Akce – školní družina

Ve čtvrtek 7.2 2019 došlo k setkání žáků 1. a 2. odd. ŠD se zástupci PČR. Pan policista a paní policistka přijeli naštěstí „jenom“ na besedu. Na programu dne bylo přiblížení nástrah běžného života, ve kterých se děti mohou ocitnout Hrané scénky z konkrétních situací přispěly odlehčenou formou k ponaučení dětí. Pan policista se bravurně zhostil role zloděje, policejního dispečera a přednášejícího v jedné osobě a s humorem sobě vlastním. Děti byly po celou dobu pozorné a se zájmem sledovaly průběh celé besedy. Na konci našeho setkání zbyl ještě čas na všetečné dotazy malých zvědavců a zkoušení policejní vesty, čepice a pout. Byli jsme obdarováni knihou pohádek, pěknými omalovánkami, pexesem, zápisníky a bločky – jak jinak než s policejní tématikou.
Tímto bychom chtěli Policii ČR poděkovat za poučnou besedu a až se oteplí, budeme se těšit na další setkání již ve venkovním prostředí.

R. Štěpánková, V. Bednaříková

 

V úterý dne 4.12. k nám do školní družiny zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Roztomilí maňásci přijeli děti především pobavit. Navíc se malým divákům se dostalo ponaučení o tom, že chamtivost se nevyplácí, nemůžeme mít všechno co chceme a nemáme otevírat cizím lidem. Děti se mohly do pohádek aktivně zapojovat tím, že radily hrdinům, jak se správně v určitých situacích zachovat. Pásmo krátkých pohádek bylo protkáno známými písněmi z pohádek. Všichni zúčastnění díky divadlu prožili hodinku dobré zábavy, radosti i příjemného napětí. Pohádky se svým ztvárněním líbily nejen nově příchozím prvňáčkům, ale i starším dětem. Zasloužený potlesk patřil oběma herečkám, kterým děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

S krásným výukovým programem „Mezi námi dravci“ přijela ve dnech 9.11. a 16.11.2018 za našimi dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny paní Mgr. Pacovská. Seznámila děti se způsobem života a lovu několika druhů našich dravců. Povídání bylo doprovázeno ukázkami vycpaných exemplářů. Nepřekonatelné ticho a napětí panovalo při ukázkách hlasových projevů. I samy děti si přišly na své. Pomocí lana měřily rozpětí křídel, formou pohybové aktivity lovily myšky a přenášely do hnízda, prohlížely si překrásné zalaminované barevné fotografie. Nechybělo ani vlastnoruční vyrábění a z akce si spokojeně odnášely nejen spoustu nových informací a zajímavostí, ale i moudrou sovičku, která by je měla strážit při klidném nočním spánku.

Mgr. P. Stejskalová

Na začátku měsíce listopadu jsme se s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny na nějaký čas opět rozloučili s létem. Počasí bylo velmi příznivé, proto akce proběhla na Hejného louce v Dolanech. Pro děti byly připraveny zábavné a dobrodružné stanoviště od pana školníka Jiřího Látala, mohly si vyzkoušet například střelbu z luku, hod tomahawkem nebo tzv. foukačky. Na závěr jsme si společně nafoukli balónky, rozdali svačinky a drobné odměny. Rozloučení s létem tedy proběhlo na jedničku a teď se můžeme radovat z pestrobarevného podzimu.

všechny fotografie najdete zde

V samotném závěru měsíce října jsme s dětmi z I. a II.oddělení školní družiny využili posledních krásných slunečných dnů k tomu abychom se symbolicky rozloučili s odcházejícím létem. Společně s dětmi jsme si zrekapitulovali příjemné okamžiky, které nám letošní horké léto přineslo. Za pomoci pana školníka J. Látala, který nám připravil ohniště s plápolajícím ohněm i s posezením, se během chvíle „Loukou Hejných“ rozlinula nádherná vůně opékajících se špekáčků. Děti si po chutné svačince mohly vyzkoušet hod tomahawkem na terč a kdo nechtěl, mohl se pohoupat na houpačce či se schovat v sudu. Počasí nám přálo a tak se celá akce povedla a dětem se velmi líbila.

Bc. Veronika Bednaříková

Dne 10.10. a 25.10. 2018 přijala pozvání do naší ŠD paní Mgr. Tereza Pacovská, aby dětem zprostředkovala plno zajímavostí ze života ježka bělobřichého. Na ukázku dětem s sebou přivezla živého ježka afrického. Součástí programu byla prezentace životního cyklu ježka v průběhu jednotlivých ročních období. Dále si děti společně vyluštily křížovku, naučily se novou básničku o ježkovi a formou pohybové hry se vcítily do role ježka. Všem zúčastněným se dostalo velkého množství zajímavých informací, ze kterých mohou čerpat i nadále ať už při náhodném kontaktu s ježkem v přírodě nebo při osobním chovatelském záměru.
Této akce se zúčastnilo 25 dětí z I.oddělení a 16 dětí z II.oddělení.

všechny fotografie najdete zde