Dolanský spolek P.A.K.O., který se podílí na rozvoji čtenářské gramotnosti  našich dětí – realizuje čtenářský klub pro žáky z I. stupně na naší škole a každoročně s námi realizuje Noc s Andersenem, se zapojil do kampaně Otoč knihu. V rámci této kampaně může získat podporu Nadace Via na vybudování knihovniček v Dolanech a blízkém okolí a na pořádání kulturních akcí spojených se čtenářstvím (čtenářské besedy, čtení, akce pro děti na podporu čtenářství apod.). Podpořte i Vy fungování tohoto spolku – více na následujících odkazech:
Projekt:  https://www.darujme.cz/projekt/1201711

Fcb spolku: https://www.facebook.com/P.A.K.O.dolany.cz

Zároveň bych chtěl tímto poděkovat paní Mgr. L. Kuriálové za dlouhodobou spolupráci se školou při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)