Aktuality

Ve středu 11. září si žáci na naší škole v rámci vyučování připomněli význam třídění odpadů v dnešním světě. Učitelé si tak připravili různorodé činnosti na toto téma – žáci vyráběli plakáty na téma třídění odpadů, psali úvahy či si četli články o této problematice, diskutovali nebo shlédli zajímavá videa. Více o jednotlivých výstupech:

III. A: ……ve třídě 3.A zaměřili na téma odpad. Věnovali jsme se problematice třídění odpadu, kdy jsme si ujasnili, co do kterého kontejneru patří a co nikoliv. Prostřednictvím pohádky se žáci seznámili s bezobalovými obchody, diskutovali jsme na téma problematiky plastů v oceánech a rozkladu materiálů v přírodě. Na závěr si žáci zkusili „zasadit“ některé materiály (ohryzek od jablka, slupku od banánu, papírový ubrousek a plast), aby zjistili, kolik času je potřeba k jejich rozkladu. Žáci 3.A vzali tento „den bez odpadu“ opravdu zodpovědně, koše zůstaly po skončení vyučování prázdné. (Mgr. J. Orletová)

V. A: V rámci Dne bez odpadů pracovali žáci V.A třídy s vyučovací lekcí Zahrada plná nemizejících věcí. Nejdříve se společně zamysleli, z čeho všeho vzniká odpad a co se s ním potom děje. Následně se pokoušeli přiřadit k různým potravinám a spotřebním materiálům dobu jejich samovolného rozkladu v přírodě. Výsledky mnohé velmi překvapily. V další části se pak věnovali plastovým výrobkům a hledali klady a zápory tohoto materiálu a jeho negativní dopad na životná prostředí. Tématika byla velmi zajímavá a poučná a některé žáky motivovala k samostatnému zjišťování informací o likvidaci odpadu a dalších ekologických aktivitách.

Vážení rodiče žáků III. tříd, stejně jako v minulých letech i letos budeme realizovat během školního roku preventivní program Druhý krok. DRUHÝ KROK je program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí, podporuje rozvoj sebeuvědomování, sebeřízení, sociálního cítění, vztahových dovedností a zodpovědného jednání. Ve třídách jej povede školní psycholožka spolu s třídním učitelem. Více informací se dozvíte na třídních schůzkách a podrobné informace Vám zasíláme přes informační systém.

V pondělí v 8:30 byl zahájen nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů v areálu školy. Po krátkém proslovu ředitele školy jsme mezi námi přivítali nové žáky, kteří k nám přišli do prvních tříd. Pan starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka a paní zástupkyně Mgr. J. Horáková předali prvňáčkům dárkové balíčky a pamětní listy. První krůčky našim nejmenším pak usnadňovali žáci IX. tříd. Na závěr jsme si popřáli pohodový nový školní rok a žáci prvních tříd se šli podívat s rodiči do svých nových tříd. Pevně věříme, že i tento školní rok bude pro nás pro všechny úspěšný a že si z něj budeme odnášet spousty nových vědomostí, dovedností i zážitků. V úterý mají žáci pouze třídnické hodiny. I. stupeň končí vyučování v 11:10 hodin, II. stupeň pak ve 12:05 hodin. Školní družina je v plném provozu.

všechny fotografie najdete zde

Poslední předvánoční den tohoto roku jsme ve škole strávili netradičně. V rámci projektového dne měli žáci 2. stupně za úkol vyrobit a otestovat libovolnou deskovou hru, známou, či úplně novou. Velkou výzvou pro žáky tento den bylo, že se měli pokusit nechat mobilní telefony vypnuty, a prožít tak jeden den bez něj. Již v předstihu si žáci promysleli, jak bude vypadat herní plán, co bude přesně cílem hry, podle jakých pravidel se hra bude řídit, z jakého materiálu vyrobí figurky, kdo z nich v dílnách vyrobí hrací kostky. Po třech hodinách žáci svá díla odevzdali v kabinetu matematiky, kde se sešly nejrůznější hry od scrabblu, pexes, dámy, othela, člověče, nezlob se. Řada her najde určitě své uplatnění v klubu deskových her, nejlepší budou po vánočních svátcích oceněny.Celý den ve třídách panovala příjemná atmosféra, ochutnávalo se cukroví, vyhrávali koledy, řada přišla i na dárečky. Teď už se všichni moc těšíme na Vánoce, na prázdniny, stromeček, kapra. Přejeme všem krásné vánoční svátky a vše nej v novém roce 2017.

Mgr. Alice Císařová

no images were found

všechny fotografie najdete zde

Jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila sbírky Vánoční hvězda 2016 sdružení Šance, výtěžek této sbírky půjde na financování rekondičních pobytů dětí, které jsou hospitalizovány na dětském hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Naši žáci i pracovníci školy tak zakoupením květiny, která se stane součástí jejich vánoční výzdoby, přispěli na to, aby se mohly zlepšit podmínky pro tyto závažně nemocné děti. Za základní školu bylo celkově vybráno 19700 Kč. Děkujeme paní učitelce z MŠ Dolany Mirce Prosové za organizaci a zajištění celé sbírky pro naši školu a také všem, kteří si u nás tuto vánoční hvězdu zakoupili.

Mgr. Jana Horáková

vh-web

V sobotu 26. listopadu 2016, v dopoledních hodinách, proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky měli pedagogové připravený zajímavý a zábavný program ve třídách. V přízemí se mohly děti věnovat výtvarné práci, v suterénu vyzkoušet svoji zručnost na školní střelnici. Kdo pokračoval dále, tak v prvním patře mohl shlédnout zajímavé prezentace z historie školy či ukázku školních časopisů. Mohl si vymodelovat výrobek v keramické dílně, zahrát si deskové hry, vyzkoušet si hravou formou znalost anglického jazyka nebo se shlédnout vědecké zajímavosti, které si připravili vedoucí kroužku Věda hrou pro děti. V druhém patře pak na návštěvníky čekala přehlídka živých zvířátek, matematické hádanky nebo výukové programy na počítačích, nechyběly ani zajímavé chemické pokusy. V zrekonstruované části si mohli návštěvníci nejen prohlédnout nové třídy a žákovskou knihovnu, ale také si pohrát ve výtvarných dílnách nebo si vyzkoušet své vědomosti na koberci s mapou ČR. Na závěr bylo pro všechny návštěvníky připraveno kulturní představení žáků školy, kteří všem přítomným předvedli své taneční a hudební dovednosti. Na závěr vystoupila i školní hudební skupina Migréna. Celé dopoledne proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře a kdo dorazil, rozhodně nelitoval. Během celého dopoledne probíhala také volba nového loga školy, o výsledcích Vás budeme co nejdříve informovat. V prodeji byl také kalendář na rok 2017 tentokráte na téma historie školy. Kdo si jej nekoupil, může tak učinit prostřednictvím třídních učitelů nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zsdolany.cz . Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se opět za rok.

no images were found

všechny fotografie najdete zde