Vážení rodiče žáků, kteří se hlásí na střední školy či víceletá gymnázia. V týdnu po jarních prázdninách budou u výchovného poradce předávány proti Vašemu podpisu zápisové lístky na SŠ a to v následujících termínech:
Pondělí – 7: 30 – 9: 00
Úterý – 7: 30 – 10: 00, 14: 45 – 15: 30
Čtvrtek – 13: 30 – 15: 30
Pátek – 7: 30 – 9: 00

Děkujeme za vyzvednutí.

Odkaz k ukázkovým testům k PZ 2019: 

testy z ČJ – čtyřleté obory

testy z Mat. – čtyřleté obory

testy z ČJ – osmileté obory 

testy z Mat. – osmileté obory