Ve čtvrtek 7.2 2019 došlo k setkání žáků 1. a 2. odd. ŠD se zástupci PČR. Pan policista a paní policistka přijeli naštěstí „jenom“ na besedu. Na programu dne bylo přiblížení nástrah běžného života, ve kterých se děti mohou ocitnout Hrané scénky z konkrétních situací přispěly odlehčenou formou k ponaučení dětí. Pan policista se bravurně zhostil role zloděje, policejního dispečera a přednášejícího v jedné osobě a s humorem sobě vlastním. Děti byly po celou dobu pozorné a se zájmem sledovaly průběh celé besedy. Na konci našeho setkání zbyl ještě čas na všetečné dotazy malých zvědavců a zkoušení policejní vesty, čepice a pout. Byli jsme obdarováni knihou pohádek, pěknými omalovánkami, pexesem, zápisníky a bločky – jak jinak než s policejní tématikou.
Tímto bychom chtěli Policii ČR poděkovat za poučnou besedu a až se oteplí, budeme se těšit na další setkání již ve venkovním prostředí.

R. Štěpánková, V. Bednaříková