Archiv pro den: 11. 2. 2019

Vážení rodiče, děkujeme Vám všem kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření jenž probíhalo v MŠ Dolany a MŠ Véska během měsíce ledna. Velice si ceníme vašich názorů a pohledu na činnost mateřských škol. Je naším cílem, aby děti byly spokojené, líbilo se jim v mateřské škole a zároveň jsme pro ně vytvářeli podnětné prostředí pro jejich další rozvoj. Váš názor a hodnocení je jistě jednou z věcí, které tomu mohou dopomoci. Vaše připomínky a náměty s Vámi rádi prodiskutujeme a to během společného setkání s vedením školy. O termínu Vás budeme informovat. S výsledky se můžete seznámit zde: 

vyhodnocený dotazník MŠ Dolany

Vyhodnocený dotazník MŠ Véska

Ve čtvrtek 7.2 2019 došlo k setkání žáků 1. a 2. odd. ŠD se zástupci PČR. Pan policista a paní policistka přijeli naštěstí „jenom“ na besedu. Na programu dne bylo přiblížení nástrah běžného života, ve kterých se děti mohou ocitnout Hrané scénky z konkrétních situací přispěly odlehčenou formou k ponaučení dětí. Pan policista se bravurně zhostil role zloděje, policejního dispečera a přednášejícího v jedné osobě a s humorem sobě vlastním. Děti byly po celou dobu pozorné a se zájmem sledovaly průběh celé besedy. Na konci našeho setkání zbyl ještě čas na všetečné dotazy malých zvědavců a zkoušení policejní vesty, čepice a pout. Byli jsme obdarováni knihou pohádek, pěknými omalovánkami, pexesem, zápisníky a bločky – jak jinak než s policejní tématikou.
Tímto bychom chtěli Policii ČR poděkovat za poučnou besedu a až se oteplí, budeme se těšit na další setkání již ve venkovním prostředí.

R. Štěpánková, V. Bednaříková

 

V pátek 8. února žáci I. – III. tříd a děti z mateřských škol navštívili mobilní planetárium v tělocvičně školy, které k nám přivezl spolek s názvem Planetárium Morava. V kopuli, která v tělocvičně vyrostla, měli možnost shlédnout zajímavé a naučné filmy o vesmíru. Pro děti z mateřských škol byla připravena pohádka o hvězdné obloze, planetách, znameních zvěrokruhu a dalších zajímavých tématech o vesmíru. Děti ze školní družiny shlédly v současnosti nejúspěšnější film světových planetárií, skvěle dabovaný dvojicí Genzer a Suchánek. Příběh vyprávěl o setkání polárního medvěda a zcestovalého zvídavého tučňáka. Během pořadu tak děti zjišťovaly, co je to stav beztíže, jak se pohybuje Země a dozvěděly se mnoho zajímavého o planetě Saturn. Pořad byl doprovázen zajímavým výkladem pana lektora Mgr. Milana Fialy, kterého se děti měly možnost ptát na vše, co je o vesmíru zajímá.