V letošním roce se žáci naší školy opět zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list. Nejprve proběhlo školní kolo, ve kterém soutěžilo téměř 30 žáků 5. až 9. ročníku. Šest nejlepších soutěžících v mladší a starší kategorii postoupilo do oblastního kola, které se konalo 13. dubna v Olomouci. Déšť neumožnil soutěžit ve venkovních prostorech Rozária a tak soutěž proběhla v Domu dětí a mládeže. Žáci tu navštívili celkem 10 stanovišť zaměřených na rostliny, živočichy, geologii i ochranu přírody. V silné konkurenci, dětí přírodovědných oddílů, studentů gymnázií a dalších šikovných žáků jiných základních škol, vybojovali 5. místo v mladší kategorii a 7. místo ve starší kategorii. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. E. Doleželová