V posledním únorovém týdnu proběhl na naší škole projekt Edison, který zastřešuje studentská organizace AISEC. Na naši školu tak zavítali studenti z Turecka, Kyrgyzstánu, Indonésie, Taiwanu, Ukrajiny a Jordánska. Studenty přivítali v tělocvičně všichni žáci naší školy a program si připravili děti z V. tříd svým tradičním vystoupením v lidových krojích. Následně studenty pozdravili žáci IX. tříd v jejich rodném jazyce. Následovala prohlídka školy a pak už program ve třídách během něhož seznamují zahraniční studenti naše žáky z tradicemi a kulturou svých zemí. V odpoledních hodinách proběhla procházka po naší obci s návštěvou na obecním úřadě. V úterý pokračovali besedy ve třídách a ve středu se žáci  spolu se studenty vydali na výlet do Kout nad Desnou za žáky VII. tříd, kteří zde byly na lyžařském výcvikovém zájezdu. V úterý i ve čtvrtek si naši žáci pod vedením svých učitelů připravili pro studenty také krátký program. V úterý tak měli možnost změřit své síly ve sportovním klání v basketbalu. Ve čtvrtek si pak žáci připravili pro studenty prezentaci o naší škole a ČR, zahráli si se studenty vědomostní kvíz a rovněž si společně zatančili některé národní písně. V pátek se uskutečnil závěrečný program v tělocvičně – Global Village, na který si studenti připravili zajímavosti ze své země a také něco k ochutnání. Postupně je navštívili všechny třídy a došlo i na tanec. Na závěr si připravili rozloučení v podobě vystoupení žáci III. B a IV. B a pořídili jsme i společné závěrečné foto. I letos se projektový týden se studenty vydařil a byl jistě přínosný pro všechny žáky školy. Veliké poděkování si zaslouží rodiče našich žáků, kteří po celý týden poskytly studentům ubytování a postaraly se i o odpolední či večerní program. 

všechny fotografie najdete zde