Vážení rodiče žáků, kteří se budou hlásit na střední školy. Na naších webových stránkách najdete veškeré aktualizované informace ohledně přijímacího řízení – klikni zde. K lepší přehlednosti o možnostech studia na středních školách můžete nahlédnout i do atlasu školství – Atlas školství-ol-2019-2020. Od února bude rovněž v případě zájmu žáků možnost otevřít kroužky Doučování z Čj nebo Doučování z M pro žáky IX. tříd. Pokud potřebujete informace k testům studijních předpokladů kontaktujte prosím paní psycholožku Mgr. Hebelkovou. Ohledně podávání přihlášek kontaktujte výchovného poradce Mgr. M. Gazdíka.