Petr Pirliomov

O plnění úkolů v rámci recyklohraní jsme Vás již před časem informovali. Do plnění úkolu – Vytvoř si svého baterkožrouta se rovněž zapojili i žáci V. A třídy. Přinášíme Vám tedy několik fotografií, které zachycují jeho výrobu. Výsledný baterkožrout, jako sběrná nádoba na staré baterie, by měl být umístěn na některém veřejném místě v naší obci. 

Během celého měsíce ledna měli žáci naší školy možnost přinést do školy staré a nepoužívané mobilní telefony a to v rámci soutěže, kterou každoročně vyhlašuje projekt recyklohraní, s názvem Věnuj mobil. Celkem jsme v tomto roce vysbírali 234 kusů mobilních telefonů. Nyní již budeme s napětím čekat na celkové výsledky soutěže. V rámci školy byly nejlepší tyto třídy: z II. stupně – VI. C a z I. stupně třídy: II. A, III. A a III. B, I. B. Všem žákům, rodičům i učitelům, kteří se do sběru zapojili, velmi děkujeme !!!Nejlepší třídy budou odměněny v rámci projektu recyklohraní.

Dnes v odpoledních hodinách proběhla na naší škole akce určená všem předškolním dětem, kteří půjdou v dubnu k zápisu. Děti měly možnost vyzkoušet si, jaké je to sedět ve školních lavicích a pod vedením zkušených pedagogů prožily jednu vyučovací hodinu. I proto nese akce název Škola na zkoušku. Mezitím byly rodičům předány všechny důležité informace k zápisu na společné schůzce. Po skončení jsme se vydali navštívit třídy, ve kterých se vyučují děti prvních tříd a které se nacházejí ve vedlejší budově ZUŠ. Věříme, že se u nás dětem líbilo, je pravda že některým se z lavic příliš nechtělo. A tak se těšíme na Vás všechny za dva měsíce, přesně 12. dubna 2019, kdy proběhne v naší škole zápis od prvních tříd. Veškeré informace a dokumenty k zápisu najdete zde – http://www.zsdolany.cz/zapis-3/

6. 2 – Škola na zkoušku od 16:00 – pro předškoláky

7. 2. – Beseda s Policií ČR – Školní družina – I. a II. oddělení 

7. 2. – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 2. – Planetárium Morava (40 Kč – tělocvična školy) – MŠ, ŠD + III. třídy

13. 2. – Školní kolo matematické soutěže Pangea  

23. 2. –1. 3. – Lyžařský výcvikový zájezd Kouty nad Desnou – VII. třídy 

23. 2. – Školní ples

25. 2. – 1. 3. – Projekt EDISON 

25.2. –  Divadelní představení Tarzan – Moravské divadlo Olomouc – V. třídy 

1. 3. – Žákovský ples

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku byl věnován jak jinak než odpočinku a to i na přání žákovského parlamentu, který chtěl zorganizovat pyžamový den. Vše se nakonec sešlo právě v den předávání vysvědčení. Žáci i pedagogové se tak sešli dnes ve škole v odpočinkovém oblečení, mnozí opravdu i v pyžamech či s polštářky nebo plyšáky, s kterými doma spí nebo odpočívají. O tom, že odpočinek je důležitou součástí našeho života, debatovali učitelé s žáky v první části celého dne, zejména se věnovali formám aktivního odpočinku. Všichni přítomní tak měli možnost se seznámit s tím, jak který spolužák doma relaxuje či nejraději odpočívá. Druhá část dne pak patřila fotosoutěži na téma: Nejlépe si odpočinu, když ……“ Jednotlivé fotografie tříd budou během příštího týdne vystaveny ve vestibulu a žáci budou moci hlasovat o nejlepší ztvárnění tématu odpočinku na fotografii. Celý odpočinkový den pak všichni zakončili předáním vysvědčení a úprkem na prodloužený odpočinkový víkend. My všem přejeme, aby jej využili aktivně a řádně si od svých školních povinností odpočinuli. Třeba jim i tento den byl dobrou inspirací. Hezké pololetní prázdniny.

   

Vážení rodiče, rád bych Vás informoval o organizačních změnách v naší škole od II. pololetí tohoto školního roku. Od 1. 2. 2019 bude novou třídní učitelkou v I. A paní Mgr. J. Stenchláková. Vyučovací hodiny, které měla v II. -V. třídě převezme v měsíci únoru zastupující pedagog a od 4. 3. nastoupí nová paní učitelka, které již zůstane do konce školního roku. Žáci II. tříd začnou jezdit od 8. 2. ve čtvrtek na plavání. Změny v rozvrhu II. a III. tříd předají dětem jejich třídní učitelé. V první polovině měsíce února Vám rovněž zašleme přístupové údaje do nového informačního systému školy.