Archiv pro měsíc: Srpen 2018

Vážení rodiče, v měsíci červnu (12. 6. – 14. 6) proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Se závěry z tohoto šetření se můžete seznámit v příloze. Na konci školního roku jsme rovněž realizovali dotazníkové šetření mezi rodiči prvních tříd na téma výuky matematiky. Výsledky této ankety najdete opět v příloze.

Inspekční zpráva 2018

ankety 1. třídy – matematika

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím pracím na výměně výtahu ve staré budově, nebude od pondělí 3. září do středy 5. září možné využít pro příchod a odchod do školní družiny boční vchod. Využijte prosím hlavního vchodu a to jak ráno při příchodu s dětmi tak i odpoledne při vyzvedávání dětí. Od čtvrtku 6. září bude boční vchod do Školní družiny zpřístupněn.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, i v tomto školním roce máte možnost využít autobusové dopravy svých dětí do MŠ Véska a zpět. Nástupním místem zůstává zastávka Dolany, rest. Výstupním místem při dovozu dětí z Mateřské školy odpoledne je zastávka Dolany, škola. Tato změna je vynucena nabídkou možnosti prodloužení doby vyzvednutí Vašich dětí po příjezdu z MŠ Véska. Tuto variantu je však nutno předem písemně dohodnout s ředitelem školy. Více informací Vám předá vedoucí učitelka MŠ Véska M. Podivínská.

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září od 8:30 hodin v areálu školy. Po ukončení půjdou žáci domů, výuka začne 4. září od 7:30 do 11:10 – I. stupeň a od 7:30 – 12:05 – II. stupeň. V dalších dnech již bude výuka probíhat podle rozvrhu. Žáci 1. tříd půjdou po ukončení se svými rodiči do 1. tříd v budově ZUŠ Dolany, kde proběhne slavnostní přivítání a budou rodičům sděleny další organizační informace. Pro žáky prvních tříd bude rovněž připraveno společné a individuální focení.

Provoz školní družiny bude zahájen 3. září od 9:30 – 13:30 hodin (žáci musejí mít přihlášený oběd), od 4. září již v normální provozní době.

Obědy budou 3. září vydávány již od 9:30 hodin.

 

3. září – 8:30- Slavnostní zahájení školního roku – prostranství u školy (ŠD v provozu do 13:30 hodin), Slavnostní přivítání žáků prvních tříd, focení žáků I. tříd – budova ZUŠ

4. září – výuka od 7:30 hodin – I. stupeň do 11:10, II. stupeň do 12:05 hod. 

6. září – Třídní schůzky I.tříd (od 16:00 hod.) – budova ZUŠ Dolany

 

13. září – První lekce plavání – žáci III. tříd

13. září – Schůzka žákovského parlamentu (III. – IX. tříd) – 13:20 – učebna Zeměpisu

14. září – začátek sběru starého papíru (každý pátek od 7:10 – 7:25 – vestibul školy)

17. – 20. září – Adaptační pobyt VI. tříd – Třemešek u Oskavy

17. – 21. září – registrace do školního kola logické olympiády

20. září – Schůze SRPŠ (od 16:00 hod – ŠJ) a třídní schůzky (od 16:30) 

 

Schůze Školské rady ( od 17:00 hod.)

28. září – Státní svátek 

 

 

 

Vážení rodiče,

s případnými dotazy ohledně průběhu výuky, organizace školního roku a dění ve škole se můžete obracet telefonicky nebo e-mailem na pedagogické pracovníky a vedení školy.

Pro Vaše dotazy jsme rovněž zřídili e-mailovou schránku skola@zsdolany.cz, na kterou můžete směřovat své dotazy, připomínky a náměty k dění ve škole. Rovněž můžete využít formulář na úvodní straně webových stránek. Veškeré náměty na vylepšení webových stránek školy pište do formuláře na úvodní straně (vpravo).

Děkuji za Vaše náměty a připomínky.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)