V sobotu 13.10. se zúčastnily dívky ze čtvrtých tříd slavnostního vítání občánků Dolan. Jejich krojované vystoupení s básničkami a písněmi velmi ocenili všichni přítomní rodiče, prarodiče i zástupce obecního úřadu. Děvčatům i jejich rodičům, kteří je podporují, patří velký dík za tuto pěknou dobrovolnou aktivitu.

Mgr. J. Hausnerová