Školní tradice, vítání Vánoc a exkurze v Praze

I na víkend jsme pro naše hosty připravili bohatý program. V sobotu se zúčastnili Dne otevřených dveří a mohli si tak projít školu a seznámit se s ní. Mnozí z žáků se rovněž zapojili do připravených zábavných činností – střelba, logické hry nebo keramika. Společně s našimi žáky si připravili rovněž krátké vystoupení v tělocvičně školy. V poledne se konalo setkání nejen učitelů, ale rovněž i žáků a v podvečer všichni společně zavítali na Rozsvěcování vánoční stromu v Dolanech. V neděli ráno pak naši partneři v doprovodu pedagogů školy odjeli do Prahy, kde byla připravená exkurze v anglickém jazyce. Celý výlet, až na rozmary počasí, se velmi vydařil a našim zahraničním partnerům se moc líbil. V pondělí v dopoledních hodinách pak naši hosté odletěly zpět do svého domova. 

Národní tradice a zvyky

V pátek jsme společně s našimi partnery sdíleli některé z našich tradičních zvyků. Na úvod mohli žáci shlédnout vystoupení v krojích a následně si i vyzkoušet, jak jim kroj sluší. Společně si zazpívali některé moravské písně a vyzkoušeli si i vlastní choreografii. Následoval společný kvíz – soutěž o vědomostech jednotlivých zemí – o jejich minulosti, současnosti, tradicích a zvyklostech. No a na závěr jsme pak společně zdobili vánoční perníčky, které si i někteří rovnou snědli. 

 

všechny fotografie najdete zde

Exkurze Olomouc

Ve čtvrtek 29. listopadu naši vybraní žáci společně s dětmi se školy z Portugalska a Itálie navštívili Olomouc. Nejprve naše kroky vedly do Arcibiskupského paláce, kde proběhla prohlídka s velmi milou paní průvodkyní. Tuto prohlídku vedla v anglickém jazyce tak, aby byla pro nás všechny nerodilé mluvčí dobře srozumitelná. Katedrála svatého Václava byla naším dalším cílem. Prohlédli jsme si ji i zevnitř. Dále jsme prošli historické centrum Olomouce – včetně obou náměstí, kde žáci měli rozchod – a exkurzi jsme zakončili v Pevnosti poznání. Po celou tu dobu žáci i fotografovali a natáčeli krátká videa.

všechny fotografie najdete zde

Přivítání

V úterý v odpoledních a večerních hodinách přivítali naši žáci v Praze na letišti své kamarády a učitele z partnerských škol v Itálii a Portugalsku, kteří nás přijeli navštívit v rámci realizace projektu Our common past and contemporary European values. Po příjezdu do Dolan se zahraniční studenti ubytovali v rodinách našich žáků. Na středu pak byl připraven bohatý program. Nejdříve jsme naše partnery přivítali v tělocvičně školy, pozdravit je přišel i starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka. Následně probíhaly v učebně prezentace o jednotlivých zemích, regionech a školách. Společně jsme vyzkoušeli i komunikaci přes e-twining a na závěr vybrali logo našeho projektu. V odpoledních hodinách pak proběhla exkurze po obci Dolany a místní farnosti. 

všechny fotografie najdete zde