Akce – školní družina

V pátek 8. listopadu paní vychovatelky s dětmi ze všech oddělení školní družiny uspořádaly drakiádu. Stejně jako v předchozích letech se děti na tuto akci velmi těšili a spousta krásných draků létala vzduchem nad fotbalovým hřištěm. Naštěstí se nám počasí vydařilo a tak si všichni užili drakiádu naplno.

J. Trnková

V pondělí dne 4. Listopadu zavítala do 1. oddělení školní družiny paní Mgr. Michaela Zahradníková Ph.D., která si připravila pro žáky zajímavý program zaměřený na podporu povědomí dětí o multikulturním světě. Cílem interaktivního workshopu bylo seznámení dětí se zajímavými aspekty čínské kultury a jazyka. Během odpoledne si všichni účastníci vyzkoušeli několik základních komunikačních frází v čínském jazyce, štětcem si namalovali jednoduché čínské znaky a číslice. Dále měly děti možnost si hravým způsobem v praxi vyzkoušet používání čínských hůlek. Ve druhé polovině programu jsme si společně připravili tradičním způsobem čínský čaj . Na závěr se mohlo každé ze zúčastněných dětí nechat na památku ozdobit některým z čínských symbolů

Mgr. Romana Štěpánková

V úterý 22. 10. se ve III. a IV. oddělení školní družiny konal projektový den. Do školy nás přišel navštívit pan myslivec. Pověděl dětem mnoho zajímavých informací o jeho práci a děti se zaujetím poslouchaly. Dozvěděly se například co dělat, když potkají v lese medvěda nebo divoké prase, dále jaké jsou u nás šelmy nebo k čemu slouží fotopasti. Také si přinesl spoustu vycpanin, zvířecích kůží a zahrál i na speciální myslivecký hudební nástroj.
Dětem se beseda velmi líbila a odnesly si z ní spoustu zážitků.
Vychovatelky ŠD

Dne 16. 10. 2019 (I. a II. odd.) a 17. 10. 2019 (III. a IV. odd.) v rámci akce Rozloučení s létem, si žáci 9. B připravili pro děti navštěvující školní družinu zábavné odpoledne plné soutěží. Děti se rozdělily do pěti družstev a plnily úkoly na pěti stanovištích. Jednotlivá stanoviště obsahovala úkoly zaměřené na procvičování paměti, ale také sportovní disciplíny jako je fotbal, florbal, hod míčem. Na závěr si všichni společně zatancovali. Dětem se odpoledne velmi líbilo, získaly nové zkušenosti a užily si spoustu zábavy.
Tímto bychom chtěly poděkovat žákům 9. tříd za připravení krásného a bohatého programu a těšíme se na další spolupráci.

Vychovatelky ŠD

všechny fotografie najdete zde

V pátek 7. 6. 2019 jsme se s dětmi ze 3. a 4. oddělení školní družiny vydali na hrad Helfštýn. Na hradě byl pro děti připravený program v mincovně, kde měly možnost si vyrazit vlastní minci a vytisknout obrázek na starém tiskařském stroji. Poté děti čekala prohlídka hradu s průvodcem, který jim prozradil spoustu zajímavostí a pověstí z historie hradu. Děti také měly možnost vystoupat na vyhlídkovou věž a užít si krásný výhled. Krásné počasí a příjemná atmosféra hradu nám nadělila spoustu nových zážitků.

Vychovatelky ŠD

17. května 2019 vyrazily děti z I. a II. oddělení ŠD společně se svými vychovatelkami na výlet do hřebčína v Napajedlech. Počasí nám přálo a tak jsme hned po obědě s dětmi nasedli do krásného a pohodlného autobusu, který nás po drobném bloudění dovezl až na určené místo. U brány hřebčína nás již čekala velmi milá paní průvodkyně, která nás tady měla provázet. Povyprávěla dětem něco o historii hřebčína a o plemeni koní, kteří se zde chovají. Ukázala dětem, jednotlivé budovy hřebčínského areálu a vysvětlila, jak se jmenují a co se v nich nacházelo dříve a co nyní. Poté nás zavedla do stáje s plemennými hřebci „tatínky“. Ukázala nám také prázdnou kóji pro jednoho koně a popsala, co všechno v ní musí být, aby v ní kůň měl vše, co potřebuje a aby se v ní cítil dobře. Následně nás paní průvodkyně zavedla na pastvinu, kde se v ohradě pásly „maminky“ kobyly s jejich hříbaty. Tyto koně si děti mohly do sytosti hladit a krmit trávou, což se dětem líbilo nejvíce z celého výletu. Nakonec nás paní průvodkyně vzala na koňský hřbitov, kde byli pochováni nejúspěšnější závodní koně vychovaní v tomto hřebčíně. Těsně před odjezdem si jednotlivá oddělení udělala společnou fotku a už jsme mířili hřebčínem k připravenému autobusu, který nás pohodlně a bezpečně odvezl zpět domů. Dle reakcí dětí se jim výlet velice líbil a tak se budeme těšit na ten příští.

Bc. V. Bednaříková

všechny fotografie najdete zde