Archiv pro den: 12. 4. 2019

Dnes v odpoledních hodinách proběhl v naší škole zápis do 1. tříd. Budoucí školáci se mohli těšit na příjemné paní učitelky, které pro ně měly připravené zajímavé úkoly a hry. Děti si mohly užít zábavu i v pohádkové třídě, kterou si připravily dívky z VI. B a VIII. B pod vedením paní učitelky Mgr. B. Sedlářové. Na závěr byly pro děti nachystané i drobné odměny v podobě dárkových balíčků a záložek, které vyrobili žáci na II stupni a úplně nové placky s logem naší školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24. dubna 2019 v místních mateřských školách na vchodu do základní školy a na webových stránkách školy. Věříme, že se všem u nás líbilo. S rodiči budoucích prvňáčků se sejdeme 6. června na společné schůzce a na naše nové žáky se budeme těšit při slavnostním zahájení školního roku 2019/2020 2. září. 

 

Dolanský spolek P.A.K.O., který se podílí na rozvoji čtenářské gramotnosti  našich dětí – realizuje čtenářský klub pro žáky z I. stupně na naší škole a každoročně s námi realizuje Noc s Andersenem, se zapojil do kampaně Otoč knihu. V rámci této kampaně může získat podporu Nadace Via na vybudování knihovniček v Dolanech a blízkém okolí a na pořádání kulturních akcí spojených se čtenářstvím (čtenářské besedy, čtení, akce pro děti na podporu čtenářství apod.). Podpořte i Vy fungování tohoto spolku – více na následujících odkazech:
Projekt:  https://www.darujme.cz/projekt/1201711

Fcb spolku: https://www.facebook.com/P.A.K.O.dolany.cz

Zároveň bych chtěl tímto poděkovat paní Mgr. L. Kuriálové za dlouhodobou spolupráci se školou při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)