6. 12. 2018 třída 8. A navštívila neziskovou organizaci D-centrum. Pro žáky byl připraven prožitkový program s názvem Neboj se promluvit se zaměřením na problematiku kyberšikany. Cílem programu bylo naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci žáků ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit sociální cítění a schopnost respektovat odlišnosti. Po krátkých úvodních hrách žáci sledovali divadlo fórum, divadelní představení lektorů obsahující příběh dívky, jež se stala obětí při zneužití zpráv spolužáky na internetu. Žáci měli možnost se aktivně do řešení daných situací zapojit, což činili poměrně aktivně, dobře spolupracovali, rádi vstupovali do rolí. V závěrečném hodnocení programu byl oceněn přehled žáků o dané problematice. Program probíhal v rámci projektu Nenávist na internet nepatří (podporovaný Olomouckým krajem v rámci prevence kriminality), a tak žáci – dobrovolníci dostali za úkol provést na škole kampaň, při které měli své spolužáky informovat o zhlédnutém programu a webových stránkách nebojsepromluvit.cz. Kampaň na škole proběhla ve třídách na 2. stupni druhý lednový týden. Na její přípravě se podílelo sedm žáků z 8. A. Při sestavování kampaně se kluci a děvčata nechali inspirovat divadlem fórum. Po krátké informaci o D-centru žákům ve třídách zprostředkovali tři kratičké dramatické ukázky vycházející ze zhlédnutého příběhu o dívce, jež se na vlastní kůži setkala s kyberšikanou. Pojmenovali ji Jarka. U žáků krátkými otázkami zjišťovali, zda souhlasí s Jarčiným chováním, jak by žáci sami takovou situaci řešili. V závěru kampaně žáky upozornili na možnost využití internetových stránek www.nebojsepromluvit.cz, stručně vysvětlili, co zde žáci mohou nalézt za informace. Své vystoupení zakončili darováním odznaků. Kampaň splnila svůj úkol. Celá akce proběhla spontánně, vstřícně, v některých aktivnějších třídách se žáci rádi zapojili a navrhovali různé způsoby řešení Jarčina problému. Aktivisté kampaně byli odměněni za svoji snahu jedničkou z Výchovy k občanství a tričky s logem projektu.

Mgr. I. Pohlová