Archiv pro měsíc: Únor 2019

1. 3 – Žákovský ples – učebna HV (15:00 – 18:00) 

4. 3. – Přednáška – Drogorová kriminalita – Metropol Olomouc – VIII. třídy  

6. 3. – Anglické představení – Metropol Olomouc – IV. třídy a IX. třídy

7. 3.  – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 3. – Jumping Drums – výchovný koncert tělocvična školy (I. – IX.třída) 

11. – 15. 3. – Jarní prázdniny, přerušený provoz ŠD  

18. – 22. 3. – Předání zápisových lístků pro uchazeče SŠ a víceletá gymnázia  

18. 3. – Čtyřlístek – představení pro žáky III. tříd – Metropol Olomouc

22. 3. – Matematický klokan – pro žáky I. stupně  

25. 3. –  Petr a Lucie – divadelní představení pro žáky VIII. tříd 

25. 3. – Planetárium Morava – tělocvična školy (IV. – VII. třídy) 

27. 3. – Jednání školské rady   

28. 3. –  Den učitelů  

29. 3. – Noc s Andersenem  

V posledním únorovém týdnu proběhl na naší škole projekt Edison, který zastřešuje studentská organizace AISEC. Na naši školu tak zavítali studenti z Turecka, Kyrgyzstánu, Indonésie, Taiwanu, Ukrajiny a Jordánska. Studenty přivítali v tělocvičně všichni žáci naší školy a program si připravili děti z V. tříd svým tradičním vystoupením v lidových krojích. Následně studenty pozdravili žáci IX. tříd v jejich rodném jazyce. Následovala prohlídka školy a pak už program ve třídách během něhož seznamují zahraniční studenti naše žáky z tradicemi a kulturou svých zemí. V odpoledních hodinách proběhla procházka po naší obci s návštěvou na obecním úřadě. V úterý pokračovali besedy ve třídách a ve středu se žáci  spolu se studenty vydali na výlet do Kout nad Desnou za žáky VII. tříd, kteří zde byly na lyžařském výcvikovém zájezdu. V úterý i ve čtvrtek si naši žáci pod vedením svých učitelů připravili pro studenty také krátký program. V úterý tak měli možnost změřit své síly ve sportovním klání v basketbalu. Ve čtvrtek si pak žáci připravili pro studenty prezentaci o naší škole a ČR, zahráli si se studenty vědomostní kvíz a rovněž si společně zatančili některé národní písně. V pátek se uskutečnil závěrečný program v tělocvičně – Global Village, na který si studenti připravili zajímavosti ze své země a také něco k ochutnání. Postupně je navštívili všechny třídy a došlo i na tanec. Na závěr si připravili rozloučení v podobě vystoupení žáci III. B a IV. B a pořídili jsme i společné závěrečné foto. I letos se projektový týden se studenty vydařil a byl jistě přínosný pro všechny žáky školy. Veliké poděkování si zaslouží rodiče našich žáků, kteří po celý týden poskytly studentům ubytování a postaraly se i o odpolední či večerní program. 

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 20. 2 se tři výherci školního kola v zeměpisné olympiádě vypravili do Olomouce reprezentovat naši školu v kole okresním. Olympiáda je rozdělena do tří částí – práce s atlasem, teoretické vědomosti a praktická část. Nejlepší umístění obsadil Jan Dlabaja v kategorii B (7. ročníky), který se umístil na krásném pátém místě a porazil tak nejednoho zástupce víceletých gymnázií. V kategorii A (6. ročník) získal Filip Šotola 16. místo a v kategorii C (8. a 9. ročníky) David Hénar místo 24. Zájemci si mohou vyzkoušet zadání minulých ročníků na webových stránkách: http://www.zemepisnaolympiada.cz/testy.phtml. Všem účastníkům moc děkujeme a gratulujeme k výsledkům.

Mgr. G. Šťasná

Děkujeme všem, kteří navštívili sobotní školní ples. Věříme, že jste si užili příjemný a pohodový večer. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a všem, kteří nám přispěli darem do tomboly. Seznam všech dárců do tomboly – tombola – Děkujeme !!! Za rok opět Na viděnou !!!

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo 4. 12. 2018. Zúčastnilo se ho celkem 18 žáků z osmých a devátých tříd. Olympiáda probíhá vždy dvě vyučovací hodiny a má dvě části – mluvnickou a slohovou. Umístění žáků: 1. místo K. Hopová – 9. A – 40 bodů, 2. místo J. Magdziaková – 9. A – 35,5 bodů a 3. místo V. Jarošová – 8. A, J. Huryta – 9. B, A. Rožnovská – 9. A – všichni 32 bodů. Do okresní kola postupuje jen vítěz. Okresní kolo se konalo 28. 1. v DDM v Olomouci. K. Hopová se umístila na 19. – 20. místě.

Mgr. I. Pohlová

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ nabídlo v rámci kariérového poradenství TESTOVÁNÍ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. Samotné testování studijních předpokladů proběhlo v naší škole v měsíci listopadu pod vedením školní psycholožky. Součástí testování studijních předpokladů byl test struktury inteligence, osobnostní dotazník a zjištění zájmů a motivace žáků. V průběhu prosince probíhalo vyhodnocení testů a následně byly realizovány individuální konzultace školní psycholožky s žáky a jejich rodiči/zákonnými zástupci nad výsledky testů profesní orientace.
Volba další vzdělávací cesty má často klíčový význam pro profesní budoucnost mladého člověka. Rozhodnutí o dalším profesním směřování je náročný rozhodovací proces, v němž je možné využít spolu s pomocí a podporou ze strany rodičů a blízkých osob také poradenských služeb v oblasti profesní orientace – služby výchovného poradce, školního psychologa, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a služby komerčních firem. Naše škola nabídla po zkušenosti z minulého školního roku testování studijních předpokladů patnácti žákům z obou devátých tříd. Nabídku ŠPP využilo celkem 14 žáků z obou devátých tříd. Žáci IX. tříd měli možnost navštívit Přehlídky středních škol v listopadu v Olomouci a v lednu ve Šternberku. V současné době rovněž realizujeme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z Českého jazyka (formou odpoledního doučování) a z Matematiky v rámci volitelného předmětu. Veškeré podrobnosti k přijímacímu řízení najdete i na našich webových stránkách. 

Za ŠPP – Mgr. M. Hebelková (školní psycholog).