Akce – školní družina

V úterý dne 4.12. k nám do školní družiny zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Roztomilí maňásci přijeli děti především pobavit. Navíc se malým divákům se dostalo ponaučení o tom, že chamtivost se nevyplácí, nemůžeme mít všechno co chceme a nemáme otevírat cizím lidem. Děti se mohly do pohádek aktivně zapojovat tím, že radily hrdinům, jak se správně v určitých situacích zachovat. Pásmo krátkých pohádek bylo protkáno známými písněmi z pohádek. Všichni zúčastnění díky divadlu prožili hodinku dobré zábavy, radosti i příjemného napětí. Pohádky se svým ztvárněním líbily nejen nově příchozím prvňáčkům, ale i starším dětem. Zasloužený potlesk patřil oběma herečkám, kterým děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

S krásným výukovým programem „Mezi námi dravci“ přijela ve dnech 9.11. a 16.11.2018 za našimi dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny paní Mgr. Pacovská. Seznámila děti se způsobem života a lovu několika druhů našich dravců. Povídání bylo doprovázeno ukázkami vycpaných exemplářů. Nepřekonatelné ticho a napětí panovalo při ukázkách hlasových projevů. I samy děti si přišly na své. Pomocí lana měřily rozpětí křídel, formou pohybové aktivity lovily myšky a přenášely do hnízda, prohlížely si překrásné zalaminované barevné fotografie. Nechybělo ani vlastnoruční vyrábění a z akce si spokojeně odnášely nejen spoustu nových informací a zajímavostí, ale i moudrou sovičku, která by je měla strážit při klidném nočním spánku.

Mgr. P. Stejskalová

Na začátku měsíce listopadu jsme se s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny na nějaký čas opět rozloučili s létem. Počasí bylo velmi příznivé, proto akce proběhla na Hejného louce v Dolanech. Pro děti byly připraveny zábavné a dobrodružné stanoviště od pana školníka Jiřího Látala, mohly si vyzkoušet například střelbu z luku, hod tomahawkem nebo tzv. foukačky. Na závěr jsme si společně nafoukli balónky, rozdali svačinky a drobné odměny. Rozloučení s létem tedy proběhlo na jedničku a teď se můžeme radovat z pestrobarevného podzimu.

všechny fotografie najdete zde

V samotném závěru měsíce října jsme s dětmi z I. a II.oddělení školní družiny využili posledních krásných slunečných dnů k tomu abychom se symbolicky rozloučili s odcházejícím létem. Společně s dětmi jsme si zrekapitulovali příjemné okamžiky, které nám letošní horké léto přineslo. Za pomoci pana školníka J. Látala, který nám připravil ohniště s plápolajícím ohněm i s posezením, se během chvíle „Loukou Hejných“ rozlinula nádherná vůně opékajících se špekáčků. Děti si po chutné svačince mohly vyzkoušet hod tomahawkem na terč a kdo nechtěl, mohl se pohoupat na houpačce či se schovat v sudu. Počasí nám přálo a tak se celá akce povedla a dětem se velmi líbila.

Bc. Veronika Bednaříková

Dne 10.10. a 25.10. 2018 přijala pozvání do naší ŠD paní Mgr. Tereza Pacovská, aby dětem zprostředkovala plno zajímavostí ze života ježka bělobřichého. Na ukázku dětem s sebou přivezla živého ježka afrického. Součástí programu byla prezentace životního cyklu ježka v průběhu jednotlivých ročních období. Dále si děti společně vyluštily křížovku, naučily se novou básničku o ježkovi a formou pohybové hry se vcítily do role ježka. Všem zúčastněným se dostalo velkého množství zajímavých informací, ze kterých mohou čerpat i nadále ať už při náhodném kontaktu s ježkem v přírodě nebo při osobním chovatelském záměru.
Této akce se zúčastnilo 25 dětí z I.oddělení a 16 dětí z II.oddělení.

všechny fotografie najdete zde

V pondělí 15.10.2018 proběhlo ve IV. oddělení školní družiny první soutěžní kolo Mikroregionální ligy. Děti soutěžily celkem v pěti disciplínách, mezi kterými byl běh na čas, běh v holínkách, skok snožmo z místa, dvojskok a točení kruhu na čas. Všichni se snažili pro svou družinku získat co největší počet bodů. Ukázali, že mají velký talent a týmového ducha. Soutěž bude probíhat po celý školní rok a v červnu nás bude čekat finále ve Šternberku. Další soutěžní kolo se uskuteční za měsíc. Už teď se moc těšíme.
Jana Trnková

všechny fotografie najdete zde

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _