Archiv pro měsíc: Září 2018

Poslední zářijový den před prodlouženým víkendem věnovali žáci ve škole převážně aktivitám s třídním učitelem. Připomněli jsme si rovněž státní svátek Den české státnosti a to hlášením ve školním rozhlase. Některé třídy se pak věnovali plnění úkolů z projektu recyklohranní, někteří vyrazili na procházku a plnili úkoly z projektu Les ve škole. Žáci na druhém stupni vyráběli materiály (video a fotografie) pro mezinárodní projekt Erasmus + o naší škole a naší obci. Níže zveřejňujeme fotografie na téma naše škola a okolí. Byla ukončena rovněž i soutěž o novou znělku školního rozhlasu, kterou žáci poprvé uslyší v pondělí.

Hodnocení průběhu jednotlivých tříd najdete zde – Třídnické hodiny

všechny fotografie najdete zde

 

 

 

2. 10. – Přednáška – Právní minimum – IX. A (50 kč) – 11:20 – 13:00

3. 10. a 10. 10. – Příběhy pana Tydýta – I. třídy

3. 10. – Školní kolo logické olympiády – žáci I. stupně

3. 10. – Jednání školské rady – 17:00 

4. 10. – Branný závod o Putovní pohár primátora Olomouce – vybr. žáci 

4. 10. – Druhé jednání žákovského parlamentu 

5. 10. – Mykologická exkurze – VI. B, VI. C 

5. 10. – Přednáška – Právní minimum – IX. A (50 kč) – 11:20 – 13:00

10. 10 – Recyklace hrou – IV. – VIII. třídy

10. 10. – Přírodovědný klokan – vybraní žáci II. stupně

11. 10. – Školní kolo logické olympiády – žáci II.stupně

11. 10. – Mykologická exkurze – VI. A 

12. 10. – Projektový den 72 hodin (dřívější ukončení výuky – I. stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05) 

15. 10. – Mikroregionální liga školních družin – ŠD IV, Exkurze Olomouc – VIII. SVS

16.10., 18. 10. – Jak si nenechat ublížit – přednáška pro VI. B a pro VI. A

19. 10. Projektový den – Výročí 100 let vzniku Československa (dřívější ukončení výuky – I. stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05) 

25. 10. – Výročí 100 let vzniku Československa – promítání filmu Hovory s TGM – VII. – IX. třídy

26. 10.  – Hudební vystoupení Abraka Muzika – I. a II. stupeň – vstupné 60 Kč

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, provoz ŠD dle zájmu rodičů

31. 10. – Přednáška – Sebeobrana – VII. A – 50 Kč

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NAŠE REPUBLIKA MÁ 100 LET

Základní škola a Mateřská škola Štěpánka, Dolany vyhlašuje u příležitosti oslav 100 let výročí založení Československa výtvarnou soutěž s názvem NAŠE REPUBLIKA MÁ 100. NAROZENINY.

Soutěž je určena všem žákům I. a II. stupně nejen naší, ale i okolních základních škol.

Podrobné informace jsou uvedené na plakátu nebo v příloze.

Pevně věříme, že se do soutěže zapojí co nejvíce žáků nejen naší, ale i okolních základních škol.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Adaptační kurz tříd 6. A, B a C se v letošním školním roce uskutečnil od 17. do 20. září. Proběhl v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy, v nádherné prostředí, jež je ze všech stran obklopeno lesy. Kurzu se zúčastnili všichni žáci šestých tříd. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – paní uč. J. Lindnerová, Z. Doleželová a pan uč. V. Langer. O celodenní program se starali školní metodici prevence I. Pohlová a A. Vyhnánková, která zároveň byla i zdravotníkem kurzu.
Pro děti byl připraven pestrý program, který byl zahájen seznamovací hrou ,, Chýše “ společnou pro všechny třídy. Děti tak měly možnost se blíže poznat a seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. V dalších dnech jednotlivé třídy pracovaly pod vedením svých třídních učitelů. V průběhu kurzu děti pracovaly i se školní psycholožkou, která měla pro třídy nachystané různé aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Třídy měly možnost projevit své stavitelské nadání a postavit si domečky i z přírodních materiálů. Ve středu po obědě všechny třídy vyrazily na turistický výlet na Rabštejn. Dvanácti kilometrovou trasu všichni úspěšně překonali. Většina žáků měla dost sil a nezalekla se ani výstupu na hradní zříceninu.
V závěru kurzu pak proběhlo vyhodnocení a každý žák získal diplom za účast na adaptačním kurzu.
Během celého pobytu nám přálo i počasí, zvláště výlet byl slunečný. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, mnozí unaveni, ale jistě spokojeni sami sebou a obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.
Mgr. I. Pohlová, Mgr. A. Vyhnánková

Vážení rodiče, od 3. 9. 2018 došlo ke změnám členů ve školské radě. Za odstoupivší Mgr. Hanu Staňkovou byla obcí jmenována paní Pavla Hnilicová a za paní učitelku Mgr. E. Doleželovou, která odešla z naší školy, byla zvolena pedagogy paní učitelka Mgr. L. Olšinová. Veškeré podrobnosti k činnosti školské rady najdete zde www.zsdolany.cz/skolska-rada-2017-2020/.

I v tomto školním roce se mohou nadaní žáci naší školy účastnit celé řady soutěží, tou první bude školní kolo logické olympiády. Ve škole se jej budou účastnit vybraní žáci III. – IX. tříd (výběr zjišťují tř. učitelé a vyučující matematiky), kteří budou řešit školní kolo ve škole na počítačích. Instrukce k registraci jim budou předány během příštího týdne. Možnost zapojit se mají i ostatní žáci a to libovolně z domova, kde mohou řešit i úvodní kolo (je stanovena rovněž kategorie pro žáky I. – II.tříd). Registraci je však nutné provést nejpozději do 30. září. Veškeré informace o soutěži a registraci najdete zde – www.logickaolympiada.cz. Registraci pak vyplníte na tomto odkazu –www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.