Archiv pro měsíc: Květen 2019

31. 5 –  Den dětí    

3. 6. – Školní výlet V. B, Exkurze semináře SVS Olomouc, zasedání žákovského parlamentu (9:10 – cv. kuchyňka)    

4.-  5. 6. –  Školní výlety – IX. A, VI. A  a VI. B, III. třídy  

6. – 7. 6.  – Školní výlet IX. A     

6. 6. –  Prodloužené konzultace (14:00 – 17:00), schůzka rodičů budoucích žáků prvních tříd – školní jídelna – 16:00 hodin 

10. 6. – Exkurze žákovského parlamentu – Praha, výlet VIII. A     

12. 6. – Výlet VI. C třídy 

13. 6. – Schůzka rodičů žáků budoucích VI. tříd – 16:00 – školní jídelna     

14. 6.  –  Ukončení sběru starého papíru – vyhlášení vítězů při Slavnostním ukončení   

17. 6. – 25. 6. – Preventivní zubní prohlídky pro přihlášené žáky

18. 6. – Ukončení klasifikace, Školní výlet VII. tříd    

21. 6. – Škola má talent – soutěž pro talentované žáky naší školy  

24. 6. – Branný den 

25. 6. – Sportovní den – I. stupeň      

26. 6. – Sportovní den – II. stupeň    

27. 6. – Třídnické hodiny 

28. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – 8:30 – areál školy, provoz školní družiny do 13:00 hodin, obědy od 10:00 do 12:00 hodin     

29. 6. – Exkurze Miele Uničov – IX. A  

25. 5. – 1. 9. – Hlavní prázdniny 

Vážení rodiče, v příloze Vám přinášíme vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týkalo hodnocení kvality naší školy. Celkem se zapojilo mírně přes polovinu všech rodičů školy. Velmi vám děkujeme za čas, který jste vyplnění věnovali, a vážíme si vašeho názoru. 

Výsledky dotazníkového šetření

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že ve čtvrtek 6. června proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 14:00 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením klasifikace, které proběhne 18. června 2019. Vzhledem k probíhajícím školním výletům nebudou přítomni pan učitel Mgr. V. Langer a Mgr. P. Provaz ( budou přítomni 13.6. od 14.00 do 17.00 hod.)

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

V průběhu měsíce května měli žáci možnost účastnit se projektového vyučování, které pro ně připravili jejich pedagogové. Témata byla vybrána samotnými učiteli a byla velmi rozmanitá a zajímavá.

Žáci VII. A třídy se tak věnovali tématu prevence závislosti na mobilních telefonech, počítačových hrách, internetu a negativních dopadů digitálních technologií na zdraví.Žáci se po zhlédnutí videa Plný signál seznámili s novými fakty, výzkumy a statistikami, aby nahlédli do problematiky hrozby digitální doby. Některé poznatky vedli k vášnivé diskusi a zamyšlení. Následně se rozdělili do skupinek a začali společně pracovat na výrobě plakátů na vybrané téma. Poté jej představili spolužákům a následně vyvěsili na chodbu v prvním patře naší školy.  (Mgr. P. Chromá)

Žáci VI. B se v rámci projektového dne zaměřili na etiketu. Žáci si ve skupinkách nachystali ukázky slušného a neslušného chování v restauraci, v divadle a na koncertě, ve škole, na návštěvě, v dopravním prostředku…Na závěr jsme si vše shrnuli pomocí kvízu a pustili si pořad mistra etikety Ladislava Špačka. Poznatky jsme brzy využili při návštěvě Moravského divadla v Olomouci. (Mgr. Z. Doleželová)

Žáci III. A si vyzkoušeli výuku v přírodě – inspirováni projektem Učíme se venku (více o aktivitách najdete zde). III. A se tak učila venku matematiku pomocí kamínků / + – x : porovnávání /, zjišťovala těžiště na větvičkách, určovala slovní druky a ve výtvarné výchově ji zaujala frotáž kůry stromů. (Mgr. B. Sedlářová)

Po celý školní rok plnily některé třídy úkoly z projektu Recyklohraní. Nejlépe si vedly třídy II. A, IV. A a V. A. Na závěr čekal na děti úkol s názvem – Člověče nezlob se a recykluj! Děti měly za úkol vytvořit vlastní deskovou či karetní recyklační hru, kterou si i následně zahrály. O tom, jak se jim jejich úkol podařil, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách. Pro nejaktivnější třídy bude čekat na konci školního roku drobná odměna.