Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku byl věnován jak jinak než odpočinku a to i na přání žákovského parlamentu, který chtěl zorganizovat pyžamový den. Vše se nakonec sešlo právě v den předávání vysvědčení. Žáci i pedagogové se tak sešli dnes ve škole v odpočinkovém oblečení, mnozí opravdu i v pyžamech či s polštářky nebo plyšáky, s kterými doma spí nebo odpočívají. O tom, že odpočinek je důležitou součástí našeho života, debatovali učitelé s žáky v první části celého dne, zejména se věnovali formám aktivního odpočinku. Všichni přítomní tak měli možnost se seznámit s tím, jak který spolužák doma relaxuje či nejraději odpočívá. Druhá část dne pak patřila fotosoutěži na téma: Nejlépe si odpočinu, když ……“ Jednotlivé fotografie tříd budou během příštího týdne vystaveny ve vestibulu a žáci budou moci hlasovat o nejlepší ztvárnění tématu odpočinku na fotografii. Celý odpočinkový den pak všichni zakončili předáním vysvědčení a úprkem na prodloužený odpočinkový víkend. My všem přejeme, aby jej využili aktivně a řádně si od svých školních povinností odpočinuli. Třeba jim i tento den byl dobrou inspirací. Hezké pololetní prázdniny.