Petr Pirliomov

Dolanský spolek P.A.K.O., který se podílí na rozvoji čtenářské gramotnosti  našich dětí – realizuje čtenářský klub pro žáky z I. stupně na naší škole a každoročně s námi realizuje Noc s Andersenem, se zapojil do kampaně Otoč knihu. V rámci této kampaně může získat podporu Nadace Via na vybudování knihovniček v Dolanech a blízkém okolí a na pořádání kulturních akcí spojených se čtenářstvím (čtenářské besedy, čtení, akce pro děti na podporu čtenářství apod.). Podpořte i Vy fungování tohoto spolku – více na následujících odkazech:
Projekt:  https://www.darujme.cz/projekt/1201711

Fcb spolku: https://www.facebook.com/P.A.K.O.dolany.cz

Zároveň bych chtěl tímto poděkovat paní Mgr. L. Kuriálové za dlouhodobou spolupráci se školou při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce ve středu 17. dubna (7:30 – 15:00) bude omezen provoz obou našich mateřských škol a to pouze do 13:00 hodin. Podrobnější informace Vám předají vedoucí učitelky MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 12. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, musí doložit žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 30. 6. 2019. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnila pro přihlášené žáky z 1. až 5. tříd soutěž v recitaci. Setkala se s velkým zájmem soutěžících i diváků. Porota složená z vyučujících 1. stupně ocenila u dětí jejich odvahu, nasazení i originalitu výběru básně i jejího přednesu. Vystoupení byla hodnocena ve dvou kategoriích : mladší pro 1. a 2. třídy a starší pro 3.,4. a 5. třídy. V mladší kategorii byly: na 1. místě K. Stenchláková z 1.B, na 2.místě H. Vysloužilová ze 2.B a na 3.místě L.Nováková z 1.B a B.Tichá z 2.A. Ve starší kategorii zvítězily se stejným počtem bodů dvě žačky – B.Dlabajová ze 3.B a A.Povýšilová ze 3.A, druzí byli H.Březovská a H. Hradil, oba ze 3.A a třetí místo obsadili A.Kameníčková ze 4.A a Š. Mlčoch ze 4.B. Celou soutěž výborně moderovala Adélka Povýšilová. Všem dětem patří dík nejen za účast, ale i za vytvoření skvělé atmosféry soutěže.

Mgr. J. Hausnerová

Vážení rodiče, dne 17. dubna ve středu bude od 7:30 do 15:00 hodin probíhat plánovaná odstávka elektrického proudu společnosti ČEZ a.s., která postihne i celou naší školu (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD). Z tohoto důvodu nebude Školní jídelna schopna pro žáky základní školy připravit oběd. Výuka bude upravena následovně:
Žáci budou mít projektový den na téma Den bez elektřiny a výuka bude ukončena na I. stupni v 11:10 hodin a na II. stupni v 11:45 hodin. Školní družina bude v provozu ráno a následně po skončení projektového dne pouze pro přihlášené žáky do 12:30 hodin. Všichni žáci základní školy budou mít hromadně odhlášený oběd. Ve čtvrtek pak začínají velikonoční prázdniny, všichni žáci mají oběd odhlášený.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na třídní schůzky, které se tentokrát výjimečně uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 16:30 hodin. Od 16:00 hodin se rovněž uskuteční setkání členů Rady SRPŠ a to v učebně Zeměpisu. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.