Petr Pirliomov

Ve středu 21.3. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Počet přihlášených žáků mile překvapil, bylo jich celkem 28. V publiku jim fandili jejich spolužáci, děti ze všech čtyř oddělení školní družiny, jejich výkony hodnotila porota složená z třídních učitelek jednotlivých tříd. Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mezi mladšími žáky byla na 1. místě Barborka Dlabajová ze 2.B, vítězství ve starší kategorii patřilo Báře Labancové z 5.B. Všichni soutěžící prokázali velké odhodlání a byli po zásluze odměněni potleskem publika. Přejeme jim do příštích let hodně elánu, vytrvalosti i odvahy, pak se úspěch jistě dostaví.

Mgr. J. Hausnerová

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 21.3.2018 dostali žáci 9. ročníku příležitost setkat se v olomouckém Bea campusu, kde se pořádají takováto setkání s inspirativními osobnostmi, s absolventem VUT Filipem Maleňákem. Jemu se podařilo vytvořit aplikaci pro chytré telefony, která přesně určí polohu zraněného člověka v tísni. Aplikace Záchranka je postavena tak, že stačí v případě ohrožení života nebo zranění pouze přidržet nouzové tlačítko na displeji. Spustí se tak vytáčení linky 155 a současně se z mobilu odešle zpráva, která obsahuje informace o poloze zraněného. Funguje, i když není mobilní telefon připojen k internetu. Kromě toho obsahuje i interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci a dokáže uvést například polohu nejbližší pohotovosti nebo lékárny. Propojuje také záchranné složky s horskou službou. Co je úžasné, je to, že aplikace slouží i pro nevidomé a pro neslyšící. Žáci se od pana Maleňáka dověděli, jak jeho nápad vznikl a jaká byla cesta k jeho realizaci i to, že se jeho realizovaná vize stala zároveň i jeho povoláním. Na praktické ukázce mohli vidět i práci nevidomého člověka s touto aplikací.
Mgr. Jana Horáková

V pátek 16.3. se žáci 2.-5. tříd zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický Klokan.  to ve dvou kategoriích – II. a III. třídy v kategorii Crvček a žáci IV. – V. třídy v kategorii Klokánek. Na žáky čekalo 18 nebo 24 úloh, ve kterých si mohli vyzkoušet své matematické dovednosti a logické uvažování. Nejlepší byli tito žáci:
V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) se zapojilo 69 žáků. Nejlepší byli Josef Bednář (3.B), Ema Janušová (3.A), Anežka Doleželová (3.B).
V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) se zapojilo 74 žáků. Nejlepší byli Filip Šotola a Kateřina Mynaříková (oba 5.B), Vojtěch Staněk (5.A).

Mgr. V. Langer

 

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 6. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží žádost v den zápisu doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do 30.4.2018. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

 

 

Vážení rodiče, opět se na Vás opět obracíme s návrhem na vybírání příspěvku SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. na druhé pololetí školního roku 2017/2018. Příspěvek je dobrovolný a bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů do 23. 3. 2018 a to ve výši 100,-Kč (odsouhlaseno na společné schůzi rodičů v září 2017). Souhlas stačí poskytnout elektronickou formou – prostřednictvím portálu škola na dlani nebo si můžete formulář vyžádat u třídního učitele. Jako doklad o převzetí příspěvky dostane Vaše dítě od třídního učitele po zaplacení částky doklad o zaplacení. Příspěvek je dobrovolný, v případě že máte na škole více dětí, je na Vás kolikrát příspěvek zaplatíte. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy), za SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. paní Richterová

Součástí výuky stylistiky v šestých ročnících je i slohový útvar – dopis. V 6. A se ho žáci ujali velice netradičně, a to formou dlouhodobého projektu – Napiš dopis současnému českému autorovi. Akce měla více částí. V té první si žáci vybrali autora, a následně jeho knihu a přečetli ji. V druhé části děti pomocí odpovědí na otázky napsali autorovi dopis. Na závěr byl samotný dopis převeden do náležité podoby a odeslán adresátovi. Poslední aktivita byla dobrovolná.
Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Do týdne začaly do školy přicházet na jména žáků dopisy. Bylo to velice vzrušující a pro děti to mělo velkou motivační hodnotu. No přiznejte se, kdo by nebyl rád, kdyby mu napsal dopis pan Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček nebo Pavel Šrut.

Veronika Šindelářová

Školní kalendář 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky