Petr Pirliomov

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji čtvrtek 20. 6. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude přerušen. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:00 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov

V pondělí 10. června se žáci z Žákovského parlamentu vydali na výlet do Prahy, jehož hlavní částí byla návštěva Poslanecké sněmovny ČR. Po příjezdu do Prahy jsme nejdříve vyrazili na Petřín a dále pak kolem Pražského hradu jsme došli až na Malostranské náměstí, kde Poslanecká sněmovna sídlí. Celou návštěvou nás provázela paní Mgr. Daniela Ptáčková ze sekretariátu místopředsedy PS Vojtěcha Pikala. Návštěva začala projekcí krátkého dokumentu v informačním centru a následně jsme již zavítali do samotné budovy Poslanecké sněmovny. Kromě spousty zajímavostí z života sněmovny, které se žáci dozvěděli, byla nejpoutavější návštěva jednací sálu. Žáci si vyzkoušeli jaké je to sedět v poslaneckých lavicích či stát za jednacím pultíkem, navštívili i mediální místnost, kde se pořádají tiskové konference. Po návštěvě sněmovny jsme se ještě prošli přes Karlův most na Staroměstské a Václavské náměstí. Vydařený výlet tak byl pěkným zakončení činnosti žákovského parlamentu v tomto školním roce, který kromě pravidelných setkání organizoval i akce jako Pyžamový den či soutěž Škola hledá talent. 

všechny fotografie najdete zde

V pátek 7. 6. 2019 jsme se s dětmi ze 3. a 4. oddělení školní družiny vydali na hrad Helfštýn. Na hradě byl pro děti připravený program v mincovně, kde měly možnost si vyrazit vlastní minci a vytisknout obrázek na starém tiskařském stroji. Poté děti čekala prohlídka hradu s průvodcem, který jim prozradil spoustu zajímavostí a pověstí z historie hradu. Děti také měly možnost vystoupat na vyhlídkovou věž a užít si krásný výhled. Krásné počasí a příjemná atmosféra hradu nám nadělila spoustu nových zážitků.

Vychovatelky ŠD

Žáci 6.A a 6.B navštívili dne 4.6.2019 ZOO Lešná, která právem patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům v České republice. Viděli jsme zblízka celou řadu zajímavých zvířat, spoustu informací jsme se dozvěděli přímo od chovatelů. Děti nešetřily zvídavými dotazy. Na chvíli jsme si od zvířat odpočinuli na místním zámku, na kterém jsme pomocí indicií luštili šifru. Po krmení rejnoků a s příchodem bouřkových mraků nadešel čas návratu domů…

Mgr. Doleželová Z. 

Žáci 5. B se dne 3.6.2019 vydali pěšky do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. V zoo na ně čekal program s průvodcem, při němž měli možnost pochovat si živého hada. Také se dozvěděli spoustu zajímavých informací o některých zvířatech. Ovšem největší úspěch měla návštěva výběhu s kozami a králíky. Počasí nám přálo a dětem se výlet moc líbil. Mgr. J. Orletová

V úterý 28.5. se v Olomouci uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Za naši školu se zúčastnili Martin Rychtecký a Magdaléna Dudková (oba 5.B) a Jakub Marchovský a Jakub Křížan (oba 7.A).
Jakub Marchovský se stal úspěšným řešitelem a s počtem 13 získaných bodů (z 15 možných) obsadil dělené 4-6 místo. Gratulujeme.

Mgr. V. Langer

Děti se na výlet moc těšily. Radovaly se, že pojedeme do Prahy a budeme cestovat vlakem. Doprava do Prahy i zpět proběhla bez komplikací.První bod programu byla plavba lodí po Vltavě. Poté jsme šli pěšky ke Strahovskému klášteru. Cestou jsme se zastavili před Pražským hradem. Děti se mohly vyfotit s hradní stráží.Ve Strahovském klášteře nás čekal průvodce bratr Ambrož. Z klášterní zahrady jsme mohli vidět Prahu jako na dlani. Následovala prohlídka strahovské knihovny (historické knihy, globusy aj.). Dostali jsme se do míst, která běžný turista vidí jen zdálky. Návštěvu kláštera jsme zakončili v kostele ukázkou varhan. Zahrát si mohly i děti. Potom jsme pěšky vyrazili směrem do centra. Přešli jsme Karlův most, kde si děti nakoupily suvenýry. Přes Václavské náměstí jsme došli k hlavnímu nádraží a vydali jsme se domů. Celý den nám počasí přálo. Děti byly spokojené. Výlet všichni zúčastnění hodnotili pozitivně.

Mgr. M. Štouračová