1. 3 – Žákovský ples – učebna HV (15:00 – 18:00) 

4. 3. – Přednáška – Drogorová kriminalita – Metropol Olomouc – VIII. třídy  

6. 3. – Anglické představení – Metropol Olomouc – IV. třídy a IX. třídy

7. 3.  – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 3. – Jumping Drums – výchovný koncert tělocvična školy (I. – IX.třída) 

11. – 15. 3. – Jarní prázdniny, přerušený provoz ŠD  

18. – 22. 3. – Předání zápisových lístků pro uchazeče SŠ a víceletá gymnázia  

18. 3. – Čtyřlístek – představení pro žáky III. tříd – Metropol Olomouc

22. 3. – Matematický klokan – pro žáky I. stupně  

25. 3. –  Petr a Lucie – divadelní představení pro žáky VIII. tříd 

25. 3. – Planetárium Morava – tělocvična školy (IV. – VII. třídy) 

27. 3. – Jednání školské rady   

28. 3. –  Den učitelů  

29. 3. – Noc s Andersenem