Petr Pirliomov

V pátek 17. 5. se žáci 3. – 5. tříd naší školy účastnili krajského kola Štafetového poháru  v Olomouci, do kterého postoupili z 2. místa v okresním kole. Tehdy se jim podařilo zvládnout více než dvacet školních týmů a jediným nepřekonaným byla vítězná sportovní ZŠ Heyrovského Olomouc.
V krajském kole se setkalo 16 školních týmů z celého kraje. Konkurence zde již byla větší. Ale už první závod – štafeta 8 x100 m mladších žáků překvapila všechny přítomné, jelikož se naší štafetě podařilo něco zcela nečekaného. Vyhráli jsme a mladší žáci získali zlaté medaile! Porazili jsme všechny školy, včetně ZŠ Heyrovského Olomouc. Druhá štafeta 8 x 100 m složená z žáků 4.-5. tříd doběhla na třetím místě. Rozhodující byla třetí smíšená štafeta 8 x 200 m složená z mladších a starších žáků, kdy naše škola doběhla necelou vteřinu a půl za vítěznou ZŠ Heyrovského. Součtem časů všech tří štafet jsme se ztrátou šesti vteřin za vítězem získali velmi úspěšné 2. místo. Naši žáci opět prokázali skvělou sportovní formu a svým úsilím si úspěch opravdu zasloužili.
I když se nám nepodařil postup do republikového finále, protože tuto možnost měla jen jedna vítězná škola, odváželi jsme si stříbrné medaile, krásný pohár s diplomem, ale hlavně opět nepřekonatelnou radost z velkého úspěchu.
Děkuji všem zúčastněným žákům za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Irena Daduová

V úterý 14. 05. 2019 a ve čtvrtek 16. 05. 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola atletických závodů o Pohár rozhlasu v Olomouci. Jedná se o největší atletické setkání žactva pořádané v České republice. Obsadili jsme kategorie mladších a starších žáků a žákyň. Ve velké konkurenci, i škol se sportovním zaměřením, jsme obsadili dobrá umístění.

MLADŠÍ ŽÁCI: 7. MÍSTO (12 škol)

STARŠÍ ŽÁCI: 9. MÍSTO (12 škol)

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: 10. MÍSTO (13 škol)

STARŠÍ ŽÁKYNĚ: 5. MÍSTO (12 škol)

Všem reprezentantům moc děkujeme za předvedené výkony a doufáme, že se nám podaří i v příštím školním roce navázat na letošní výkony a vylepšit je.

Pozn.: kompletní výsledky a jména závodníků najdete zde a najdete zde

Mgr. Martin Gazdík, Mgr. Petra Chromá

Ve středu dne 15. 5. 2019 prožily děti ze všech oddělení školní družiny netradiční odpoledne. Vydaly se na návštěvu do hasičské zbrojnice v Dolanech. Náplní návštěvy byla preventivně výchovná přednáška s možností nahlédnutí do technického zázemí a vybavení stanice. Hlavním cílem bylo představit dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi a sdělit jim, jak jsou výkony hasičů náročné a důležité.
Hravou názornou formou byly děti seznámeny, jak postupovat v případě požáru, jak se chovat, přivolat pomoc, osobně se chránit, rychle se evakuovat. Zopakovaly si telefonní čísla pro tísňová volání a připomněly si tak, jaké složky pomáhají hasičům při zásahu. Dětem bylo předvedeno i speciální oblečení, zásahový oblek s veškerým příslušenstvím. Nadšení dětí bylo umocněno tím, že si mohly výstroj, ale i výzbroj samy vyzkoušet. Podnětný byl rozhovor o hasicích přístrojích a jejich užití. Poté děti přistoupily ve skupinkách k prohlídce konkrétní požární techniky a automobilů uzpůsobených pro hasičský zásah. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem.
V závěru pan hasič děti mile překvapil, když jim k získaným znalostem a zajímavým poznatkům předal sladkost a ovocný nápoj. Návštěva přispěla nejen k bližšímu seznámení s prací hasičů, ale byla i velkým poučením a přínosem pro vlastní bezpečí dětí.
Velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci s hasiči v Dolanech.

Mgr. P. Stejskalová

všechna fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 9. května se žáci Martin Nakládal, Václav Hrdlička, Lucie Zaoralová a Simona Chládková zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Šternberku. Ve velmi nepříjemném a chladném počasí bojovali statečně a v silné konkurenci skončili na pěkném čtvrtém místě. Velkou pochvalu si zaslouží hlavně za jízdu zručnosti, kde předčili všechny své vrstevníky a nasbírali nejméně trestných bodů. Stejně dobře si vedli i v dopravních testech. O medailové umístění je připravily drobné přestupky při jízdě na dopravním hřišti a neúplné odpovědi ve zdravovědě.
Žákům za reprezentaci školy a velmi dobrý výkon děkujeme.

Mgr. I. Sitková

V týdnu od 6. do 12. května se vybraní žáci II. stupně a pedagogové školy zúčastnili druhého setkání partnerských škol z ČR, Itálie a Portugalska, které se konalo v Baixa de Banheiro nedaleko Lisabonu. Pro všechny byl připraven bohatý program, během kterého se měli všichni přítomní možnost seznámit s kulturou, tradicemi a zajímavostmi regionu partnerské školy. Po úvodním přivítání ve škole přijal všechny zúčastněné starosta města Moita na místní radnici a následovala exkurze po zajímavostech tohoto města. Další den byla připravena exkurze do hlavního města Lisabonu, kde jsme navštívili celou řadu kulturních zajímavostí. V dalších dnech pak žáci pracovali na úkolech projektu – učili se společnému tanci, společně si zahráli národní hry v tělocvičně školy. Žáci a učitelé rovněž navštívili vyučování. V pátek proběhli v dopoledních hodinách prezentace turistického průvodce ČR a Portugalska. Na závěr pak proběhl ve škole „festival“, na kterém vystoupili žáci portugalské školy a všichni pedagogové a žáci partnerských škol si společně zatančili. V sobotu ve večerních hodinách proběhlo závěrečné zhodnocení a všichni přítomní vyslechli koncert tradičního lisabonského hudebního stylu Fado – zpěv s kytarovým doprovodem, který ztělesňuje dlouhou tradici portugalské lidové hudby a poezie. Žáci naší školy měli možnost seznámit se s životem v Portugalsku i díky pobytu v portugalských rodinách. Pedagogové školy pak navštívili nejzápadnější bod Evropy – Cabo de Roca. Všem zúčastněním se dostalo v Portugalsku velmi vřelého a milého přijetí a odvezli si odtud celou řadu pěkných a milých vzpomínek. Děkujeme partnerské škole Escola D. Joao za perfektní organizaci. 

všechny fotografie najdete zde

 

V pátek 10. května 2019 proběhla v tělocvičně Základní školy A. Štěpánka besídka ke Dni maminek. Celé odpoledne se neslo v duchu krásných písniček, básniček a nechyběl ani tanec. Besídku moderovala žákyně třetí třídy Adélka Povýšilová. Hned na začátku se představili žáci 4. A třídy s krásnými recitacemi. První třídy si připravily pohádkové písně s klavírem a kytarou, které zakončily kočičím rozloučením. Druhá třída se vydala do Afriky a do ZOO kde nám pěknými písněmi představila exotická zvířata. Mart’anský tanec maminkám zatancovaly třídy 3.A a 4.A. Anglickou písničku zazpívaly děti ze 3.B. Se svižným tanečním vystoupením Chocolate vystoupila třída 4.B. Žáci 5. B. zvedli se svým supermoderním tancem všechny přítomné diváky ze židlí. Závěrečnou pěknou tečkou bylo cvičení a tančení žáků 5.A. Děti sklidily od přítomného publika veliký potlesk. Děkujeme všem přítomným za účast a pevně věříme, že jste se dobře bavili. 

všechny fotografie najdete zde