Akce – školní družina

V pátek 7. 6. 2019 jsme se s dětmi ze 3. a 4. oddělení školní družiny vydali na hrad Helfštýn. Na hradě byl pro děti připravený program v mincovně, kde měly možnost si vyrazit vlastní minci a vytisknout obrázek na starém tiskařském stroji. Poté děti čekala prohlídka hradu s průvodcem, který jim prozradil spoustu zajímavostí a pověstí z historie hradu. Děti také měly možnost vystoupat na vyhlídkovou věž a užít si krásný výhled. Krásné počasí a příjemná atmosféra hradu nám nadělila spoustu nových zážitků.

Vychovatelky ŠD

17. května 2019 vyrazily děti z I. a II. oddělení ŠD společně se svými vychovatelkami na výlet do hřebčína v Napajedlech. Počasí nám přálo a tak jsme hned po obědě s dětmi nasedli do krásného a pohodlného autobusu, který nás po drobném bloudění dovezl až na určené místo. U brány hřebčína nás již čekala velmi milá paní průvodkyně, která nás tady měla provázet. Povyprávěla dětem něco o historii hřebčína a o plemeni koní, kteří se zde chovají. Ukázala dětem, jednotlivé budovy hřebčínského areálu a vysvětlila, jak se jmenují a co se v nich nacházelo dříve a co nyní. Poté nás zavedla do stáje s plemennými hřebci „tatínky“. Ukázala nám také prázdnou kóji pro jednoho koně a popsala, co všechno v ní musí být, aby v ní kůň měl vše, co potřebuje a aby se v ní cítil dobře. Následně nás paní průvodkyně zavedla na pastvinu, kde se v ohradě pásly „maminky“ kobyly s jejich hříbaty. Tyto koně si děti mohly do sytosti hladit a krmit trávou, což se dětem líbilo nejvíce z celého výletu. Nakonec nás paní průvodkyně vzala na koňský hřbitov, kde byli pochováni nejúspěšnější závodní koně vychovaní v tomto hřebčíně. Těsně před odjezdem si jednotlivá oddělení udělala společnou fotku a už jsme mířili hřebčínem k připravenému autobusu, který nás pohodlně a bezpečně odvezl zpět domů. Dle reakcí dětí se jim výlet velice líbil a tak se budeme těšit na ten příští.

Bc. V. Bednaříková

všechny fotografie najdete zde

Ve středu dne 15. 5. 2019 prožily děti ze všech oddělení školní družiny netradiční odpoledne. Vydaly se na návštěvu do hasičské zbrojnice v Dolanech. Náplní návštěvy byla preventivně výchovná přednáška s možností nahlédnutí do technického zázemí a vybavení stanice. Hlavním cílem bylo představit dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi a sdělit jim, jak jsou výkony hasičů náročné a důležité.
Hravou názornou formou byly děti seznámeny, jak postupovat v případě požáru, jak se chovat, přivolat pomoc, osobně se chránit, rychle se evakuovat. Zopakovaly si telefonní čísla pro tísňová volání a připomněly si tak, jaké složky pomáhají hasičům při zásahu. Dětem bylo předvedeno i speciální oblečení, zásahový oblek s veškerým příslušenstvím. Nadšení dětí bylo umocněno tím, že si mohly výstroj, ale i výzbroj samy vyzkoušet. Podnětný byl rozhovor o hasicích přístrojích a jejich užití. Poté děti přistoupily ve skupinkách k prohlídce konkrétní požární techniky a automobilů uzpůsobených pro hasičský zásah. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem.
V závěru pan hasič děti mile překvapil, když jim k získaným znalostem a zajímavým poznatkům předal sladkost a ovocný nápoj. Návštěva přispěla nejen k bližšímu seznámení s prací hasičů, ale byla i velkým poučením a přínosem pro vlastní bezpečí dětí.
Velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci s hasiči v Dolanech.

Mgr. P. Stejskalová

všechna fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 7.2 2019 došlo k setkání žáků 1. a 2. odd. ŠD se zástupci PČR. Pan policista a paní policistka přijeli naštěstí „jenom“ na besedu. Na programu dne bylo přiblížení nástrah běžného života, ve kterých se děti mohou ocitnout Hrané scénky z konkrétních situací přispěly odlehčenou formou k ponaučení dětí. Pan policista se bravurně zhostil role zloděje, policejního dispečera a přednášejícího v jedné osobě a s humorem sobě vlastním. Děti byly po celou dobu pozorné a se zájmem sledovaly průběh celé besedy. Na konci našeho setkání zbyl ještě čas na všetečné dotazy malých zvědavců a zkoušení policejní vesty, čepice a pout. Byli jsme obdarováni knihou pohádek, pěknými omalovánkami, pexesem, zápisníky a bločky – jak jinak než s policejní tématikou.
Tímto bychom chtěli Policii ČR poděkovat za poučnou besedu a až se oteplí, budeme se těšit na další setkání již ve venkovním prostředí.

R. Štěpánková, V. Bednaříková

 

V měsíci lednu jsme uspořádali celodružinovou soutěž s názvem Pexesiáda. Celkem se zapojilo 36 dětí. Proběhla ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo dne 17.1.2019, kdy mezi sebou soutěžily děti ve dvojicích v každém oddělení samostatně. Procvičily si nejen postřeh a paměť, ale i schopnost soustředit se. Hrála se pexesa všeho druhu s různými tématy – zvířata ze ZOO, vodní zvířata, postavy z pohádek, Ladovy ilustrace, dopravní značky a spousta dalších.
Vítězné dvojice z každého oddělení mezi sebou soupeřily ve druhém kole dne 21.1.2019. Asi po hodinovém pexesovém klání plném soutěživého ducha a napětí došlo k vyhlášení vítěze. Všichni hráči obdrželi diplom za účast a sladkou odměnu. Soutěž se vydařila, prohloubila kamarádské vztahy. Děti se rozcházely spokojeny a s otázkou, kdy budou hrát znovu.

všechny fotografie najdete zde

V úterý dne 4.12. k nám do školní družiny zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Roztomilí maňásci přijeli děti především pobavit. Navíc se malým divákům se dostalo ponaučení o tom, že chamtivost se nevyplácí, nemůžeme mít všechno co chceme a nemáme otevírat cizím lidem. Děti se mohly do pohádek aktivně zapojovat tím, že radily hrdinům, jak se správně v určitých situacích zachovat. Pásmo krátkých pohádek bylo protkáno známými písněmi z pohádek. Všichni zúčastnění díky divadlu prožili hodinku dobré zábavy, radosti i příjemného napětí. Pohádky se svým ztvárněním líbily nejen nově příchozím prvňáčkům, ale i starším dětem. Zasloužený potlesk patřil oběma herečkám, kterým děkujeme za pěkný kulturní zážitek.