V pátek 1.března 2019 uspořádali žáci devátých tříd, IX.A a IX.B, již tradiční žákovský ples pro své mladší spolužáky. V rámci plesu se žáci mohli zúčastnit nejrůznějších soutěží a her, pochutnat si na bohatém občerstvení a při troše štěstí vyhrát zajímavou cenu v bohaté tombole. Všem zúčastněným i pořádajícím tímto děkujeme a přejeme stejně zdařilý průběh žákovského plesu i dalším ročníkům v příštích letech. 

Mgr. L. Guňková