Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr.L. Olšinová (celkem 18 dětí, 12 chlapců a 6 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. M. Tylšarová (celkem 17 dětí, 9 dívek a 8 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy jsou k nahlédnutí v MŠ Dolany a MŠ Véska nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 7. června 2018 od 16:30 hodin ve Školní jídelně. Účast všech rodičů nutná, v případě že se nemůžete dostavit, obracejte se na ředitele školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

rozdělení do prvních tříd