Aktuality

V těchto dnech spatřilo světlo světa druhé číslo školního časopisu s názvem Letem školním světem, který připravují žáci II. stupně pod vedením paní učitelky Mgr. E. Hejtmánkové. I tentokrát se podařilo sestavit velice zajímavé číslo s reportážemi z různých akcí, které ve škole proběhly, najdete zde také zajímavé práce žáků z projektového dne, rozhovory s pedagogy naší školy a mnoho dalšího zajímavého. Do tříd budou časopisy rozdány vždy po jednom výtisku. Přejeme všem zábavné a zajímavé čtení.

Mgr. E. Hejtmánková

časopis k nahlédnutí zde – Školní časopis – II. díl

 

V pátek 11. 05. 2018 proběhl na naší škole třetí ročník florbalového turnaje pro žáky 5. ročníků. Zúčastnili se jej opět žáci základních škol z Bělkovic – Lašťan, Samotišek a Dolan. Ve velmi pěkné a hlučné atmosféře všichni hráči podávali velmi kvalitní výkony, ale vítězem může být pouze jeden tým. Tentokrát proti sobě nastoupili zvlášť mužstva chlapců a dívek a jejich výsledky se sčítaly. Celkovými vítězi 3. ročníku se stali žáci ZŠ Bělkovice – Lašťany, kterým gratulujeme k pěknému vítězství, jenž bylo podpořeno velmi dobrými výkony. Těsně za nimi se umístili žáci ZŠ Dolany a na třetím místě žáci ze ZŠ Samotišky. Všem zúčastněným děkujeme za účast a už teď se těšíme na další ročník.

florbalový turnaj 2018 – tabulka s výsledky

Dne 9. května 2018 se vybraní žáci z 6. a 7. ročníků zúčastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu 2018 na atletickém stadionu v Olomouci. Družstva mladších žáků a žákyň soutěžili v disciplínách: 60m, skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem, 600m/ 800m a štafetový běh. Každý závodník mohl soutěžit pouze ve dvou vybraných disciplínách a ve štafetě. Do celkových výsledků se započítaly dva nejlepší výsledky ze všech disciplín. Družstvo mladších žáků obsadilo krásné 4. místo a družstvo mladších žákyň pěkné 6. místo ze 17-ti soutěžících družstev.
Všem žákům děkujeme za skvělé výkony v soutěži a za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. P. Chromá

 

Dne 27. 4. 2018 se zúčastnilo 12 vybraných žáků druhého stupně VII. ročníku Okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2018. Jednalo se o rekordní ročník této soutěže s největším počtem přihlášených. Do soutěže se přihlásilo 22 škol, které poskládaly celkem 39 družstev a dále závodili i jednotlivci. Žáci měřili své síly v pěti disciplínách: trojskok, hod medicinbalem, švihadlo, kliky a běh na 1000m nebo dribling. Na každém stanovišti na soutěžící dohlížel některý z olympioniků a tak měli žáci jedinečnou příležitost potkat se osobně například se Šárkou Kašpárkovou, Evou Ryšavou (Celbovou), Janou Komrskovou, Petrem Zapletalem a dalšími slavnými sportovci.
Do nejlepších výsledků se ve velké konkurenci naši žáci neprobojovali, ale přesto dosáhli dobrých výsledků v jednotlivých disciplínách a obsadili v soutěži družstev 11. příčku z 22. Svými výsledky vybojovali pro školu oficiální pásmo k plnění disciplín odznaku všestrannosti.
Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. P. Chromá

všechny fotografie najdete zde

22. duben – Den Země je významným svátkem životního prostředí, který slaví miliony lidí. Na různých místech celého světa se konají pochody, soutěže, úklidové akce, besedy, koncerty, jarmarky … a to vše s cílem upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a přimět je chovat se k našemu životnímu prostředí zodpovědně. Během minulého týdne si žáci naší školy různými formami uvědomili tento významný den.
Žáci 7.C se svými vyučujícími přírodopisu a zeměpisu vydali do CHKO Litovelské Pomoraví. Exkurzi začali v objektu Sluňákova a využili krajinných prvků k různým aktivitám a seznámení se s podstatou této chráněné krajinné oblasti, kterou je meandrující tok řeky Moravy, periodické tůně a lužní les. Dále pokračovali naučnou stezkou a pozorovali zejména jarní květenu lužního lesa, také vyzkoušeli odchyt, pozorování a určování živočichů typických právě pro periodické tůně. Exkurzi přálo pěkné počasí a celá akce proběhla v milé atmosféře.
Mgr. E. Doleželová

1. A se vydala na procházku vnímat přírodu všemi smysly. Zaměřili jsme se na pozorování detailů, kterých si mnohdy ani nevšimneme. Pozorovali jsme oblohu, co se děje v trávě, poslouchali zvuky v okolí, povídali jsme si o tom, co vytvořila příroda a co vyrobil člověk, malovali přírodninami, a vše jsme si zaznamenávali na kartičky. Po návratu do třídy jsme si sdělovali dojmy a zážitky z jednotlivých aktivit.
Mgr. D. Krylová

Žáci 8.A třídy si během výchovy k občanství připomenuli jak je důležité chránit naši Zemi před odpadky a odpady, které mnohdy končí jinde než by měli. V další části hodiny žáci pracovali s materiály z programu Les ve škole, kde proběhla diskuze na téma Naše škola, Naše obec a les. Žáci vyjadřovali své názory jak se jim libí přírodní okolí naší školy a následně poskytovali návrhy k možnému zlepšení.
Mgr. J. Lindnerová

Třídy 6.A a 7.B se vydaly do areálu Sluňákova v Horce nad Moravou, kde na ně čekal velice zajímavý program s názvem Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?. Žáci procházeli stanoviště, na kterých zážitkovou formou získávali nejen informace o Velikonočním ostrově, ale také na příkladu kolapsu civilizace na tomto ostrově pochopili složitou problematiku, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Navíc si žáci užili spoustu zábavy a načerpali nové nevšední zážitky.
Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde

V pátek 27. 4. se na naší škole konal projektový den pod názvem Bezpečnost a ochrana zdraví. Jeho cílem byla prevence úrazovosti. Probíhal na 1. i 2. stupni pod vedením školních metodiků prevence paní učitelky Mgr. A. Vyhnánkové a Mgr. I. Pohlové.  Mladší žáci se seznámili s nejčastějšími úrazy a měli možnost si prakticky vyzkoušet první pomoc pod vedením lékařky z Českého červeného kříže. V průběhu dne žáci plnili různé úkoly a kvízy. Na závěr ve skupinách vytvořili plakát s tematikou Bezpečnost a ochrana zdraví. Nejlepší tři práce byly odměněny drobnou sladkostí. Starší žáci byli rozděleni do deseti skupin napříč jednotlivými ročníky. V první hodině si se svými vedoucími skupin vyzkoušeli, jak se chovat a jednat v případě úrazu, zopakovali si základy první pomoci a důležitá telefonní čísla. Dozvěděli se některé zajímavé informace týkající se statistiky školních úrazů. Např. že nejrizikovějším dnem je úterý, nejúrazovějším předmětem tělesná výchova a nejrizikovějším časem doba od deseti do dvanácti hodin dopoledne a nejkritičtějším měsícem bývá z hlediska úrazů listopad a leden. I pro ně v tělocvičně školy byla připravena odborná přednáška s praktickými úkoly. Mnozí zjistili, že masáž srdce vyžaduje dobrou fyzickou kondici a včasná první pomoc, rychlé jednání může kamarádovi zachránit život. Ve skupinách žáci měli za úkol vytvořit plakát, který by upozorňoval na případné nebezpečí, možnost úrazu ve školním prostředí. V závěru projektového dne si všichni mohli prohlédnout vytvořená díla v tělocvičně školy a svým hlasem rozhodnout o vítězích. Tvůrcům tří nejzdařilejších plakátů právem náležela sladká odměna a potlesk hodnotícího publika. Vystavené plakáty žáků si každý bude moci prohlédnout v přízemí ve vstupní hale školy.

Mgr. I. Pohlová, Mgr. A. Vyhnánková

všechny fotografie najdete zde

EDISON 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky