Vážení rodiče, žáci a strávníci, od 1. 9. 2018 dochází k změnám ve výši plateb za stravné. Více informací najdete v kolonce informace. Jedná se o mírné navýšení – cca 2 Kč za oběd. Pevně věříme, že budete i v tomto školním roce se stravováním v naší Školní jídelně spokojeni. Vzhledem k naplněné kapacitě již nemůžeme přijímat další cizí strávníky. Případné připomínky, náměty nebo žádosti můžete napsat na e-mail: jidelna@zsdolany.cz (tel: 585 151 757) nebo přímo řediteli školy : p.pirliomov@zsdolany.cz (tel: 607 592 284).