Adaptační kurz tříd 6. A, B a C se v letošním školním roce uskutečnil od 17. do 20. září. Proběhl v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy, v nádherné prostředí, jež je ze všech stran obklopeno lesy. Kurzu se zúčastnili všichni žáci šestých tříd. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – paní uč. J. Lindnerová, Z. Doleželová a pan uč. V. Langer. O celodenní program se starali školní metodici prevence I. Pohlová a A. Vyhnánková, která zároveň byla i zdravotníkem kurzu.
Pro děti byl připraven pestrý program, který byl zahájen seznamovací hrou ,, Chýše “ společnou pro všechny třídy. Děti tak měly možnost se blíže poznat a seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. V dalších dnech jednotlivé třídy pracovaly pod vedením svých třídních učitelů. V průběhu kurzu děti pracovaly i se školní psycholožkou, která měla pro třídy nachystané různé aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Třídy měly možnost projevit své stavitelské nadání a postavit si domečky i z přírodních materiálů. Ve středu po obědě všechny třídy vyrazily na turistický výlet na Rabštejn. Dvanácti kilometrovou trasu všichni úspěšně překonali. Většina žáků měla dost sil a nezalekla se ani výstupu na hradní zříceninu.
V závěru kurzu pak proběhlo vyhodnocení a každý žák získal diplom za účast na adaptačním kurzu.
Během celého pobytu nám přálo i počasí, zvláště výlet byl slunečný. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, mnozí unaveni, ale jistě spokojeni sami sebou a obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.
Mgr. I. Pohlová, Mgr. A. Vyhnánková