Petr Pirliomov

2. září – 8:30 – Slavnostní zahájení školního roku – areál školy

3. září – třídnické hodiny (I.stupeň – 11:10, II.stupeň – 12:05

5. září – Schůzka žákovského parlamentu – 13:20 – učebna Zeměpis

5. září – Třídní schůzky rodičů I. tříd – 16:00

12. září – I. lekce plavání – CZ Bohuňovice – žáci III. tříd

16. – 18. září – Zastav se, rozhlédni se a zamávej – dopravní výchova (I. – III. třídy)

16. – 19. září – Adaptační pobyt žáků VI. tříd – Třemešek

19. září – Schůze SRPŠ (16:00) a společné třídní schůzky (16:30)

28. září – Den české státnosti – státní svátek

V pondělí v 8:30 byl zahájen nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů v areálu školy. Po krátkém proslovu ředitele školy jsme mezi námi přivítali nové žáky, kteří k nám přišli do prvních tříd. Pan starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka a paní zástupkyně Mgr. J. Horáková předali prvňáčkům dárkové balíčky a pamětní listy. První krůčky našim nejmenším pak usnadňovali žáci IX. tříd. Na závěr jsme si popřáli pohodový nový školní rok a žáci prvních tříd se šli podívat s rodiči do svých nových tříd. Pevně věříme, že i tento školní rok bude pro nás pro všechny úspěšný a že si z něj budeme odnášet spousty nových vědomostí, dovedností i zážitků. V úterý mají žáci pouze třídnické hodiny. I. stupeň končí vyučování v 11:10 hodin, II. stupeň pak ve 12:05 hodin. Školní družina je v plném provozu.

všechny fotografie najdete zde

V pátek 28. 6. proběhlo na prostranství u školy slavnostní zakončení školního roku 2018/2019. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Drobné odměny získali také žáci, kteří po celý školní rok pracovali na projektu recyklohraní. Rozloučili jsme se také s žáky IX. tříd, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Během loučení poděkovali všem svým bývalým učitelům a na úplný závěr nám předvedla krásné taneční vystoupení Eliška Krbečková. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny

Poslední červnový týden patří tradičně na naší škole sportovním dnům. V úterý 25. června proběhl sportovní den pro žáky 1. stupně naší školy ve sportovním areálu. V letošním roce jsme zaměřili tento den na atletické disciplíny.
Začátek patřil oblíbené štafetě. Běželo se po ročnících ve smíšených družstvech. Dále pak pokračovaly jednotlivé třídy podle rozpisu a plnily úkoly na devíti různých stanovištích. Patřily mezi ně skoky, hody, sprint, přeskoky přes švihadla i netradiční sporty. Vše jsme pojali zábavnou formou. Děti si horké dopoledne užily zejména i díky příjemnému osvěžení mlžnou sprchou, kterou nám nachystal pan školník.
V horkém počasí ve středu se pak odehrál sportovní den pro žáky II. stupně. Vyučující měli připraveno několik soutěží. Žáci hráli podle kategorií turnajovým způsobem míčové hry: košíková, přehazovaná, odbíjená
Akce byla velmi zajímavá a výkony byly na velmi vysoké úrovni. Poděkování patří všem žákům a vyučujícím při zajištění hladkého průběhu celé akce. Opět i tentokrát slavila velký úspěch osvěžující sprcha. 

Dne 21.6. se uskutečnila na naší škole akce s názvem Škola hledá talent. Do soutěže se mohli přihlásit žáci  z 1. i 2. stupně. Sešlo se celkem 17 vystoupení, vidět jsme mohli jak taneční, tak hudební čísla. Mnohá z nich byla na profesionální úrovni. Všichni účinkující byli za své výkony i odvahu patřičně odměněni. Jménem celé poroty děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, za vytvoření skvělé atmosféry. Máte talent! A jak celou akci viděli dívky z VIII. B? “ Moderátorky nazvaly pana učitele Langra Spejbkem. … Na klavír nám zahrál Honza z III. A. Aerobik nám s krásnou písničkou představila Hanička také z III. A Na kytaru krásně zahrála Lenička z III. A a poté i skvěle na flétnu. Ze IV. A nám Beata ukázala krásné hvězdy a holčinky si nachystaly skvělé vystoupení, Po holkách nám Dan a Matěj zazpívali a hlavně skvěle zahráli na kytaru a bubny. Následovaly velmi pěkné taneční vystoupení. Na saxofon zahrála Anička Šinclová z VI. B třídy. Na závěr jsme si všichni zatancovali a šlo se na vyhlášení. Na prvním místě se umístili Dan a Matěj společně s Natkou Becvarik a holky Kačka, Terka, Terka a Anďa. 

všechny fotografie najdete zde

V úterý 19. června navštívili žáci IV.A třídy výstavu modelů vyhynulých zvířat Giganti 2 – doba ledová. Poznali největší obyvatele naší planety ve skutečné velikosti, dočetli se o jejich výskytu i způsobu života. Dále využili možnosti prohlédnout si i další nabízené expozice – Olomouc – patnáct století města a Příroda Olomouckého kraje. V obou měli možnost seznámit se interaktivní formou s historii Olomouce od 9. století až do století 19.
nebo si prohlédnout rostliny a živočichy obývající různé krajinné oblasti. Měli tak možnost poskládat střelecký terč, prohlédnout si husitskou bojovou hradbu, stát se archeologem , odpočinout si ve starodávné kavárně a nasednout do repliky tramvaje. V přírodovědné expozici viděli zvířata i rostliny v jejich přirozeném prostředí, mohli si na ně sáhnout, vyluštit si kvíz, objevit spoustu druhů hmyzu i zaposlouchat se do zvuků, kterými se živočichové dorozumívají. Celý den byl velmi povedený, podařilo se nám spojit zábavu i poučení a všem se moc líbil.

Mgr. I. Sitková