyslet a napsat zajímavý příběh starého vysloužilého elektra. O tom, jak se jim to ve finále podařilo se můžete přesvědčit v příspěvcích zde. Obě třídy se aktivně do projektu zapojují po celý školní rok. Mohou se tak jistě těšit na zajímavou odměnu za svoji práci, která jim bude udělena na závěr školního roku. 

recyklohraní II.A (3)

Recyklohraní – Rozhovor s televizí – K. Hájková (3)

Dnes 28. března, v den narození J. A. Komenského, se v České republice slaví Den učitelů. I my na naší škole jsme si tento den připomněli. Na úvod měly připravené dívky ze VII. třídy hlášení ve školním rozhlase a po celý den si pak mohli žáci z II. stupně vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to být učitelem. O učení ve třídách byl i letos velký zájem. Žáci si připravili pro své mladší spolužáky velmi zajímavé vyučovací hodiny.  Třeba se z některých z nich v budoucnu stanou také učitelé. Přát učitelům vyrazili do vyučování i žáci VIII. B třídy v doprovodu s ředitelem školy. Zároveň bych chtěl popřát všem pedagogům školy, současným i minulým, k dnešnímu dni, mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě a děkuji jim za jejich práci, která je v mnoha ohledech náročná a obětavá.