Akce – školní družina

Na začátku měsíce listopadu jsme se s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny na nějaký čas opět rozloučili s létem. Počasí bylo velmi příznivé, proto akce proběhla na Hejného louce v Dolanech. Pro děti byly připraveny zábavné a dobrodružné stanoviště od pana školníka Jiřího Látala, mohly si vyzkoušet například střelbu z luku, hod tomahawkem nebo tzv. foukačky. Na závěr jsme si společně nafoukli balónky, rozdali svačinky a drobné odměny. Rozloučení s létem tedy proběhlo na jedničku a teď se můžeme radovat z pestrobarevného podzimu.

všechny fotografie najdete zde

V samotném závěru měsíce října jsme s dětmi z I. a II.oddělení školní družiny využili posledních krásných slunečných dnů k tomu abychom se symbolicky rozloučili s odcházejícím létem. Společně s dětmi jsme si zrekapitulovali příjemné okamžiky, které nám letošní horké léto přineslo. Za pomoci pana školníka J. Látala, který nám připravil ohniště s plápolajícím ohněm i s posezením, se během chvíle „Loukou Hejných“ rozlinula nádherná vůně opékajících se špekáčků. Děti si po chutné svačince mohly vyzkoušet hod tomahawkem na terč a kdo nechtěl, mohl se pohoupat na houpačce či se schovat v sudu. Počasí nám přálo a tak se celá akce povedla a dětem se velmi líbila.

Bc. Veronika Bednaříková

Dne 10.10. a 25.10. 2018 přijala pozvání do naší ŠD paní Mgr. Tereza Pacovská, aby dětem zprostředkovala plno zajímavostí ze života ježka bělobřichého. Na ukázku dětem s sebou přivezla živého ježka afrického. Součástí programu byla prezentace životního cyklu ježka v průběhu jednotlivých ročních období. Dále si děti společně vyluštily křížovku, naučily se novou básničku o ježkovi a formou pohybové hry se vcítily do role ježka. Všem zúčastněným se dostalo velkého množství zajímavých informací, ze kterých mohou čerpat i nadále ať už při náhodném kontaktu s ježkem v přírodě nebo při osobním chovatelském záměru.
Této akce se zúčastnilo 25 dětí z I.oddělení a 16 dětí z II.oddělení.

všechny fotografie najdete zde

V pondělí 15.10.2018 proběhlo ve IV. oddělení školní družiny první soutěžní kolo Mikroregionální ligy. Děti soutěžily celkem v pěti disciplínách, mezi kterými byl běh na čas, běh v holínkách, skok snožmo z místa, dvojskok a točení kruhu na čas. Všichni se snažili pro svou družinku získat co největší počet bodů. Ukázali, že mají velký talent a týmového ducha. Soutěž bude probíhat po celý školní rok a v červnu nás bude čekat finále ve Šternberku. Další soutěžní kolo se uskuteční za měsíc. Už teď se moc těšíme.
Jana Trnková

všechny fotografie najdete zde

Třetí a čtvrté oddělení mělo jedinečnou příležitost se zapojit do pilotního programu – Kdo žije pod hladinou, který připravil tým zaměstnanců Domu přírody v Horce nad Moravou. Tento model plynulého učení Josepha Cornella se skládá ze čtyř fází: 1. zaujetí, 2. ostření pozornosti, 3. přímá zkušenost, 4. sdílení inspirace. Děti si vyzkoušely, jak se žije pod hladinou tamních tůněk. Zahrály si např. na dravé živočichy a na komáří larvy. Největší úspěch mělo ale samotné lovení a pozorování. Každý si pod lupou mohl vysledovat podobu jednotlivých živočichů, které sám nalovil. Jediná nevýhoda, a to určitě ne pro žáky, byl fakt, že bláto bylo až za ušima. Těšíme se na další programy, které pro nás připraví.
Mgr. V. Šindelářová

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 6.6.2018 jsme jeli se IV. oddělením školní družiny na finále Mikroregionální ligy, které se konalo ve Šternberku na dopravním hřišti. Bylo pro nás připravené dopoledne plné soutěží, závodů, odměn, dobré nálady a sluníčka. První částí programu byly soutěže jednotlivců. Oceněna byla spousta kategorií. První ocenění bylo za celoroční účast v soutěži. Od nás se na 3. místě v kategorii 3.-5. tříd chlapců umístil Štěpán Přibyl. Ve stejné kategorii u dívek se na 3. místě umístila Viktorie Doleželová. Další soutěže jednotlivců probíhaly přímo na dopravním hřišti. Tady se na úžasném 1. místě v kategorii 3.-5. tříd umístila Adriana Kameníčková. Porazila ve všech disciplínách své soupeřky a zlatá medaile byla zaslouženě její. Co se týká celoroční soutěže, tak ta byla na prvních dvou místech až do poslední chvíle velice vyrovnaná. Nakonec se dětem podařilo vybojovat nádherné 2. místo a získaly sladké odměny a stříbrnou medaili.
Všem zúčastněným moc děkuji za celoroční skvělé výkony a gratuluji ke krásným cenám. Udělali jste mi obrovskou radost a pro mě jste jedničky!
Mgr. Veronika Volfová

všechny fotografie najdete zde