Archiv pro měsíc: Říjen 2018

1.11. – Divadelní představení Olomouc – žáci IX. tříd

1.11. – Zasedání žákovského parlamentu – od 13:20 hod. 

7.11. – Přednáška Sebeobrana – žáci VII. B třídy

9.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

15. 11. – Třídní schůzky (od 16:30 hod. – společná), od 15:45 hod. – Schůze Rady SRPŠ, od 16:00 – Schůze k přijímacím zkouškám na SŠ

20. 11. – Turnaj ve florbalu – ČEPZ Cup – V. třídy 

21. 11. – Scholaris – burza středních škol Olomouc – IX. třídy

22.11. – Noc na Karlštejně (Moravské divadlo Olomouc) – žáci VII. tříd

27. 11. – 2. 12. – Návštěva partnerských škol Erasmus + (Portugalsko, Itálie)

30.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

1.12. – Den otevřených dveří (8:30 -12:00) 

Další akce: Preventivní zubní prohlídky 

Testy profesní orientace (vybraní žáci IX. tříd)

Ve čtvrtek 26. 10 jsme si v naší obci připomněli 100 let od vzniku samostatného státu. Slavnostní akt začal od 17:00 hodin u Památníku obětí 1. světové války. Po projevu pana starosty a položení věnců, rozsvítili naši žáci u pomníku na památku obětí 1. a 2. světové války svíčky. Za hudebního doprovodu Dolanky pak současný a bývalý starostové obce Dolany, předsedové místních spolků a ředitel školy zasadili památeční lípu. Následně se všichni zúčastnění přesunuli do místní sokolovny, kde se konala druhé část programu. K vidění byly výtvarné práce žáků naší školy a výstupy z projektového dnu. Pro všechny zúčastněné byl připraven kulturní program, který obstarali svým vystoupením v krojích žáci V. a IV. ročníků pod vedením paní učitelky Štouračové a Stenchlákové. Historické okolnosti vzniku samostatného státu pak připomněli dívky 8. ročníku pod vedením paní učitelky Guňkové. Následovalo promítání nového českého filmu Hovory s TGM. Toto kulturní představení měli možnost v dopoledních hodinách zhlédnout rovněž žáci VII. – IX. tříd. Celá akce tak byla velmi pěkným a důstojným připomenutím 100 let od vzniku ČSR.

všechny fotografie najdete zde

Ve čtvrtek 25.10.2018 naši školu opět navštívila hudební skupina Abraka Muzika. Pro první stupeň byl připravený pořad s názvem Pohádkový vandr. Děti si spolu s muzikanty rády zazpívaly nejznámější pohádkové písničky. Na 2. stupni kapela předvedla nový pořád, který nese název Umíme být spolu? Písňové texty byly vhodně propojeny s výchovnými tématy. Děti diskutovaly o mezilidských vztazích, mohly sdělit své názory na šikanu, kyberšikanu, obezitu atd. V závěru vystoupení si všichni společně zazpívali legendární hit skupiny s názvem Hip-hop.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu podzimních prázdnin 29. října a 30. října 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V pátek 19. října si žáci naší školy připomněli vznik samostatného státu v rámci projektového dne 100 let vzniku Československa. Žáci na I. stupni tak měli možnost seznámit se s okolnostmi vzniku našeho státu, připomněli si státní symboly, vytvářeli plakáty na téma Československé legie či vznik ČSR. Na II. stupni se žáci zúčastnili besedy s podplukovníkem Milanem Žufou – Kunčo, vytvářeli medailonky osobností k 100. výročí a na závěr si vyplnili i historický kvíz. Další připomenutí tohoto významného výročí proběhne ve čtvrtek. Za organizaci celého dne patří poděkování učitelům dějepisu a učitelům z I. stupně – paní učitelce Olšinové a Stenchlákové.

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče žáků VII. – IX. tříd, obracíme se na Vás ohledně zapojení Vašich dětí do projektu, na který získala naše škola finanční prostředky z programu Erasmus +, s názvem Our common past and contemporary European values (Společná minulost a společné evropské hodnoty). V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dvěma zahraničními školami: IC DE AMICIS-DA VINCI, v italské CASERTĚ a Agrupamento de Escolas D. João v portugalské Baixa da Banheira. Žáci budou pracovat na dlouhodobých úkolech a rovněž se budou moci účastnit výjezdu do zahraničí: duben 2019 – Portugalsko (7 dní) a říjen 2019 – Itálie (7 dní). Každého výjezdu se zúčastní 8 žáků a 3 učitelé. Veškeré výdaje budou hrazeny se získaného grantu. Kritéria výběru budou následující: účast na práci v rámci projektu (odpolední kroužek či v průběhu výuky), průběžný prospěch ve výuce anglického jazyka. Veškeré informace o projektu najdete na webových stránkách školy – zde. Závazná přihláška Vám bude zaslána po dětech. V případě dotazů ohledně projektu můžete psát na e-mail: erasmus@zsdolany.cz.