Vážení rodiče, v měsíci červnu (12. 6. – 14. 6) proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Se závěry z tohoto šetření se můžete seznámit v příloze. Na konci školního roku jsme rovněž realizovali dotazníkové šetření mezi rodiči prvních tříd na téma výuky matematiky. Výsledky této ankety najdete opět v příloze.

Inspekční zpráva 2018

ankety 1. třídy – matematika