1.října – Beseda trestní odpovědnost – IX. C

2.října – Divadelní předst, – Noc na Karlštejně – MD Olomouc VII. třídy

3.října – Logická olympiáda- školní kolo – III. – V. třída

3. října – Beseda trestní odpovědnost – IX. A, IX B

3. října – Zasedání žákovského parlamentu (od 13:25 hod.)

9. října – Logická olympiáda – školní kolo – VI. – IX. třídy

10.října – Branný závod – Sv. Kopeček – vybraní žáci

10. října – Planeta Země – Kolumbie – kino Metropol – VII. třídy

11. října – Projektový den 72 hodin

16. října – Přírodovědný klokan – vybraní žáci II. stupně

16. října – Návštěva archivu Olomouc – VII. třídy

16. října – Exkurze IX. třídy – Miele , M.L.S. Holice, Koyo Olomouc (24.10.)

22. října – Divadelní představení v AJ – V. třídy, VIII. B, IX. A – Metropol

24. října – Logická olympiáda – školní kolo – II. třídy

25. října – Projektový den Bezpečnost na internetu

28. října – Státní svátek

29. – 30. října – Podzimní prázdniny