Aktuality

Ve středu 21.3. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Počet přihlášených žáků mile překvapil, bylo jich celkem 28. V publiku jim fandili jejich spolužáci, děti ze všech čtyř oddělení školní družiny, jejich výkony hodnotila porota složená z třídních učitelek jednotlivých tříd. Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mezi mladšími žáky byla na 1. místě Barborka Dlabajová ze 2.B, vítězství ve starší kategorii patřilo Báře Labancové z 5.B. Všichni soutěžící prokázali velké odhodlání a byli po zásluze odměněni potleskem publika. Přejeme jim do příštích let hodně elánu, vytrvalosti i odvahy, pak se úspěch jistě dostaví.

Mgr. J. Hausnerová

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 21.3.2018 dostali žáci 9. ročníku příležitost setkat se v olomouckém Bea campusu, kde se pořádají takováto setkání s inspirativními osobnostmi, s absolventem VUT Filipem Maleňákem. Jemu se podařilo vytvořit aplikaci pro chytré telefony, která přesně určí polohu zraněného člověka v tísni. Aplikace Záchranka je postavena tak, že stačí v případě ohrožení života nebo zranění pouze přidržet nouzové tlačítko na displeji. Spustí se tak vytáčení linky 155 a současně se z mobilu odešle zpráva, která obsahuje informace o poloze zraněného. Funguje, i když není mobilní telefon připojen k internetu. Kromě toho obsahuje i interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci a dokáže uvést například polohu nejbližší pohotovosti nebo lékárny. Propojuje také záchranné složky s horskou službou. Co je úžasné, je to, že aplikace slouží i pro nevidomé a pro neslyšící. Žáci se od pana Maleňáka dověděli, jak jeho nápad vznikl a jaká byla cesta k jeho realizaci i to, že se jeho realizovaná vize stala zároveň i jeho povoláním. Na praktické ukázce mohli vidět i práci nevidomého člověka s touto aplikací.
Mgr. Jana Horáková

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 6. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do 30.4.2018. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

 

 

Součástí výuky stylistiky v šestých ročnících je i slohový útvar – dopis. V 6. A se ho žáci ujali velice netradičně, a to formou dlouhodobého projektu – Napiš dopis současnému českému autorovi. Akce měla více částí. V té první si žáci vybrali autora, a následně jeho knihu a přečetli ji. V druhé části děti pomocí odpovědí na otázky napsali autorovi dopis. Na závěr byl samotný dopis převeden do náležité podoby a odeslán adresátovi. Poslední aktivita byla dobrovolná.
Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Do týdne začaly do školy přicházet na jména žáků dopisy. Bylo to velice vzrušující a pro děti to mělo velkou motivační hodnotu. No přiznejte se, kdo by nebyl rád, kdyby mu napsal dopis pan Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček nebo Pavel Šrut.

Veronika Šindelářová

Dnes byl žákům naší školy rozdán nový papír – tvrdé výkresy A3, A4, sešity a papírové kapesníčky za donesený sběr v první části školního roku. Celkem jsme rozdali nový papír v hodnotě cca 6000 Kč (1400 ks A3, 1200 ks A4,  320 ks sešitů A5, 75 balení papírových kapesníčků). Žáci mohou soutěžit i nadále, další odměny budou připraveny v měsíci červnu a na nejlepší tři třídy za celý rok budou čekat sladké dorty.

Ve dnech 10. 02. – 16. 02. 2018 se žáci 7. A zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu.
Ubytováni bylo již tradičně v PENZIONU KOUTY NAD DESNOU v pěkných pokojích a s dobrým zázemím.
Celý týden jsme se věnovali zdokonalování v lyžování v největším areálu na Moravě v Koutech nad Desnou. Ti, kteří nikdy na lyžích nestáli, se velice rychle lyžovat naučili. Počasí nám docela přálo, celý týden jsme lyžovali a splnili tak všechny stanovené cíle. Večerní program vyplňovaly přednášky a zábavné večery. Nechyběl ani zpěv s kytarou. Proběhla i tradiční volba o MISS a MISSÁKA KURZU, která je tradicí naší školy již od roku 1991. Vítězi se stali Vendula Jarošová a Jan Soušek. Ve čtvrtek proběhl závod ve slalomu, který zvládly všichni žáci. Vítězi se stali Zuzana Kouřilová a Jiří Foukal. Další pořadí můžete najít na fotkách. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu celého týdne měly hlavně děti a obrovský kus práce odvedli instruktoři lyžování – p. Chromá P., p. Gazdík M. a o zdraví dětí se starala p. Vyhnánková A..
Všem patří velké poděkování.
Mgr. M. Gazdík – vedoucí kurzu

všechny fotografie najdete zde

Školní kalendář 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky