Archiv pro den: 2. 11. 2018

V samotném závěru měsíce října jsme s dětmi z I. a II.oddělení školní družiny využili posledních krásných slunečných dnů k tomu abychom se symbolicky rozloučili s odcházejícím létem. Společně s dětmi jsme si zrekapitulovali příjemné okamžiky, které nám letošní horké léto přineslo. Za pomoci pana školníka J. Látala, který nám připravil ohniště s plápolajícím ohněm i s posezením, se během chvíle „Loukou Hejných“ rozlinula nádherná vůně opékajících se špekáčků. Děti si po chutné svačince mohly vyzkoušet hod tomahawkem na terč a kdo nechtěl, mohl se pohoupat na houpačce či se schovat v sudu. Počasí nám přálo a tak se celá akce povedla a dětem se velmi líbila.

Bc. Veronika Bednaříková

Během měsíce října se naše škola věnovala tématu 100 let od vzniku samostatného Československa. Součástí těchto aktivit bylo i vyhlášení výtvarné soutěže Naše republika má 100 let. Té se zúčastnili nejen žáci naší školy pod vedením učitelů výtvarné výchovy a učitelů 1. stupně, ale také ZŠ a MŠ Bohuňovice, kde děti vedla paní učitelka Ludmila Keclíková. Žáci 2. stupně se zamýšleli nad historií naší země a tím, jak vypadal život po roku 1918, čerpali ze znalostí, které získali v hodinách dějepisu, žáci 1. stupně zase nad tím, co by si asi naše republika přála ke svým stým narozeninám. A tak vznikly opravdu zdařilé výtvarné práce, ze kterých bylo hodně náročné vybrat ty nejlepší. Odměněni budou nejen vítězové obou kategorií, ale i třídní kolektivy, které se do soutěže zapojily.
Velké poděkování pak patří všem vyučujícím i žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Vítězné práce:

1. stupeň:
1. místo – Kristýny Hájková a Lucie Zaoralová (5.A), Zuzana Hepnarová, Natali Hallová ( ZŠ Bohuňovice – 4.B)
2. místo – Milan Valovič (4.B), Eliška Trochtová, Julie Nováková (ZŠ Bohuňovice – 4.B)
3. místo – Linda Kestlová a Eliška Součková (5.A), Tereza Borůvková (2.B)

2. stupeň:
1. místo – Jana Slepičková (8.C)
2. místo – Lubomír Car, David Dvořák, Filip Šotola (6.B)
3. místo – Vendula Hrabalová (8.B), Kim Ch. Konzen (8.B)

Speciální cena: Barbora Labancová (6.B)