Akce – školní družina

Ve středu dne 15. 5. 2019 prožily děti ze všech oddělení školní družiny netradiční odpoledne. Vydaly se na návštěvu do hasičské zbrojnice v Dolanech. Náplní návštěvy byla preventivně výchovná přednáška s možností nahlédnutí do technického zázemí a vybavení stanice. Hlavním cílem bylo představit dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi a sdělit jim, jak jsou výkony hasičů náročné a důležité.
Hravou názornou formou byly děti seznámeny, jak postupovat v případě požáru, jak se chovat, přivolat pomoc, osobně se chránit, rychle se evakuovat. Zopakovaly si telefonní čísla pro tísňová volání a připomněly si tak, jaké složky pomáhají hasičům při zásahu. Dětem bylo předvedeno i speciální oblečení, zásahový oblek s veškerým příslušenstvím. Nadšení dětí bylo umocněno tím, že si mohly výstroj, ale i výzbroj samy vyzkoušet. Podnětný byl rozhovor o hasicích přístrojích a jejich užití. Poté děti přistoupily ve skupinkách k prohlídce konkrétní požární techniky a automobilů uzpůsobených pro hasičský zásah. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem.
V závěru pan hasič děti mile překvapil, když jim k získaným znalostem a zajímavým poznatkům předal sladkost a ovocný nápoj. Návštěva přispěla nejen k bližšímu seznámení s prací hasičů, ale byla i velkým poučením a přínosem pro vlastní bezpečí dětí.
Velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci s hasiči v Dolanech.

Mgr. P. Stejskalová

všechna fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 7.2 2019 došlo k setkání žáků 1. a 2. odd. ŠD se zástupci PČR. Pan policista a paní policistka přijeli naštěstí „jenom“ na besedu. Na programu dne bylo přiblížení nástrah běžného života, ve kterých se děti mohou ocitnout Hrané scénky z konkrétních situací přispěly odlehčenou formou k ponaučení dětí. Pan policista se bravurně zhostil role zloděje, policejního dispečera a přednášejícího v jedné osobě a s humorem sobě vlastním. Děti byly po celou dobu pozorné a se zájmem sledovaly průběh celé besedy. Na konci našeho setkání zbyl ještě čas na všetečné dotazy malých zvědavců a zkoušení policejní vesty, čepice a pout. Byli jsme obdarováni knihou pohádek, pěknými omalovánkami, pexesem, zápisníky a bločky – jak jinak než s policejní tématikou.
Tímto bychom chtěli Policii ČR poděkovat za poučnou besedu a až se oteplí, budeme se těšit na další setkání již ve venkovním prostředí.

R. Štěpánková, V. Bednaříková

 

V měsíci lednu jsme uspořádali celodružinovou soutěž s názvem Pexesiáda. Celkem se zapojilo 36 dětí. Proběhla ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo dne 17.1.2019, kdy mezi sebou soutěžily děti ve dvojicích v každém oddělení samostatně. Procvičily si nejen postřeh a paměť, ale i schopnost soustředit se. Hrála se pexesa všeho druhu s různými tématy – zvířata ze ZOO, vodní zvířata, postavy z pohádek, Ladovy ilustrace, dopravní značky a spousta dalších.
Vítězné dvojice z každého oddělení mezi sebou soupeřily ve druhém kole dne 21.1.2019. Asi po hodinovém pexesovém klání plném soutěživého ducha a napětí došlo k vyhlášení vítěze. Všichni hráči obdrželi diplom za účast a sladkou odměnu. Soutěž se vydařila, prohloubila kamarádské vztahy. Děti se rozcházely spokojeny a s otázkou, kdy budou hrát znovu.

všechny fotografie najdete zde

V úterý dne 4.12. k nám do školní družiny zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Roztomilí maňásci přijeli děti především pobavit. Navíc se malým divákům se dostalo ponaučení o tom, že chamtivost se nevyplácí, nemůžeme mít všechno co chceme a nemáme otevírat cizím lidem. Děti se mohly do pohádek aktivně zapojovat tím, že radily hrdinům, jak se správně v určitých situacích zachovat. Pásmo krátkých pohádek bylo protkáno známými písněmi z pohádek. Všichni zúčastnění díky divadlu prožili hodinku dobré zábavy, radosti i příjemného napětí. Pohádky se svým ztvárněním líbily nejen nově příchozím prvňáčkům, ale i starším dětem. Zasloužený potlesk patřil oběma herečkám, kterým děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

S krásným výukovým programem „Mezi námi dravci“ přijela ve dnech 9.11. a 16.11.2018 za našimi dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny paní Mgr. Pacovská. Seznámila děti se způsobem života a lovu několika druhů našich dravců. Povídání bylo doprovázeno ukázkami vycpaných exemplářů. Nepřekonatelné ticho a napětí panovalo při ukázkách hlasových projevů. I samy děti si přišly na své. Pomocí lana měřily rozpětí křídel, formou pohybové aktivity lovily myšky a přenášely do hnízda, prohlížely si překrásné zalaminované barevné fotografie. Nechybělo ani vlastnoruční vyrábění a z akce si spokojeně odnášely nejen spoustu nových informací a zajímavostí, ale i moudrou sovičku, která by je měla strážit při klidném nočním spánku.

Mgr. P. Stejskalová

Na začátku měsíce listopadu jsme se s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny na nějaký čas opět rozloučili s létem. Počasí bylo velmi příznivé, proto akce proběhla na Hejného louce v Dolanech. Pro děti byly připraveny zábavné a dobrodružné stanoviště od pana školníka Jiřího Látala, mohly si vyzkoušet například střelbu z luku, hod tomahawkem nebo tzv. foukačky. Na závěr jsme si společně nafoukli balónky, rozdali svačinky a drobné odměny. Rozloučení s létem tedy proběhlo na jedničku a teď se můžeme radovat z pestrobarevného podzimu.

všechny fotografie najdete zde