Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 12. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, musí doložit žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 30. 6. 2019. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.