Petr Pirliomov

V sobotu 1. prosince 2018 v dopoledních hodinách, proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky měli pedagogové připravený zajímavý a zábavný program ve třídách. V přízemí se mohly děti věnovat výtvarné práci, v suterénu vyzkoušet svoji zručnost na školní střelnici. V prvním patře měli návštěvníci možnost vymodelovat si výrobek v keramické dílně nebo tvořivých činnostech, vyzkoušet své vědomosti z dob, kdy ještě chodili do školy, zahrát si deskové hry či shlédnout pěkné představení v anglickém jazyce. V druhém patře pak na návštěvníky čekala přehlídka živých zvířátek, logické a deskové hry pro pokročilé,  výukové programy na počítačích a nechyběly ani zajímavé chemické pokusy. Na závěr bylo pro všechny návštěvníky připraveno kulturní představení žáků školy, kteří všem přítomným předvedli své taneční dovednosti. Na závěr vystoupila i školní hudební skupina Migréna. Celé dopoledne proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře a kdo dorazil, rozhodně nelitoval. Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se opět za rok.

všechny fotografie najdete zde

Školní tradice, vítání Vánoc a exkurze v Praze

I na víkend jsme pro naše hosty připravili bohatý program. V sobotu se zúčastnili Dne otevřených dveří a mohli si tak projít školu a seznámit se s ní. Mnozí z žáků se rovněž zapojili do připravených zábavných činností – střelba, logické hry nebo keramika. Společně s našimi žáky si připravili rovněž krátké vystoupení v tělocvičně školy. V poledne se konalo setkání nejen učitelů, ale rovněž i žáků a v podvečer všichni společně zavítali na Rozsvěcování vánoční stromu v Dolanech. V neděli ráno pak naši partneři v doprovodu pedagogů školy odjeli do Prahy, kde byla připravená exkurze v anglickém jazyce. Celý výlet, až na rozmary počasí, se velmi vydařil a našim zahraničním partnerům se moc líbil. V pondělí v dopoledních hodinách pak naši hosté odletěly zpět do svého domova. 

Národní tradice a zvyky

V pátek jsme společně s našimi partnery sdíleli některé z našich tradičních zvyků. Na úvod mohli žáci shlédnout vystoupení v krojích a následně si i vyzkoušet, jak jim kroj sluší. Společně si zazpívali některé moravské písně a vyzkoušeli si i vlastní choreografii. Následoval společný kvíz – soutěž o vědomostech jednotlivých zemí – o jejich minulosti, současnosti, tradicích a zvyklostech. No a na závěr jsme pak společně zdobili vánoční perníčky, které si i někteří rovnou snědli. 

 

všechny fotografie najdete zde

Exkurze Olomouc

Ve čtvrtek 29. listopadu naši vybraní žáci společně s dětmi se školy z Portugalska a Itálie navštívili Olomouc. Nejprve naše kroky vedly do Arcibiskupského paláce, kde proběhla prohlídka s velmi milou paní průvodkyní. Tuto prohlídku vedla v anglickém jazyce tak, aby byla pro nás všechny nerodilé mluvčí dobře srozumitelná. Katedrála svatého Václava byla naším dalším cílem. Prohlédli jsme si ji i zevnitř. Dále jsme prošli historické centrum Olomouce – včetně obou náměstí, kde žáci měli rozchod – a exkurzi jsme zakončili v Pevnosti poznání. Po celou tu dobu žáci i fotografovali a natáčeli krátká videa.

všechny fotografie najdete zde

Přivítání

V úterý v odpoledních a večerních hodinách přivítali naši žáci v Praze na letišti své kamarády a učitele z partnerských škol v Itálii a Portugalsku, kteří nás přijeli navštívit v rámci realizace projektu Our common past and contemporary European values. Po příjezdu do Dolan se zahraniční studenti ubytovali v rodinách našich žáků. Na středu pak byl připraven bohatý program. Nejdříve jsme naše partnery přivítali v tělocvičně školy, pozdravit je přišel i starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka. Následně probíhaly v učebně prezentace o jednotlivých zemích, regionech a školách. Společně jsme vyzkoušeli i komunikaci přes e-twining a na závěr vybrali logo našeho projektu. V odpoledních hodinách pak proběhla exkurze po obci Dolany a místní farnosti. 

všechny fotografie najdete zde

 

Vážení rodiče žáků, kteří se budou hlásit na střední školy. Na naších webových stránkách najdete veškeré aktualizované informace ohledně přijímacího řízení – klikni zde. K lepší přehlednosti o možnostech studia na středních školách můžete nahlédnout i do atlasu školství – Atlas školství-ol-2019-2020. Od února bude rovněž v případě zájmu žáků možnost otevřít kroužky Doučování z Čj nebo Doučování z M pro žáky IX. tříd. Pokud potřebujete informace k testům studijních předpokladů kontaktujte prosím paní psycholožku Mgr. Hebelkovou. Ohledně podávání přihlášek kontaktujte výchovného poradce Mgr. M. Gazdíka.  

Vážení rodiče, žáci, současní, budoucí či bývalí, přátelé školy. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 1. prosince. Opět jako v předchozích letech, bude i letos připraveno spoustu zábavy ve třídách a kulturní vystoupení žáků školy. Dne otevřených dveří se zúčastní rovněž zástupci našich partnerských škol z Portugalska a Itálie v rámci projektu Erasmus +. 

 

Vynikajícího výsledku dosáhli v úterý 20. listopadu vybraní žáci V. tříd v okresním kole ČEPS Cupu ve florbalu, který se konal na naší škole. Porazili všechny své soupeře a celý turnaj tak vyhráli. Za jejich vynikající výkon a reprezentaci školy jim a paní učitelce Štouračové děkujeme a přejeme jim úspěch i v krajském kole, kam postoupili. Výsledky jednotlivých utkání najdete v příloze. 

výsledky ČEPS Cup  diplom CEPS CUp

S krásným výukovým programem „Mezi námi dravci“ přijela ve dnech 9.11. a 16.11.2018 za našimi dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny paní Mgr. Pacovská. Seznámila děti se způsobem života a lovu několika druhů našich dravců. Povídání bylo doprovázeno ukázkami vycpaných exemplářů. Nepřekonatelné ticho a napětí panovalo při ukázkách hlasových projevů. I samy děti si přišly na své. Pomocí lana měřily rozpětí křídel, formou pohybové aktivity lovily myšky a přenášely do hnízda, prohlížely si překrásné zalaminované barevné fotografie. Nechybělo ani vlastnoruční vyrábění a z akce si spokojeně odnášely nejen spoustu nových informací a zajímavostí, ale i moudrou sovičku, která by je měla strážit při klidném nočním spánku.

Mgr. P. Stejskalová

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _