Vážení rodiče, i v tomto školním roce máte možnost využít autobusové dopravy svých dětí do MŠ Véska a zpět. Nástupním místem zůstává zastávka Dolany, rest. Výstupním místem při dovozu dětí z Mateřské školy odpoledne je zastávka Dolany, škola. Tato změna je vynucena nabídkou možnosti prodloužení doby vyzvednutí Vašich dětí po příjezdu z MŠ Véska. Tuto variantu je však nutno předem písemně dohodnout s ředitelem školy. Více informací Vám předá vedoucí učitelka MŠ Véska M. Podivínská.