Vážení rodiče, na Vaše e-maily Vám byly zaslány údaje k přihlášení do informačního systému školy. Pevně věříme, že jeho užívání zlepší informace o průběhu vzdělávání Vašich dětí ve škole a komunikaci mezi Vámi a školou. V současné chvíli jej můžete využívat k následujícímu – komunikace s pedagogickými pracovníky a vedením školy, přehled o výuce (učivo, domácí úkoly a aktuální rozvrh), přehled o hodnocení (aktuální známky), přehled absence a možnost omlouvání absence, informace o dění ve škole. Další funkce systému (zejména přihlašování obědů, platby a další) budou zprovozněny v průběhu druhého pololetí a o jejich možnosti využívání Vás budeme informovat. Žákovské knížky pro Vaše děti i nadále zůstávají oficiálním dokladem o průběhu jejich vzdělávání, nicméně platí, že absenci stačí omlouvat v informačním systému a známky, které jsou v systému zadané, jsou oficiálním dokladem o průběhu vzdělávání(může docházet díky zapomínání ŽK k určitým rozdílům). O úplném zrušení žákovských knížek zatím neuvažujeme. K přihlašování do systému prosím využijte tento odkaz – zsdolany.edookit.net/. Návod k využívání rodičovského portálu najdete zde – rodicovsky-portal-2-0

Pokud Vám e-mail s přihlašovacími údaji do systému nepřišel (raději prohlédněte i nevyžádanou poštu), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese skola@zsdolany.cz a pokusíme se nalézt řešení.  

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)