Akce – školní družina

V pátek 6. dubna navštívili školní družinu žáci sedmého ročníku, kteří si tento školní rok vybrali jako volitelný předmět Dramatickou výchovu. Rozhodli se zpestřit dětem pobyt v družině a připravili si pro své mladší spolužáky maňáskové představení. Pod vedením paní učitelky I. Pohlové si sami vyrobili maňáskové postavičky a vymysleli vlastní divadelní vystoupení s názvem Konkurz na herce. Každý maňásek měl za úkol se představit a předvést dětem, co umí, co dělá nejraději. Na závěr nechyběla písnička , kterou si všichni společně zazpívali. Většina z účinkujících žáků si tak poprvé zkusila, jaké to je vystoupit před dětským publikem a komunikovat s ním. Největší odměnou byl pro herce potlesk vděčných posluchačů.

Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

 

 

Dne 15. 11. a 16. 11. proběhla beseda ve všech odděleních školní družiny na téma canesterapie. Děti se seznámili s canesterapeutickými metodami, s možnostmi výcviku psů a jejich použití v praxi. Asi největší úspěch byla samotné canesterapeutické hry s přítomným psem. Byl to Rhodéský ridgeback. Žáci se naučili něco málo o historii plemene, a také o samotném osudu pejska. Pro velký úspěch bychom rádi ve spolupráci pokračovali i v dalších letech.

Mgr. V. Šindelářová

   

Přelom října a listopadu je obdobím, kdy se v různých zemích slaví Halloween a Svátek zesnulých. My jsme si s dětmi ve školní družině o těchto svátcích a tradicích povídali a vyráběli jsme také různé výrobky. Například si žáci vyrobily dýně, strašidla, netopýry nebo pavučiny. Posledního října přišly děti oblečené ve strašidelných kostýmech, což je velmi bavilo. Celou akci jsme završili promítáním strašidelné pohádky.
Vychovatelky ŠD

 

Ve čtvrtek 12.října 2017 se děti ze všech čtyř oddělení zúčastnily společné akce „Rozloučení s létem“. Počasí nám přálo, a tak si děti vyzkoušely střelbu z luku, opekly si špekáčky. Pouštění draků mělo také velký úspěch, ale asi nejvíce se dětem líbilo malování na obličej. Najednou jsme v družině měli samé superhrdiny. Průběh celého odpoledne je zachycen na následujících fotografiích. Děkujeme manželům Mazalovým a panu školníkovi Jirkovi Látalovi za pomoc při realizaci celého odpoledne.
R. Štěpánková, V. Bednaříková, V. Šindelářová a V. Volfová

 všechny fotografie najdete zde

V úterý 13.6.2017 jsme se s dětmi ze IV. oddělení školní družiny zúčastnili finále celoroční soutěže Mikroregionální ligy, které se konalo ve Šternberku na dopravním hřišti. Do soutěže se zapojilo šest škol ze Šternberka a okolí. Bylo vybráno 12 dívek a 12 chlapců v kategorii 1.-2.třídy a 3.-5.třídy, kteří získali za celý rok nejvíce bodů za jednotlivce a v tento den se rozhodlo o jejich celkovém umístění. V každé kategorii bylo vyhodnoceno šest nejlepších. Za naši družinu se nejlépe umístila Johanka Kopková na 6. místě v kategorii 3.-5.tříd- dívky. Poté proběhla týmová soutěž v závodech na koloběžkách a nakonec jsme se dočkali vyhodnocení celoroční soutěže školních družin za týmy. Našim dětem se povedlo vyhrát úžasné první místo a získat tak obrovský zlatý pohár. Děti měly velikou radost a dokonce si připravily vítězný pokřik. Tímto bych chtěla poděkovat panu Žaludovi z Domu dětí a mládeže ze Šternberka za celoroční přípravu skvělých her a soutěží pro děti a hlavně všem dětem ze IV. oddělení školní družiny, které se zasloužily o tak nádherné umístění. Celý rok dřely, hrály fair play a hlavně jako jeden tým. Za to jim patří velká pochvala. Moc gratuluji!
Mgr. Veronika Volfová

všechny fotografie najdete zde

V pondělí 5.června navštívily děti ze školní družiny hasičskou zbrojnici v Dolanech, kde nám dobrovolní hasiči připravili odpolední program. Ochotně se nás ujal pan J. Mentlík a pověděl nám, v čem spočívá tato náročná práce a co vše mají hasiči na starost. Zopakovali jsme si všechna nouzová čísla a situace, ve kterých je lidé mohou použít. Nebylo ale jen povídání, děti si proběhly překážkovou dráhu , měly možnost si hasičské vybavení osahat a nakonec i posedět v kabině hasičského vozu a zblízka si prohlédnout co vše se skrývá uvnitř. Každé dítě obdrželo drobné občerstvení a památeční kartičku. Velké překvapení se konalo na samotný závěr, kdy se děti s neutuchajícím jásotem ujaly stříkací hadice a vzájemně si dopřály příjemné osvěžení v dnešním horkém odpoledni. Děkujeme p. Karlu Mazalovi a J. Mentlíkovi za trpělivost, ochotu a nevšední zážitek.
Mgr. R. Štěpánková

všechny fotografie najdete zde

Nové učebny ZŠ

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky