Archiv pro měsíc: Duben 2019

1. 5 –  Státní svátek   

2. 5. – Třídnické hodiny (I. stupeň -ukončení 11:10, II. stupeň – 12:05)    

2. 5. –  Zasedání žákovského parlamentu 12:20 hodin 

6. – 12. 5.  – Mezinárodní vzdělávací aktivita – Portugalsko – Erasmus + (vybraní žáci)    

8. 5. –  Státní svátek 

9. 5. – Projektový den s odborníkem – VIII. B    

9. – 10. 5. – Zápis do MŠ Dolany a MŠ Véska

10. 5. – Besídka ke Dni Matek – 16:00 hodin – tělocvična školy    

10. 5.  –  Exkurze – Litovelské Pomoraví – VII. A  

13. 5. – Soutěž hlídek mladých zdravotníků   

14. 5. – Pohár rozhlasu Olomouc   

14. 5. – Exkurze Miele Uničov – IX. B  

15. 5. – Dopravní výchova Šternberk – IV. třídy     

16. 5. – Pohár rozhlasu, Exkurze Litovelské Pomoraví, Projektový den, Divadelní představení    

17. 5. – Fotografování tříd, Krajské kolo štafetového poháru (vybr.žáci I. stupně) 

22. 5. – Ukončení výuky na I. stupni – 11:10 hodin  

24. 5. – Exkurze Miele Uničov – IX. A  

25. 5. – Meziobecní olympiáda – Sportovní areál obce Dolany

28.5. –  Okresní kolo Pythagoriáda (vybr. žáci) 

31. 5. – Den dětí – Sportovní areál obce Dolany 

Ve čtvrtek 25. 04. 2019 proběhl na naší škole již čtvrtý ročník florbalového turnaje pro žáky 5. ročníků o Putovní pohár Aloise Štěpánka. Zúčastnili se jej opět žáci základních škol z Bělkovic – Lašťan, Samotišek a Dolan. Každá škola postavila tým z řad dívek a chlapců V. tříd. Hrálo se každý s každým s tím, že vítězem je ta škola, která má v součtu za chlapce i dívky nejvíce bodů. Všechny zápasy byly na vysoké úrovni a hrálo se ve velmi pěkné a hlučné atmosféře. Nejlepšími týmy byly družstva chlapců z Bělkovic – Lašťan a dívek z naší školy. Výsledky jednotlivých zápasů nejdete v tabulce. V součtu bodů na tom byly nejlépe naši žáci a tak mohli po prvé za čtyřletou historii tohoto turnaje zvednout pohár pro vítěze na hlavu. Gratulujeme jim ke krásnému výsledku !!! Putovní pohár se tak vrací zpět do svého domova – první dva ročníky vyhrála ZŠ Samotišky, v minulém roce pak ZŠ Bělkovice-Lašťany. Na celkovém druhém místě se umístili žáci ZŠ Bělkovice – Lašťany a bronzová příčka zbyla na žáky ze ZŠ Samotišky. Všem sportovcům děkujeme za účast a budeme se těšit na další ročník. Poděkování za organizaci celého turnaje náleží panu učiteli Mgr. M. Gazdíkovi. 

 

 

 

 

Jak si večer svítíme? Jak si uvaříme kávu, čaj nebo oběd? Jak vypereme a vyžehlíme prádlo? Spousta věcí v našem životě je spojená s elektřinou a elektrospotřebiči, které nám život ulehčují.
Dne 17. 4. 2019 jsme se věnovali tématu elektrické energie. A co všechno jsme během projektového dne dělali? Část vyučováni jsme strávili ve škole, kde se každá třída věnovala problematice energie po svém. Děti luštily křížovku, vyprávěly si o výrobě elektrické energie v elektrárnách, o životě našich předků, který srovnávaly s naší současností. Nezapomněli jsme také na téma bezpečnosti při manipulaci s elektrickými přístroji nebo šetření energiemi. Naštěstí nepršelo a my jsme mohli spojit příjemné s užitečným, procházku po vsi a plnění dalších úkolů spojených s naším projektem. Kreslili jsme obrázky, vymýšleli příběhy, pozorovali okolí a vedli si záznamy z pozorování. Dnešní projektový den jsme zakončili společným hodnocením dne a našich výstupů. Děkujeme dětem za nasazení, s jakým plnily své úkoly!

Mgr. D. Krylová

K zápisu do prvních tříd dorazilo (a to i v náhradním termínu) celkem 56 dětí. Z toho přijato do prvního ročníku je 43 dětí. Seznam všech přijatých najdete zde v příloze. V případě zájmu si můžete Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v ředitelně školy a to v týdnu od 25. 4. – 29. 4. 2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Ostatní případy budou řešeny individuálně. V případě nejasností se obracejte na ředitele školy – tel: 607 592 284. Schůzka rodičů přijatých žáků do ZŠ se uskuteční 6. 6. 2019 od 16:00 ve školní jídelně v přízemí základní školy. 

Seznam přijatých 2019/2020

Ve středu 17. dubna využili pedagogové a žáci na II. stupni  dne bez elektřiny k realizaci projektového dne v okolí fotbalového areálu. Pro žáky si pedagogové připravili branný (orientační závod) s celou řadou zajímavých stanovišť s environmentální tématikou – TŘÍDĚNÍ ODPADU, ELEKTŘINA, NÁKUP BEZ OBALU, MATEMATIKA, HOSPODAŘENÍ S VODOU,atd… Žáci se pustili na trať po jednotlivých družstvech, který si sestavili, orientovali se pomocí nakreslené mapky a postupně plnili zajímavé úkoly na jednotlivých stanovištích. V cíli pak na všechny čekala malá sladká odměna. 

Ve středu 17. 4. jsme si vyzkoušeli, jak se dá žít bez v dnešní době nezbytné a potřebné elektrické energie. Důvodem byla odstávka elektrické energie tento den v Dolanech. My jsme naštěstí hodnotili pouze strávený kratší čas v prostorách školy. Větší část dne byly děti již doma. Náš program se skládal ze tří částí:
1. rozhovor o době, kdy elektrospotřebiče nebyly a lidé používali jiné nástroje (přípravou byl pracovní list)
2. tvorba miniprojektů s těmito rozdíly
3. pohyb jako jedna z přirozených činností člověka (sportovní aktivity v tělocvičně)
Děti tento den v „tmavé“ škole hodnotily velmi dobře, kdy na základě závěrečného dotazníku označily ve škále bodů 1 – 10 téměř všichni „desítku“ jako nejlepší možnost.

Mgr. I. Daduová