I v letošním školním roce měli možnost žáci devátých tříd si vyzkoušet své přírodovědné znalosti v mezinárodní soutěži Přírodovědný klokan. Celkem se zúčastnilo 15 žáků z IX. A a IX. B třídy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Lukáš Kestl(celkem 52 bodů), Jan Huryta (celkem 52 bodů) a Ondřej Zeman (celkem 51 bodů). Žáci měli možnost dosáhnout celkem 120 bodů. Průměrný počet bodů na žáka byl 36,8 (v minulém roce 49,4).