Petr Pirliomov

Ve středu 11. září si žáci na naší škole v rámci vyučování připomněli význam třídění odpadů v dnešním světě. Učitelé si tak připravili různorodé činnosti na toto téma – žáci vyráběli plakáty na téma třídění odpadů, psali úvahy či si četli články o této problematice, diskutovali nebo shlédli zajímavá videa. Více o jednotlivých výstupech:

III. A: ……ve třídě 3.A zaměřili na téma odpad. Věnovali jsme se problematice třídění odpadu, kdy jsme si ujasnili, co do kterého kontejneru patří a co nikoliv. Prostřednictvím pohádky se žáci seznámili s bezobalovými obchody, diskutovali jsme na téma problematiky plastů v oceánech a rozkladu materiálů v přírodě. Na závěr si žáci zkusili „zasadit“ některé materiály (ohryzek od jablka, slupku od banánu, papírový ubrousek a plast), aby zjistili, kolik času je potřeba k jejich rozkladu. Žáci 3.A vzali tento „den bez odpadu“ opravdu zodpovědně, koše zůstaly po skončení vyučování prázdné. (Mgr. J. Orletová)

V. A: V rámci Dne bez odpadů pracovali žáci V.A třídy s vyučovací lekcí Zahrada plná nemizejících věcí. Nejdříve se společně zamysleli, z čeho všeho vzniká odpad a co se s ním potom děje. Následně se pokoušeli přiřadit k různým potravinám a spotřebním materiálům dobu jejich samovolného rozkladu v přírodě. Výsledky mnohé velmi překvapily. V další části se pak věnovali plastovým výrobkům a hledali klady a zápory tohoto materiálu a jeho negativní dopad na životná prostředí. Tématika byla velmi zajímavá a poučná a některé žáky motivovala k samostatnému zjišťování informací o likvidaci odpadu a dalších ekologických aktivitách.

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli pozvat na jednání SPRŠ, z.s. při ZŠ Dolany, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září od 16:00 hodin ve školní jídelně. V rámci jednání budete seznámeni s čerpáním rozpočtu v minulém školním roce, bude projednána výše příspěvku na tento školní rok, proběhne prezentace členů žákovského parlamentu a budete seznámeni s plánem akcí na tento školní rok. Následně od 16:30 hodin proběhnou společné třídní schůzky v kmenových třídách Vašich dětí.

Vážení rodiče žáků III. tříd, stejně jako v minulých letech i letos budeme realizovat během školního roku preventivní program Druhý krok. DRUHÝ KROK je program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí, podporuje rozvoj sebeuvědomování, sebeřízení, sociálního cítění, vztahových dovedností a zodpovědného jednání. Ve třídách jej povede školní psycholožka spolu s třídním učitelem. Více informací se dozvíte na třídních schůzkách a podrobné informace Vám zasíláme přes informační systém.

Vážení rodiče, aktualizovali jsme pro Vás nabídku kroužků na letošní školní rok. Aktuální nabídku najdete zde –http://www.zsdolany.cz/krouzky/. Pravidla pro přihlašování jsou zde také napsané. Do kroužků externích organizací, s kterými spolupracujeme se přihlašujete dle informacích na letáku. Nabídku některých dalších kroužků budeme ještě aktualizovat.

Vážení rodiče, s novým školním rokem zavádíme jiný způsob přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně. Vše nyní vyřizujte přes informační systém školy. Rodičům všech nových žáků jsme zaslali na e-mail přístupové údaje. V Informačním systému školy tak nyní najdete – aktuální rozvrh, přihlášené a odhlášené obědy, všechny důležité zprávy ze školy. V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit – přes IS nebo na e-mail: skola@zsdolany.cz.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)