Petr Pirliomov

I v letošním školním roce se učitelé spolu se svými žáky pustili do řešení úkolů z projektu Recyklohraní. Od měsíce září na ně čekal první úkol s názvem Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! Do řešení úkolu se pustili žáci II.A a V. A pod vedením svých třídních učitelů a vytvořili velice pěkné plakáty. Jeden z nich posloužil i jako upoutávka v obci Dolany v rámci svozu odpadů v měsíci říjnu. Jak se žákům dařilo tento úkol plnit, můžete nakonec posoudit i na přiložených fotografiích. 

V pátek 9. listopadu proběhla první část sportovní soutěže Olympijský víceboj – Olympijský diplom. Zapojili se do ní žáci 1. stupně. Teplejší venkovní počasí umožnilo uskutečnit na venkovním hřišti všechny běžecké disciplíny. Děti si svou fyzickou zdatnost porovnaly v T-běhu, neboli člunkovém běhu, ve vytrvalostním běhu na 500 m a ve sprintu na 60 m. Technickou disciplínou v tento den byl skok z místa. Všichni žáci šli do soutěžení s velkým úsilím a nadšením, čímž vytvořili skvělou sportovní atmosféru. Zejména při vytrvalostním běhu bylo slyšet bouřlivé povzbuzování.
Zbývající technické disciplíny budou děti plnit poslední listopadový den v tělocvičně.

Mgr. I. Daduová

 

Ve čtvrtek 25. října se na ZŠ Velký Týnec konal okresní přebor družstev ve stolním tenise. Naši školu reprezentovaly dva týmy – starší žáci a starší žákyně. Porovnání sil s dalšími týmy pro naši školu dopadlo dobře – chlapci skončili na pěkném pátém místě a dívky dokonce na místě třetím. Již teď se těšíme na další ročník turnaje, a to jak na další úspěchy, tak na den plný sportu, strávený navíc ve velmi příjemné atmosféře.

Mgr. P. Provaz

 

Vážení rodiče, oznamujeme Vám tímto, že ve čtvrtek 15. listopadu se od 16:30 hodin konají třídní schůzky a pohovory o prospěchu. V 15:45 se uskuteční schůze Rady SRPŠ při ZŠ Dolany a to v učebně Zeměpisu. Od 16:00 hod. proběhne v  učebně HV (suterén) schůzka k Přijímacím zkouškám na střední školy. Všichni jste srdečně zváni. 

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Na začátku měsíce listopadu jsme se s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny na nějaký čas opět rozloučili s létem. Počasí bylo velmi příznivé, proto akce proběhla na Hejného louce v Dolanech. Pro děti byly připraveny zábavné a dobrodružné stanoviště od pana školníka Jiřího Látala, mohly si vyzkoušet například střelbu z luku, hod tomahawkem nebo tzv. foukačky. Na závěr jsme si společně nafoukli balónky, rozdali svačinky a drobné odměny. Rozloučení s létem tedy proběhlo na jedničku a teď se můžeme radovat z pestrobarevného podzimu.

všechny fotografie najdete zde

V samotném závěru měsíce října jsme s dětmi z I. a II.oddělení školní družiny využili posledních krásných slunečných dnů k tomu abychom se symbolicky rozloučili s odcházejícím létem. Společně s dětmi jsme si zrekapitulovali příjemné okamžiky, které nám letošní horké léto přineslo. Za pomoci pana školníka J. Látala, který nám připravil ohniště s plápolajícím ohněm i s posezením, se během chvíle „Loukou Hejných“ rozlinula nádherná vůně opékajících se špekáčků. Děti si po chutné svačince mohly vyzkoušet hod tomahawkem na terč a kdo nechtěl, mohl se pohoupat na houpačce či se schovat v sudu. Počasí nám přálo a tak se celá akce povedla a dětem se velmi líbila.

Bc. Veronika Bednaříková