Vážení rodiče žáků VII. – IX. tříd, obracíme se na Vás ohledně zapojení Vašich dětí do projektu, na který získala naše škola finanční prostředky z programu Erasmus +, s názvem Our common past and contemporary European values (Společná minulost a společné evropské hodnoty). V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dvěma zahraničními školami: IC DE AMICIS-DA VINCI, v italské CASERTĚ a Agrupamento de Escolas D. João v portugalské Baixa da Banheira. Žáci budou pracovat na dlouhodobých úkolech a rovněž se budou moci účastnit výjezdu do zahraničí: duben 2019 – Portugalsko (7 dní) a říjen 2019 – Itálie (7 dní). Každého výjezdu se zúčastní 8 žáků a 3 učitelé. Veškeré výdaje budou hrazeny se získaného grantu. Kritéria výběru budou následující: účast na práci v rámci projektu (odpolední kroužek či v průběhu výuky), průběžný prospěch ve výuce anglického jazyka. Veškeré informace o projektu najdete na webových stránkách školy – zde. Závazná přihláška Vám bude zaslána po dětech. V případě dotazů ohledně projektu můžete psát na e-mail: erasmus@zsdolany.cz.