Dne 10.10. a 25.10. 2018 přijala pozvání do naší ŠD paní Mgr. Tereza Pacovská, aby dětem zprostředkovala plno zajímavostí ze života ježka bělobřichého. Na ukázku dětem s sebou přivezla živého ježka afrického. Součástí programu byla prezentace životního cyklu ježka v průběhu jednotlivých ročních období. Dále si děti společně vyluštily křížovku, naučily se novou básničku o ježkovi a formou pohybové hry se vcítily do role ježka. Všem zúčastněným se dostalo velkého množství zajímavých informací, ze kterých mohou čerpat i nadále ať už při náhodném kontaktu s ježkem v přírodě nebo při osobním chovatelském záměru.
Této akce se zúčastnilo 25 dětí z I.oddělení a 16 dětí z II.oddělení.

všechny fotografie najdete zde