Archiv pro den: 9. 4. 2019

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce ve středu 17. dubna (7:30 – 15:00) bude omezen provoz obou našich mateřských škol a to pouze do 13:00 hodin. Podrobnější informace Vám předají vedoucí učitelky MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 12. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, musí doložit žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 30. 6. 2019. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnila pro přihlášené žáky z 1. až 5. tříd soutěž v recitaci. Setkala se s velkým zájmem soutěžících i diváků. Porota složená z vyučujících 1. stupně ocenila u dětí jejich odvahu, nasazení i originalitu výběru básně i jejího přednesu. Vystoupení byla hodnocena ve dvou kategoriích : mladší pro 1. a 2. třídy a starší pro 3.,4. a 5. třídy. V mladší kategorii byly: na 1. místě K. Stenchláková z 1.B, na 2.místě H. Vysloužilová ze 2.B a na 3.místě L.Nováková z 1.B a B.Tichá z 2.A. Ve starší kategorii zvítězily se stejným počtem bodů dvě žačky – B.Dlabajová ze 3.B a A.Povýšilová ze 3.A, druzí byli H.Březovská a H. Hradil, oba ze 3.A a třetí místo obsadili A.Kameníčková ze 4.A a Š. Mlčoch ze 4.B. Celou soutěž výborně moderovala Adélka Povýšilová. Všem dětem patří dík nejen za účast, ale i za vytvoření skvělé atmosféry soutěže.

Mgr. J. Hausnerová