Dva poslední dny školní výuky před prázdninami se nesly v předvánočním duchu. Na čtvrtek jsme pro žáky připravili ve spolupráci s panem Zetkou z kina Bohuňovice promítání filmu v místní Sokolovně. Žáci I. stupně tak shlédli film Paddington 2 a žáci II. stupně film Orel Eddie. Na pátek byl pro žáky naší školy připraven projektový den na téma Tradiční řemesla a vánoční zvyky. Žáci I. stupně tak shlédli ukázky lidových řemesel na interaktivní tabuli (hrnčířství, práce s vlnou a keramikou, pilnikářství, voskařství a výroba svíček). Následně se věnovali rukodělné činnosti a vyráběli jednoduché výrobky z tradičních materiálů. V druhé části se pak věnovali vánočním zvykům, posezení u stromečku ve třídách a rozdali si rovněž dárečky. Na závěr se všichni sešli ve vestibulu školy a zazpívali si vánoční koledy. Žáci II. stupně se rozdělili do několika skupin a věnovali se nejrůznějším tématům spjatých s Vánocemi – Sv. Martin, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, Sv. Ambrož, Sv. Lucie, Advent….  Každý žák si tak z tohoto projektového dne odnesl nejen nové znalosti o předvánočním a vánočním čase, ale rovněž i nějaký drobný vánoční výrobek či ozdobu. Výstupy z tohoto projektového dne budou využity v projektu Erasmus +. 

 

všechny fotografie najdete zde