1.11. – Divadelní představení Olomouc – žáci IX. tříd

1.11. – Zasedání žákovského parlamentu – od 13:20 hod. 

7.11. – Přednáška Sebeobrana – žáci VII. B třídy

9.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

15. 11. – Třídní schůzky (od 16:30 hod. – společná), od 15:45 hod. – Schůze Rady SRPŠ, od 16:00 – Schůze k přijímacím zkouškám na SŠ

20. 11. – Turnaj ve florbalu – ČEPZ Cup – V. třídy 

21. 11. – Scholaris – burza středních škol Olomouc – IX. třídy

22.11. – Noc na Karlštejně (Moravské divadlo Olomouc) – žáci VII. tříd

27. 11. – 2. 12. – Návštěva partnerských škol Erasmus + (Portugalsko, Itálie)

30.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

1.12. – Den otevřených dveří (8:30 -12:00) 

Další akce: Preventivní zubní prohlídky 

Testy profesní orientace (vybraní žáci IX. tříd)