Archiv pro měsíc: Leden 2019

6. 2 – Škola na zkoušku od 16:00 – pro předškoláky

7. 2. – Beseda s Policií ČR – Školní družina – I. a II. oddělení 

7. 2. – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 2. – Planetárium Morava (40 Kč – tělocvična školy) – MŠ, ŠD + III. třídy

13. 2. – Školní kolo matematické soutěže Pangea  

23. 2. –1. 3. – Lyžařský výcvikový zájezd Kouty nad Desnou – VII. třídy 

23. 2. – Školní ples

25. 2. – 1. 3. – Projekt EDISON 

25.2. –  Divadelní představení Tarzan – Moravské divadlo Olomouc – V. třídy 

1. 3. – Žákovský ples

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku byl věnován jak jinak než odpočinku a to i na přání žákovského parlamentu, který chtěl zorganizovat pyžamový den. Vše se nakonec sešlo právě v den předávání vysvědčení. Žáci i pedagogové se tak sešli dnes ve škole v odpočinkovém oblečení, mnozí opravdu i v pyžamech či s polštářky nebo plyšáky, s kterými doma spí nebo odpočívají. O tom, že odpočinek je důležitou součástí našeho života, debatovali učitelé s žáky v první části celého dne, zejména se věnovali formám aktivního odpočinku. Všichni přítomní tak měli možnost se seznámit s tím, jak který spolužák doma relaxuje či nejraději odpočívá. Druhá část dne pak patřila fotosoutěži na téma: Nejlépe si odpočinu, když ……“ Jednotlivé fotografie tříd budou během příštího týdne vystaveny ve vestibulu a žáci budou moci hlasovat o nejlepší ztvárnění tématu odpočinku na fotografii. Celý odpočinkový den pak všichni zakončili předáním vysvědčení a úprkem na prodloužený odpočinkový víkend. My všem přejeme, aby jej využili aktivně a řádně si od svých školních povinností odpočinuli. Třeba jim i tento den byl dobrou inspirací. Hezké pololetní prázdniny.

   

Vážení rodiče, rád bych Vás informoval o organizačních změnách v naší škole od II. pololetí tohoto školního roku. Od 1. 2. 2019 bude novou třídní učitelkou v I. A paní Mgr. J. Stenchláková. Vyučovací hodiny, které měla v II. -V. třídě převezme v měsíci únoru zastupující pedagog a od 4. 3. nastoupí nová paní učitelka, které již zůstane do konce školního roku. Žáci II. tříd začnou jezdit od 8. 2. ve čtvrtek na plavání. Změny v rozvrhu II. a III. tříd předají dětem jejich třídní učitelé. V první polovině měsíce února Vám rovněž zašleme přístupové údaje do nového informačního systému školy.  

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu nízkého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních (1. února 2019) a jarních prázdnin od 11. března do 15. března 2019 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

6. 12. 2018 třída 8. A navštívila neziskovou organizaci D-centrum. Pro žáky byl připraven prožitkový program s názvem Neboj se promluvit se zaměřením na problematiku kyberšikany. Cílem programu bylo naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci žáků ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit sociální cítění a schopnost respektovat odlišnosti. Po krátkých úvodních hrách žáci sledovali divadlo fórum, divadelní představení lektorů obsahující příběh dívky, jež se stala obětí při zneužití zpráv spolužáky na internetu. Žáci měli možnost se aktivně do řešení daných situací zapojit, což činili poměrně aktivně, dobře spolupracovali, rádi vstupovali do rolí. V závěrečném hodnocení programu byl oceněn přehled žáků o dané problematice. Program probíhal v rámci projektu Nenávist na internet nepatří (podporovaný Olomouckým krajem v rámci prevence kriminality), a tak žáci – dobrovolníci dostali za úkol provést na škole kampaň, při které měli své spolužáky informovat o zhlédnutém programu a webových stránkách nebojsepromluvit.cz. Kampaň na škole proběhla ve třídách na 2. stupni druhý lednový týden. Na její přípravě se podílelo sedm žáků z 8. A. Při sestavování kampaně se kluci a děvčata nechali inspirovat divadlem fórum. Po krátké informaci o D-centru žákům ve třídách zprostředkovali tři kratičké dramatické ukázky vycházející ze zhlédnutého příběhu o dívce, jež se na vlastní kůži setkala s kyberšikanou. Pojmenovali ji Jarka. U žáků krátkými otázkami zjišťovali, zda souhlasí s Jarčiným chováním, jak by žáci sami takovou situaci řešili. V závěru kampaně žáky upozornili na možnost využití internetových stránek www.nebojsepromluvit.cz, stručně vysvětlili, co zde žáci mohou nalézt za informace. Své vystoupení zakončili darováním odznaků. Kampaň splnila svůj úkol. Celá akce proběhla spontánně, vstřícně, v některých aktivnějších třídách se žáci rádi zapojili a navrhovali různé způsoby řešení Jarčina problému. Aktivisté kampaně byli odměněni za svoji snahu jedničkou z Výchovy k občanství a tričky s logem projektu.

Mgr. I. Pohlová

V měsíci lednu jsme uspořádali celodružinovou soutěž s názvem Pexesiáda. Celkem se zapojilo 36 dětí. Proběhla ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo dne 17.1.2019, kdy mezi sebou soutěžily děti ve dvojicích v každém oddělení samostatně. Procvičily si nejen postřeh a paměť, ale i schopnost soustředit se. Hrála se pexesa všeho druhu s různými tématy – zvířata ze ZOO, vodní zvířata, postavy z pohádek, Ladovy ilustrace, dopravní značky a spousta dalších.
Vítězné dvojice z každého oddělení mezi sebou soupeřily ve druhém kole dne 21.1.2019. Asi po hodinovém pexesovém klání plném soutěživého ducha a napětí došlo k vyhlášení vítěze. Všichni hráči obdrželi diplom za účast a sladkou odměnu. Soutěž se vydařila, prohloubila kamarádské vztahy. Děti se rozcházely spokojeny a s otázkou, kdy budou hrát znovu.

všechny fotografie najdete zde