Vážení rodiče, děkujeme Vám všem kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření jenž probíhalo v MŠ Dolany a MŠ Véska během měsíce ledna. Velice si ceníme vašich názorů a pohledu na činnost mateřských škol. Je naším cílem, aby děti byly spokojené, líbilo se jim v mateřské škole a zároveň jsme pro ně vytvářeli podnětné prostředí pro jejich další rozvoj. Váš názor a hodnocení je jistě jednou z věcí, které tomu mohou dopomoci. Vaše připomínky a náměty s Vámi rádi prodiskutujeme a to během společného setkání s vedením školy. O termínu Vás budeme informovat. S výsledky se můžete seznámit zde: 

vyhodnocený dotazník MŠ Dolany

Vyhodnocený dotazník MŠ Véska